vineri, 07 august 2020

Premii în valoare de peste 3.600 lei la prima ediție a Salonului anual de Fotografie „Albatros” de la Buzău

Centrul Cultural „Alexan­dru Marghiloman” reînvie tradiția salonului de fotografie organizat la Buzău. După ce timp de 12 ani concursul Salfoto a reușit să atragă interesul pasionaților de fotografie din toată țara, devenind chiar o manifestare ­internațio­nală, organizatorii s-au văzut nevoiți să întrerupă derularea lui în urmă cu câțiva ani. Anul acesta însă, un nou salon de fotografie este organizat de către Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman”, în colaborare cu Fotoclubul „Pietroasa” și Primăria municipiului Buzău. Este vorba despre prima ediție a Salonului anual de Fotografie „Albatros”, competiție care se adresează artiștilor din județ, având două secțiuni: Fotografie color și Fotografie mono­crom.

Vor fi oferite premii în valoare totală de 3.600 lei (mare premiu fiind de 1.000 lei), plus Premiul Special „Victor Iliu” acordat de președintele juriului, regizorul buzoian Nicolae Cabel, în memoria profesorului său, regizorul Victor Iliu.

Dorind să respecte principiul libertății de creație, organizatorii nu stabilesc pentru acest concurs o ­anu­mită temă, aceasta fiind la alegerea participanților, concurenților revenindu-le doar obligația să respecte, în integritatea lor, toate condițiile impuse de regulament.

De asemenea, organizatorii sugerează creatorilor de fotografie să includă în proiectele lor pentru acest salon și unele imagini cât mai sugestive privind Buzăul actual, ca entitate socio-culturală, în integralitatea sa geografică – județe municipii, orașe, comune.

Calendarul salonului

 1. a) Înscrierea concurenților – 12-23 august;
 2. b) Jurizarea lucrărilor – 26-30 august;
 3. c) Anunțarea laureaților Salonului – 11 septembrie;
 4. d) Vernisajul expoziției – 5 noiembrie;
 5. e) Durata expoziției – 5-24 noiembrie

Condiții de participare

 1. a) La Salon pot participa cetățeni ai municipiului și județului Buzău, indife­rent de vârstă și pregătire profesională;
 2. b) Principala condiție care asigură participarea la prima ediție a Salonului anual de Fotografie Albatros a tuturor celor care intenționează să se înscrie în concurs o constituie pasiunea pentru fotografie, exprimată prin activitatea practică desfășurată cu aparatura din dotare, în scopul surprinderii în ima­gini a unor momente /clipe/ fapte etc. importante și irepetabile, fără prelucrări ulterioare pe calculator;
 3. c) Fiecare concurent poate înscrie la salon un număr de patru fotografii pentru fiecare secțiune;
 4. d) Participarea la concurs și completarea fișei de înscriere include și acordul autorului ca imaginile (fotografiile) acceptate în Salon să fie folosite de Centrul Cultural „Al. Marghiloman” în scopul promovării sale și a realizării unor materiale de prezentare a municipiului Buzău, cu men­țiunea numelui autorului;
 5. e) Depunerea fișei de înscriere reprezintă consimțământul autorilor și titularilor drepturilor de proprietate intelectuală cu privire la această formă de utilizare menționată la paragraful anterior, nelimitată ca spațiu și timp;
 6. f) Vor fi acceptate în Salon imagini reprezentând persoane private numai dacă acestea sunt în conformitate cu legislația în domeniu, respectiv cu aprobarea scrisă și semnătura olografă a celor prezenți, așa cum prevede Legea 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe. În cazuri deosebite vor fi acceptate astfel de fotografii și cu asumarea răspunderii publicării ima­ginii de către autor;
 7. g) Fotografiile trimise trebuie să fie originale, realizate de concurenți. Organizatorii nu își asumă răspunderea pentru nicio fotografie însușită în mod ilegal de către concurenți. Concurentul este singurul responsabil pentru orice consecițe directe sau indirecte care pot apărea ca urmare a participării cu fotografii la acest Salon;
 8. h) Fotografiile care nu respectă regulamentul vor fi excluse din concurs;
 9. i) Taxa de participare pentru fiecare concurent care dorește să participe la salon este de 40 lei. Fondurile realizate vor fi utilizate în exclusivitate pentru organizarea Salonului;
 10. j) Dosarul care trebuie prezentat organizatorilor în vederea înscrierii la Salon trebuie să cuprindă pentru fiecare participant următoarele:
 11. Fișa de înscriere (care se va descărca de pe pagina de Facebook a Centrului Cultural „Alexandru Marghiloman”);
 12. Suportul electronic pe care sunt înregistrate imaginile, însoțite de un plic în care vor fi introduse fotografiile înscrise în concurs în formatul 10/15 cm, care vor avea pe verso numele concurentului și ­tit­lul fiecărei lucrări. Fotografiile fără titluri nu intră în concurs;
 13. Chitanța prin care se dovedește achitarea taxei de participare.
 14. k) Nu vor fi admise în Salon fotografiile care:

– incită la încălcarea legii și la violențe de orice fel;

– promovează rasismul, discriminarea rasială, religioasă sau orice fel de discriminare;

– conțin publicitate explicită sau implicită;

– sunt protejate de drepturi de autor care nu aparțin celui înscris în concurs;

– au caracter indecent, ofensator, calomniator sau obscen.

 1. l) Fotografiile câști­gătoare vor fi stabilite pe baza punctajului obținut ca urmare a notelor acordate de membrii juriului. Fiecare imagine se notează cu note de la 1 la 10.
 2. m) Fotografiile înscrise în salon vor fi apreciate în funcție de: originalitatea temelor și valoarea lor artistică (folosirea mij­loacelor formale – iluminare, încadratură, unghi de vedere).
 3. n) Imaginile trebuie să aibă următoarele caracte­ristici tehnice: mărimea 6-12 megapixeli, format .jpg.

Premiile Salonului „Albatros”

 1. Marele premiu – 1.000 lei, acordat de Centrul Cultural „Al. Marghiloman”

Premiul Special „Victor Iliu” – acordat de Nicolae Cabel

 1. Premiul I – la secțiunea fotografie color – 800 lei, acordat de Centrul „Al. Marghiloman”
 2. Premiul I – la secțiunea monocrom – 800 lei acordat de Centrul „Al. Marghiloman”
 3. Câte două mențiuni în valoare de 500 lei pentru fiecare secțiune acordate de Centrul „Al. Marghiloman”

Dosarele de participare la concurs vor fi depuse de fiecare fotograf la sediul Centrului Cultural „Al. Marghiloman” al munici­piului Buzău, str. Plantelor, nr. 8 B, tel. 0238.721.559. Persoană de contact Vasile Neagu Mihai Dinu, tel. 0787.540.795.

loading...
error: Content is protected !!