sâmbătă, 30 mai 2020

Haos în cabinetele medicilor de familie din cauza sistemului informatic blocat de 18 zile

Platforma informatică din sănătate este nefun­cțională  de o jumătate de lună. Din păcate, proble­mele au început cu mult timp înainte, interval în  care nu s-a făcut nimic, iar medicii de familie s-au descurcat cum au putut, până s-a ajuns în situația de față, în care întreaga platformă care gestionează cardurile naționale de sănătate  să fie blocată. Este a 18-a zi la rând în care medicii nu pot face consultații și emite rețete în mod legal. Medicii de familie reprezintă doar vârful icebergului, pentru că problemele platformei informatice se răsfrâng și la nivelul farmaciilor și chiar al spitalelor.

Medicii de familie, buni de plată

Pacienții beneficiază de serviciile medicilor de familie care riscă să plătească din buzunar aceste ope­rațiuni, pentru că în momentul de față s-au adunat foarte multe ope­rațiuni nevalidate de către medici.

„Din cauza nefun­cți­onării sistemului nu putem raporta serviciile efectuate în iunie”, spune medicul de familie Angela Mazdrag, care atrage atenția că din acest motiv „nu putem primi deconturile pentru serviciile medicale raportate, cele pe care am reușit să le raportăm și nu putem factura, fapt pentru care nu putem primi contravaloarea acestora. Ca urmare, nu vom avea cum sa facem la timp plata utilităților și taxelor pentru salariile angajaților”. Și aici este vorba despre luna iunie, chiar dacă ne aflăm la jumătatea lunii iulie și nu sunt semne că lucrurile ar urma să intre ra­pid în normalitate, cu atât mai mult cu cât problema platformei informatice din sănătate există de mai mult timp numai că nu era atât de gravă ca acum. Nici în luna iunie ea nu a funcționat cum trebuie, spre exemplu, dar medicii nu erau nevoiți să intre noaptea pe platformă ca să poată să își valideze rețetele, spre exemplu, așa cum se întâmplă acum, după cum ne confirmă medicul de familie Angela Mazdrag.

Disfuncționalitățile sistemului informatic creează probleme medicului de familie la nivel birocratic și în comunicarea cu pacientul. Documentele emise la orice cabinet de medicină de fa­mi­lie precum bilet de trimitere, rețetă electronică, trebuie validate în termen de maxi­mum 72 de ore, însă au fost situații în care pe o perioadă de trei- patru zile sistemul a funcționat câteva ore.

Medicii de familie strâng rândurile

Medicii de familie au avut o reuniune în perioada 16-18 iulie , la Timișoara, la care au avut invitați de la comisiile de Sănătate ale Parlamentului și de la Co­legiul Medicilor. Pe parcursul a trei ore de discuții, medicii de familie au încercat să le explice invitaților care sunt problemele cu care se confruntă, spune medicul Angela Mazdrag. Potrivit aceleiași surse, de la nivelul Casei Județene de Asi­gu­rări de Sănătate se dau

asi­gu­rări că se va face tot posibilul și că se va discuta la nivelul Casei Naționale pentru a se găsi soluții, astfel încât medicii de familie să poată intra în posesia decontărilor și să nu apară probleme suplimentare cum ar fi, spre exemplu, penalități de întârziere a viramentelor către stat.

Ce transmite Casa Națională de Sănătate

Pe site-ul Casei de Să­nătate este transmis un comunicat care face re­ferire la această situație, dar nu se spune cât timp va mai dura această situație. „Urmare a unor probleme tehnice, care au condus la întreruperi în funcționarea Platformei Informatice a Asigurarilor de Sanatate (PIAS), serviciile medicale, medicamentele și dispozitivele medicale se acordă/se eliberează în regim off-line până la remedierea indisponibilității PIAS.

Pentru transmiterea și validarea serviciilor acordate sunt aplicabile dispozițiile art. 207-210 din H.G. 140/2018 și ale art. 39 – 42 din H.G. 155/2017:

– serviciile medicale, medicamentele și dispozitivele medicale acordate/eliberate off-line în perioada 05 iulie 2019 și până la remedierea PIAS,  vor fi transmise în PIAS până la termenul de raportare a activității lunii iulie 2019.

– serviciile de îngrijiri la domiciliu/paliative la domiciliu acordate off-line în perioada 24 iunie 2019 și până la remedierea PIAS,  vor fi transmise în PIAS până la termenul de raportare a activității lunii iunie/iulie 2019, după caz.

– raportarea lunară a serviciilor medicale, me­dica­mentelor și dispozitivelor medicale acordate/ eliberate în luna iunie 2019, se va efectua în cursul lunii iulie 2019, după remedierea PIAS.

În acest sens, pentru perioada/perioadele în care au fost constatate întreruperi în funcționarea PIAS, președintele CNAS va emite Ordin, conform pre­vederilor legale mai sus menționate, care se publi­că pe pagina de web a CNAS” transmite Casa de Asigu­rări de Sănătate.

2 COMENTARII

  1. Vorbesc aici în calitate de pacient ! Nu este normal ca medicii în general și cei de familie în particular să se ocupe de acte birocratico-administrative… Decând e lumea, doctorul a avut menirea să ajute omul bolnav,să-i amelioreze măcar durerile fizice și chiar psihice… Stresul enorm la care sunt supuși mai ales medicii de familie le împovărează inutil munca, tratamentele și consultațiile – cu consecințe în defavoarea noastră a pacienților … Ar trebui inițiată o campanie puternică asupra Ministerului Sănătății – la care să subscriem și noi – pentru că DACA SE VREA se găsesc imediat soluții !…

Comments are closed.

loading...
error: Content is protected !!