duminică, 09 august 2020

Concurs pentru medic internist la Spitalul Județean

Spitalul Județean Buzău a lansat un nou concurs de angajare. Este vorba despre un post de medic specialist în medicină internă, în cadrul secției aferente acestei specializări. Înscrierile la concurs se fac până la data de 13 iulie, la sediul unității medicale, ­exa­menul urmând a fi programat între 31 și 90 de zile de la data publicării anunțului.

La concurs se poate prezenta orice medic cu drept de liberă practică ce îndeplinește condițiile impuse.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină mai multe documente: o cerere în care să fie menționat postul pentru care candidatul dorește să concureze, o copie xerox după diploma de licență și certificatul de medic specialist, precum și o copie a certificatului de membru al organizației profesionale, vizat pe anul în curs. Din dosar nu trebuie să lipsească nici o dovadă că titularului nu i-au fost aplicate sancțiuni pentru abateri prevăzute în Legea să­nătății, certificat de cazier judiciar și un certificat medical din care să rezulte că respectivul candidat este apt din punct de vedere fizic și neuro-psihic pentru exercitarea activității de medic. Pentru a putea participa la concurs, candidații vor achita o taxă de 150 de lei, la casieria spitalului, chitanța și o copie a actului de identitate urmândsă fie atașate la dosarul de înscriere. Pentru relații suplimentare, cei interesați se pot adresa Serviciului de Resurse Umane, direct la sediul spitalului, sau telefonic, la numărul 0238.720.689, interior 166.

Doi medici noi în Spitalul Județean Buzău

Recent, alți doi medici s-au alăturat echipei din Spitalul de Urgență Ju­dețean Buzău. Cei doi medici sunt Iuliana Andreea Dragu  și Maia Rusu. După susținerea concursurilor de angajare, Iuliana Andreea Dragu, medic radiolog, a fost declarat admisă de comisia de examinare  și va ocupa postul vacant din cadrul Laboratorului de Radiologie și Imagistică Me­dicală RMN. Cel de-al doilea medic care va lucra la Spitalul Județean Buzău  și va completa organigrama spitalului, după ce a susținut, pe 27 iunie exa­menul este cardiologul Maia Rusu.

loading...
error: Content is protected !!