Spitalul Județean Buzău are o metodologie proprie de rambursare, la cererea asiguraților, a cheltuielilor care pot apărea în perioada spitalizării. Este vorba despre pacienții asigurați care beneficiază de tratament și investigații gratuite pe timpul spitalizării.

Astfel, pacienții asigurați care au fost nevoiți în timpul internării, indiferent dacă e vorba de internare continuă sau internare de zi, să plătească din propriul buzunar anumite medicamente, materiale sanitare sau investigații  paraclinice la care au dreptul să beneficieze gratuit, pot solicita spitalului rambursarea sumelor cheltuite. În acest sens, trebuie să depună o cerere la secretariatul spitalului, în care să specifice numele, adresa, codul numeric personal, numărul de telefon, adresa de e-mail, contul bancar și numele băncii la care este deschis.

Cererea trebuie să fie avizată în prealabil de medicul curant din secția unde pacientul a fost internat și să aibă atașate documentele medicale din care să rezulte tratamentul prescris și efectuat. De asemenea, este necesară anexarea bonului sau a facturii fiscale care să ateste cheltuiala suportată de pacient și perioada. În astfel de situații, cererile depuse sunt analizate, iar dacă sunt întrunite condițiile necesare, suma va fi rambursată fie prin virament bancar în contul pacientului, fie în numerar, dacă acesta nu deține un cont.

Nu se pot deconta materialele sanitare și medicamentele pentru afecțiunile incluse în programele naționale de sănătate sau pentru bolile care necesită aprobarea comisiilor CNAS.  Decontarea se va efectua în limita listei care a stat la baza contractării cu Casa de Asigurări de Sănătate.

Care sunt tarifele practicate de Spitalul Județean de Urgență Buzău în acest an

Spitalul Județean de Urgență Buzău a publicat pe site-ul instituției și lista ­ta­rifelor comune care vor fi practicate de unitatea medicală pe parcursul lui 2020, pentru care are aprobare din partea Consiliului Județean, în calitate de for tutelar.

Toate taxele au primit aprobare prin hotărâre a Consiliului Ju­dețean și respectă legislația în vigoare.  Toate sumele încasate de unitatea medicală reprezintă venituri proprii și vor constitui, ca și în anii trecuți, una din sursele pentru investiții în vederea creșterii calității actului me­dical.

De asemenea, pe site-ul Spitalului Județean de Urgență Buzău, https://www.spitalulbuzau.ro,  au mai fost făcute publice și listele cu tarifele care vor fi percepute pentru prestațiile medicale din cabinetele ambulatoriului de specialitate. Prestațiile medicale specifice oferite în  cabinetele din Ambulatoriu au tarife specifice fiecărei specializări medicale. Pentru fiecare dintre serviciile la cerere se eliberează pacientului bon fiscal și a putea fi  decontate de angajator, potrivit legislației în vigoare, în funcție de prevederile contractului individual de muncă prin care se pot acorda prime de asigurare voluntară de sănătate, precum și servicii medicale furnizate sub formă de abonament, în limita a maximum 400 de euro anual.

Conform listei,  pe parcursul anului în curs, taxa de însoțitor va fi de 15 lei, iar dacă însoțitorul dorește să îi fie asigurată și masa, taxa percepută va fi de 30 de lei pe zi.

Pentru cei care vor să parcheze mașina în curtea spitalului, în limita locurilor disponibile, vor avea de plătit o taxă de 3 lei. O taxă vor plăti și cei care au nevoie de documente xeroxate. Taxa este de 0,5 lei pe pagină. Pentru eli­berarea unei copii de pe foaia de observație, persoanele fizice vor avea de plătit o taxă de 50 de lei, în timp ce societățile de asigurări vor fi taxate cu 100 de lei. Copia biletului de ieșire din spital și  cea a scrisorii medicale se vor elibera contra unei taxe de 20 de lei. De asemenea, o copie a biletului cu rezultatele analizelor, radiografiilor sau investigațiilor CT va costa 30 de lei, iar o copie a actului constatator de naștere sau deces se va elibera contra sumei de 25 de lei.

Taxa pentru o copie după protocolul operator și alte documente arhivate se va elibera pentru 20 de lei, iar imprimarea pe CD a rezultatului unei investigații CT se va face pentru o taxă de 4 lei.

În ceea ce privește anumite servicii medicale solicitate, o consultație inițială va fi tarifată cu 70 de lei, iar una de control cu 40 de lei. Consultația pentru eliberarea de aviz medical va costa în acest an 60 de lei. Pansamentele au și ele tarife în funcție de mărime. Pentru pansamentele mici se va practica o taxă de 25 de lei, cele medii vor costa 35 de lei, iar pansamentele mari, 45 de lei.

O ecocardiografie va costa 40 de lei, iar dacă este însoțită de test Doppler va costa 50 de lei. Pentru o ecocardiografie transesofagiană, tariful perceput va fi de 170 de lei, iar interpretarea radiografiilor efectuate în alte unități spitalicești va fi taxată cu 25 de lei. Taxa percepută pentru o bronhoscopie este de 250 de lei. Pentru investigații RMN nativ la solicitarea pacientului se va achita 450 de lei, iar un RMN cu substanță de contrast costă 700 de lei.

Tarifele pentru servicii de medicina muncii se situează între 25 și 110 lei,  iar consultațiile inițiale, respectiv de control, între 70 și 40 de lei.

S-au stabilit și tarifele practicate la Maternitatea Buzău. Astfel, pentru un chiuretaj la cerere, consultație și anestezie generală se va schita 600 de lei, iar pentru cel cu anestezie locală 400 de lei. Electrocauterizarea costă 150 de lei, colposcopia este 200 de lei, montare și extras de sterilet, 250 de lei, ecografie endovaginală la cerere, 130 de lei, ecografie trimestrul I de sarcină la cerere, 70 de lei, iar pentru trimestrul II de sarcină, 130 de lei, ecografie 3D/4D,  400 de lei, iar recoltare frotiu Babeș-Papanicolau, 35 de lei. Lista cu tarife poate fi consultată integral pe www.spitalulbuzau.ro.

DISTRIBUIȚI
loading...