Educație

FOTO – VIDEO / Colegiul Național „Mihai Eminescu”, implicat în proiectul european „People and Planet”

Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Buzău s-a înscris, alături de parteneri din alte șapte state ale Uniunii Europene, într-o amplă campanie de mobilizare a tinerilor, în principal, și de atragere a autorităților locale, în lupta împotriva schimbărilor climatice.

Este vorba despre participarea în proiectul „People and Planet” prin care se vor implementa o serie de activități legate de ­pro­blematica schimbărilor climatice în opt state membre ale UE (Germania, Italia, Irlanda, țările de Jos, Polonia, Portugalia, România, Spania) și în Capul Verde, între 2020 și 2024. Proiectul își propune să contribuie pozitiv la sustenabilitatea politicilor de dezvoltare la nivel local (global + local) și să promoveze participarea tinerilor cetățeni ca factori de schimbare  în probleme ce țin de provocările și consecințele care decurg din modificările climatice și, în acest fel, să îi încurajeze să preia rolul de leader în adoptarea unor stiluri de viață mai durabile. Necesitatea realizării unui astfel de proiect derivă, și din rezultatele unor studii care arată că până în 2030, deficitul de apă din unele locuri aride și semiaride va determina migrarea între 24 de milioane și 700 de milioane de oameni din întreaga lume. Acestea sunt numere speculative, dar  schimbările climatice ră­mân o problemă globală care va afecta fiecare parte a lumii și fiecare dintre locuitorii săi. De aici și necesitatea dezvoltării acestor proiecte care să ajute cetățeanul să-și înțeleagă locul, să recunoască impactul acțiunilor sale și să-și dea seama de puterea sa de a face o schimbare.

Proiectul  internațional „People & Planet”  este finanțat de Comisia Europeană, prin parteneriatul cu APDD Agenda 21 București. Colegiul Național „Mihai Eminescu” Buzău este partener tradițional al asociației din anul 2000.

Obiectivele care se înscriu pe agenda ­partene­riatului sunt: dezvoltarea și valorificarea potențialului creator al tinerilor pentru a fi capabili să inițieze activități și proiecte pe teme referitoare la problemele globale, cu accent pe ODD 13,  pe interdependențele globale, precum și îmbunătățirea capacității lor de a juca un rol și a-și asuma responsabilități într-o societate transformațională; promovarea dezvoltării durabile incluzive la nivel local  prin implicarea activă a tinerilor, ca factori de schimbare și mobilizare pentru Acțiuni Climatice și atingerea indicatorilor de Dezvoltare Durabilă (SDG), prin promovarea de stiluri de viață, comportamente și practici du­rabile;  creșterea gradului de conștientizare a tine­rilor din UE cu privire la rolul lor de principali actori în atingerea țintelor propuse de Agenda 30, înțele­gerea critică și mobilizarea către provocările schimbă­rilor climatice prin parteneriatul public privat menit să contribuie la schimbările de politici și practici la ni­vel local în concordanță cu dezvoltarea durabilă globală; stabilirea unui parteneriat sustenabil cu autoritățile locale care pot juca un rol important în atenuarea cauzelor schimbărilor climatice și adaptarea la provocările prognozate, prin politici la nivel local și implicarea cetățenilor.

Poluarea apei surprinsă într-o expoziție de fotografie

Cea mai recentă campanie în cadrul proiectului este  cea de conștientizare paneuropeană numită „Oameni și planetă: un destin comun” (People and Planet: A Common Destiny), axată pe provocările și comportamentele legate de schim­bările climatice, care intenționează să influențeze  milioane de tineri europeni. Aceasta va fi implementată în  cele opt  state membre ale UE.

Daniela Albu, profesor de Geografie la Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Buzău este profesor coordonator al proiectului internațional „Oameni și planetă: un destin comun”. În proiect, ne spune cadrul didactic buzoian, sunt implicate aproape 20 de licee din țara noastră, dintre care două din municipiul Buzău, unul fiind Colegiul Național „Mihai Eminescu”, trei colegii naționale din Ploiești, zece din Brașov și patru din Capitală. La acest proiect au aderat și cinci facultăți ale Universității Transilvania din Brașov, dar și patru Facultăți din București: Universitatea Economică București, Facultatea de Geografie a Universității din București și Facultatea de Îmbunătățiri Funciare, îmbunătățirea Mediului și Universitatea Tehnică de Construcții București.

„Noi ne bucurăm că suntem într-un proiect de anvergură, dar și că avem parteneri de acest fel, pentru că avem cumva o exigență în a crea activitățile și în a ajunge cu elevii noștri de liceu la standarde universitare”, spune profesoara Daniela Albu.

În cadrul acestui proiect, eminescienii au contribuit în mare măsură la realizarea unei expoziții itinerante de fotografie intitulată „Apa în viitor în contextul schimbărilor climatice”.  Fotografiile realizate de elevi, care  conțin amprenta lor personală în ceea ce privește înțelegerea importanței acestei resurse, frumusețile naturii, dar și puterea distrugătoare a apei sau amenințarea poluă­rii, sunt expuse acum în holul Colegiului buzoian, dar ele vor

Daniela Albu

ajunge apoi și în celelalte licee participante din țară. „Din cele 24 de fotografii din expoziție, 14 sunt ale eminescienilor; mă bucură și mă mândresc cu faptul că s-au mobilizat cel mai mult din toate liceele participante. M-a surprins în mod plăcut că ei au fost foarte atenți la calitatea imaginii, dar mai ales la fenomenul pe care doreau să îl transmită privitorului, fie că era vorba de amprenta pozitivă a omului asupra apei, fie că era, dimpotrivă, ilustra nepăsare a omului față de această resursă vitală. În fotografiile făcute, ei au surprins eutrofizarea apei, gunoaiele care sunt aruncate în râuri sau în lacuri, și au realizat fotografii care trag un semnal de alarmă și îl fac pe privitor să se gândească la protecția apei și  la schimbările climatice, obiective ale agendei 2020 de dezvoltare durabilă. Proiectul acesta are în atenție, ca scop, promovarea acestui obiectiv și conștientizarea, dar mai ales educarea tinerei ­ge­nerații, pentru că pornind de la copii putem să ajungem și la vârstnici și să educăm sub toate formele. Tânăra generație are rolul de a veni cu inițiative cum este acesta, dar și cu altele, pentru că noi am mai avut și alte activități în proiect care au avut rol educativ. Tematica acestui proiect ar fi dezvoltarea durabilă inclusivă la nivel global, pe de altă parte implicarea activă a tinerilor în special, mobilizarea lor pentru acțiuni climatice și atingerea acestor obiective de dezvoltare durabilă promovarea unor stiluri de viață și comportamente sau practici durabile”, a explicat profesoara Daniela Albu.

Echipa de proiect din cadrul Colegiului buzoian este formată din elevii: Adelin Avramescu – a XII-a G, Alexandra Nistor – a XII-a A, Robert Burețea și Edvina Dobre – a XI-a D, Maria Cotigă, Antonia Negustoru, Nicola Pahonțu, Cosmin Ion, Andrei  Radu  – a XI-a B, Miruna Alexandra Albu – a IX-a F-a A, Teodora Nistor – a XI-a E, Raluca Pop a X-a G, coordonați de profesoara  Albu Daniela.

Care sunt mesajele eminescienilor în  expoziția de fotografie despre apă

Fotografiile eminescienilor surprind impactul, amprenta umană asupra apei și a mediului înconjurător, imagini care  au ca mesaj rolul acțiunilor omului în accentuarea crizei apei și a schimbărilor climatice. Ele  mai ilustrează și aspecte ale impactului pozitiv al omului și comunității asupra crizei de apă.

Robert Mihai Burețea: „Colegiul nostru are onoarea de a face parte din acest proiect ce desfășoară diferite acțiuni printre care cea mai recentă a fost cea legată de apă, în care membrii proiectului au prezentat efectele încălzirii globale, dar și modul în care putem să ajutăm apa să se regenereze,  cum să economisim și cum să fim ecologiști”.

Alexia Ioana Mocanu: „Am realizat această fotografie la râul Buzău și am încercat să ilustrez faptul că oamenii influențează prin activitățile lor nivelul apelor. Am încercat să surprind și gunoaiele din apă care ajung acolo din cauza activităților umane”.

Maria Cotigă: „Am decis să expun o imagine din Parcul Crâng. Este un ochi de apă. Nu m-am dus acolo cu intenția de a realiza fotografia. Dar soarele a luminat atunci partea aceasta mică de natură și cum responsabilitatea noastră a celor care facem parte din aceste proiecte este să scoatem în evidență și să arătăm motivul pentru care aceste locuri trebuie conservate și păstrate la fel de frumoase, am realizat această fotografie”.

Andreea Delia Nica: „În cadrul proiectului am surprins două imagini ale râului Buzău, pe malul stâng al său în care se observă că fauna este prezentă. Putem observa din imagini cum și cât de frumos se vede”.

Andreea Ciocârlan: „Am vrut să arăt că există și locuri în care natura este protejată; imaginea este dintr-un oraș din Grecia”.

Ioan Perțea: „Am surprins imagini cu râul Slănic; bunicii mei sunt din acea zonă”.

Miruna Albu: „În cadrul acestei expoziții am surprins aici fenomenul de eutrofizare a apei râului Sărata din localitatea Sărata Monteoru, județul Buzău”.

Larisa Lupșa: „Am ales această imagine care surprinde heleșteul din parcul Crâng, un spațiu frumos amenajat și este considerat ca fiind o atracție turistică a orașului nostru. Imaginea exemplifică poluarea apei de om prin aruncarea la întâmplare a gunoaielor. Ca metode de combatere aș recomanda depozitarea riguroasă a deșeurilor și utilizarea materialelor biodegradabile în locul plasticului pentru a trăi într-un mediu curat și sănătos”.

Ce activități antipoluare au pe agendă eminescienii

Expoziția de fotografie nu este prima acțiune din campanie și nici ultima. O altă activitate desfășurată de eminescieni în cadrul proiectului a fost cea prin care  elevi voluntari în proiect, adevărați „ambasadori de promovare a apei”, au prezentat colegilor din 24 de clase ale colegiului știri scurte, create de Agenda 21 București. Activitatea s-a desfășurat online și au încercat prin intervenția lor de circa 10 minute fiecare, să-i conștientizeze pe colegii lor cu privire la impactul pe care îl asupra apei și că trebuie să fie atenți pentru că apa este un element vital.

În perioada următoare vor avea loc o serie de alte acțiuni, cum ar fi de pildă, „acționează și harta”. „Se va crea o echipă de artiști vizuali care călătoresc în orașele partenere și fac atractivă locația din perspectiva acestui proiect. Se va  crea o hartă online pentru a se crea acțiuni de stradă și va promova evenimente cu toți partenerii. O altă acțiune va fi crearea de laboratoare verzi de dezvoltare durabilă. Se preconizează a se crea șase astfel de laboratoare.  Probabil că vor fi în curtea școlii. Ne gândim însă și la o posibilă colaborare cu Stațiunea de cercetări legumicole cu care noi am mai avut un astfel de parteneriat; apoi sunt grupurile de ambasadori; de exemplu, grupuri de lucru la nivel local, care alături de autoritățile locale și  experți să realizeze un ghid cu propuneri de acțiuni durabile pe care autoritatea locală și le va asuma. Va urma o tabără de două zile în Portugalia, unde se va finaliza ghidul pentru stilul de viață durabilă. Din România vor fi cinci  participanți. De asemenea, va mai avea loc un concurs de videoclipuri dedicat schimbărilor climatice și protecției naturii și arhitectural din România. Am început bine cu aceste acțiuni. Sperăm să ieșim și în afara școlii dacă situația sanitară o va permite și sperăm să extindem acțiunile noastre și la alte școli sau vom invita cetățenii să se alăture diferitelor noastre campanii”, a mai spus Daniela Albu.

Voluntariatul pentru elevi, o posibilă rampă de lansare către viitoare joburi

Pe lângă informațiile educative elevii participanți în proiecte capătă abilități pentru desfășurarea   activităților de voluntariat. În aceste proiecte ajung cei cărora le face plăcere să se implice. „Toți copiii care participă la activități extrașcolare, non-formale,  ajung fie lideri în următorul pas al lor, adică în mediul universitar, fie continuă tipurile acestea de voluntariat în alte proiecte ale Facultăților sau ale Organizațiilor neguvernamentale sau continuă în  ONG-ul respectiv. De exemplu, fosta noastră elevă, Florina Potîrniche, în prezent director la Centrul Cultural și Educațional <Alexandru Marghiloman>, a activat foarte mulți ani și a fost principalul coordonator în proiectele acestei asociații; ea a pornit tot de la noi din școală prin implicarea în proiectul <Avocatul elevului>, un proiect care în urmă cu 10-15 ani era privit cu oarece neîncredere. A fost un triunghi drăguț între profesor-elev- părinți și desfășurau activități foarte interesante, care spuneau lucruri adevărate din mediul școlar, din mediul  familial și din diferite alte spații”, povestește profesoara de geografie.

Un proiect de impact pentru care se stabilesc parteneriate

Camelia Voicu

Proiectele non-formale, cum este și acesta de nivel european,sunt încurajate la nivelul conducerii școlii. „Este un proiect reușit de impact, mai ales prin faptul că ilustrează munca  copiilor reflectată în fotografii, care au fost  apreciate la nivel național. Ideea de a duce aceste fotografii în fiecare școală este salutară, pentru că așa capătă vizibilitate atât efortul muncii lor, cât și produsele muncii lor și pot deveni un  exemplu pentru colegi. Aceste fotografii au atras vizatorii școlii; persoanele din afara școlii care ne-au vizitat  s-au arătat interesați de această expoziție și, bineînțeles, că ne-am mândrit să povestim care este rostul acestei expoziții și îi încurajăm să participe și la alte proiecte, să vină cu inițiative, astfel încât să-și manifeste potențialul. Acesta este esența școlii să ajute ca fiecare copil să-și atingă potențialul său, să-și descopere pasiunile”, spune directorul Colegiului Național „ Mihai Eminescu”, Camelia Voicu.

Fotografiile copiilor care militează împotriva poluării apelor și care surprind  în mare parte imagini ce pun în evidență frumusețea naturii, dar și neglijența omului față de apă prin risipa de apă și poluarea ei cu gunoaie, atât ar putea ajunge în expoziții și în unele instituții de cultură, în baza parteneriatelor tradiționale deja pe care Colegiul Național „Mihai Eminescu” le-a realizat în timp. „Avem colaborări frumoase cu Muzeul Județean Buzău și sunt convinsă că ne va oferi o mână de ajutor ca să expunem aceste produse ale elevilor pentru a deveni vizibile și model pentru alți elevi. Intenționăm să organizăm Ziua Porților deschise la Colegiul Național <Mihai Eminescu>, în luna aprilie și colegii au  propus activități pe colaborare cu Muzeul Județean Buzău, una dintre ele fiind chiar tradițiile Pascale ilustrate în viața de zi cu zi, în care sperăm ca domnul director să faciliteze participarea unui artist popular să învețe copii să încondeieze ouă și alte activități”, explică directorul colegiului buzoian.

Articole similare