Cu data de 2 martie a început vizarea carnetelor de rentă viageră. La Buzău sunt aşteptate la viză în jur de 1.000 de persoane. Potrivit informaţiilor furnizate de APIA Buzău, anul trecut, numărul rentierilor agricoli care s-au prezentat la viza carnetului de rentier a fost de 1.040, astfel încât, în acest an, au fost transmise tot atâtea invitaţii. Numărul rentierilor este însă în scădere, explică specialiştii APIA. “Având în vedere faptul că vorbim de o rentă viageră, numărul be­neficiarilor este într-o continuă scădere, dat fiind faptul că nu există un act normativ care să permită şi altor posibili benefiaciari depunerea documentraţiei pentru a putea beneficia de renta viageră”, spun specialiştii APIA Bu­zău.

Pentru obţinerea sumei de bani reprezentând renta viageră agricolă aferentă ­anului 2019, rentierii agricoli se pot prezenta pentru obţi­nerea vizei anuale până la 31 august 2020, personal ori prin mandatar/curator/tutore, la Centrul judeţean al APIA  cu următoarele documente, în original: carnetul de rentier agricol, actul de identitate al solicitantului, decizia de la comisia de expertiză medicală – pentru solicitanţii pensionaţi pe caz de boală gradele I  şi II / decizia de la comisia de expertiză medicală şi decizia de pensionare la limită de vârstă – pentru solicitanţii pensionaţi pe caz de boală gradele I  şi II a cărei pensie de invaliditate devine pensie pentru limită de vârstă, procură notarială autentificată/curatelă/hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă din care să reiasă că solicitantul este tutore legal al rentierului agricol, în original, numai pentru cazurile în care solicitarea vizării carnetului de rentier agricol este făcută de un reprezentant legal, contractul/contractele de arendare încheiat/încheiate până la data de 30 septembrie 2011, cu respectarea ­preve­derilor Legii arendării nr. 16/1994 cu modificările şi completările ulterioare), sau încheiat/încheiate după data de 1 octombrie 2011, cu respectarea prevederilor Codului civil). Legea nr. 16/1994 a fost abrogată prin art. 230 lit. r) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în Mo­nitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011, extras de cont pe numele rentierului agricol, ­deschis la oricare bancă de pe teritoriul României, în lei. (extrasul se depune opţio­nal), declaraţia pentru obţi­nerea vizei anuale conform modelului din Anexa la Normele metodologice de aplicare a prevederilor „titlului XI Renta viageră agricolă” din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, norme aprobate prin Ordinul nr. 1272/2005.

DISTRIBUIȚI
loading...