joi, 04 iunie 2020

Cabinet stomatologic pentru urgențe deschis la Spitalul Județean

Un cabinet stomatologic pentru urgențe, în care buzoienii vor putea să se trateze gratuit, va fi deschis zilele următoare la Spitalul Județean Buzău. Pentru deschiderea acestui cabinet există o colaborare extinsă între autoritățile județene și municipalitate. Astfel, autoritatea județeană și cea municipală vor colabora  în sensul în care. finanțarea pentru dotarea cabinetului este asigurată de Consiliul Județean, iar Pri­măria Buzău va plăti salariile medicilor care vor lucra în acest cabinet.

Despre acest demers, președintele Consiliului Jude­țean Buzău, Petre Emanoil Neagu, spune: ,,Traversăm o perioadă dificilă, iar noi, autoritățile, încercăm să venim tot timpul cu măsuri în sprijinul buzoienilor. Consider că este absolut necesară funcționarea acestui cabinet stomatologic pentru intervenții în caz de urgență. Nu putem să-i neglijăm pe cei care au astfel de afecțiuni. Având în vedere actualul context al pandemiei COVID-19, vor fi respectate toate măsurile de prevenire stabilite de reglementările legale în vigoare. Mulțumesc Colegiului Me­dicilor Stomatologi din Județul Buzău, Primăriei Municipiului Buzău, Spitalului Județean de Urgență Buzău și Direcției de Sănătate Publică pentru implicare și eforturile depuse!”, a declarat președintele Consiliului Județean Buzău, Petre Emanoil Neagu.

Decizia de ajutorare a buzoienilor cu probleme stomatologice urgente a fost luată la nivelul Primăriei Buzău în comitetul  pentru situații de urgență. „Va funcționa cu medicii stomatologi, cei nouă medici stomatologi și asistentele de la dispensarele școlare”, a declarat primarul municipiului Buzău, Constantin Toma.

Care este programul cabinetului

Cabinetul stomatologic pentru intervenții de urgență va funcționa începând cu data de 4 aprilie, în baza unui parteneriat încheiat între Consiliul Județean Buzău, Primăria Municipiului Buzău, Spitalul Județean de Urgență Buzău și Colegiul Medicilor Stomato­logi din Buzău și va funcționa după următorul program: luni-vineri, în intervalul orar 14.00 – 21.00; sâmbătă și duminică, în intervalul orar 8.00 – 20.00.

Protocolul va funcționa pe toată perioada stării de urgență, cu posibilitatea prelungirii în funcție de deciziile luate la nivel național/local pentru prevenirea și limitarea răs­pândirii COVID -19.

Pentru a putea beneficia de serviciile acestui cabinet, buzoienii trebuie să treacă printr-un proces de triere, ce se va realiza telefonic pentru a evita aglomerația și a stabili ora la care să se prezinte la cabinet. În acest sens, Spitalul Județean de Urgență Buzău va pune la dispoziție o linie telefonică ce va funcționa doar în acest scop. Acest număr de telefon va fi comunicat vineri, 3 aprilie, prin intermediul mass-media și al rețelelor de socializare.

Cum se implică partenerii proiectului în operaționalizarea cabinetului stomatologic de urgență

În baza acestui parteneriat, Consiliul Județean Buzău și-a asumat următoarele res­ponsabilități principale: achizi­ționarea materialelor me­dicale specifice, achizițio­narea de materiale de protecție (măști, mănuși, combinezoane).

Primăria Municipiului Buzău își asumă următoarele responsabilități: pune la dispoziție echipament medical; pune la dispoziție, în funcție de nevoi, materiale și bunuri din dotarea cabinetelor stomatologice din unitățile de învă­țământ preuniversitar din municipiul Buzău; stabilește și organizează resursa umană disponibilă din cabinetele sto­matologice școlare care să deservească acest cabinet; organizează fluxul de cadre ­me­dicale în cadrul programului de lucru al cabinetului pentru situații de urgență; întocmește necesarul lunar de materiale și medicamente și comunică Consiliului Județean Buzău achi­zițiile pe care le va realiza.

În ceea ce privește Spitalul de Urgență Buzău, acesta și-a asumat următoarele respon­sabilități: asigurarea funcțio­nării cabinetului stomatologic pentru intervenții de urgență în Cabinetul de Chirurgie buco-maxilo-facială din Spitalul Județean de Urgență Buzău; asigurarea curățeniei și dezinfectării zilnice a cabinetului și a holului de așteptare și asigurarea serviciului de pază și protecție.

Partener în proiect, Co­legiul Medicilor Stomatologi Buzău își asumă urmă­toarele responsabilități: organizarea corespunzătoare standardelor specifice a funcționării ca­binetului; eliberarea după caz, a avizelor de liberă practică, în regim de urgență, pentru medicii stomatologi care vor deservi cabinetul; ­suprave­gherea modului de desfășu­rare a activității cabinetului; informarea permanentă a medicilor stomatologi cu măsurile și deciziile luate la ni­vel național pentru prevenirea și limitarea răspândirii COVID-19; iniți­erea și coordonarea acțiunilor de voluntariat și de exercitarea acti­vității profesionale de medicii stomatologi.

1 COMENTARIU

Comments are closed.

loading...
error: Content is protected !!