Educație

Burse școlare pentru peste 21.000 de elevi buzoieni

Peste 21.000 de copii din județul Buzău vor beneficia de burse școlare plătite din fonduri de la bugetul de stat, fie că au rezultate foarte bune la învățătură, fie că provin din familii cu o situație materială precară. Peste 2,5 milioane de euro au fost alocate în acest sens județului Buzău de la bugetul de stat, iar banii au fost direcționați de Administrația Finanțelor Publice către primării, în baza repartizării transmisă de Inspectoratul Școlar Județean pentru fiecare unitate administrativ teritorială. În plus, pentru municipiile Buzău și Rm. Sărat repartizarea fondurilor necesare a fost transmisă pentru  fiecare unitate școlară.

,,Urmează ca în consiliile locale ale unităților administrativ-teritoriale să se dea hotărâre de repartizare a acestor sume, iar școlile vor proceda apoi la alocarea burselor pentru fiecare copil în parte, în funcție de categoria din care face parte”, a declarat inspectorul școlar general Ionel Meiroșu. Este vorba despre patru tipuri de bursă: de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social, iar alocarea va fi lunară. O bursă școlară, indiferent de natura ei, va fi de minim 100 de lei, însă primăriile pot suplimenta această sumă. Pentru ca banii să ajungă la elevi cât mai repede, consiliile locale trebuie să decidă rapid repartizarea sumelor către școli, iar părinții trebuie să întocmească dosarele pe care trebuie să le depună la secretariatele școlilor ori la profesorii diriginți.

Pentru a se încadra la o bursă de merit, un copil trebuie să aibă cel puțin media 8.50 și 10 la purtare pe primul semestru.

Pentru bursele școlare de performanță, un elev trebuie să fi obținut locuri fruntașe la etapele naționale ale unor concursuri organizate de Ministerul Educației sau să se fi calificat în loturile de pregătire organizate de Ministerul Educației și Cercetării pentru competițiile internaționale, dar și să aibă 10 la purtare.

Bursele de studiu se acordă în limita bugetului aprobat, la cerere, elevilor care au media generală peste 7,00 și nota 10 purtare la sfârșitul semestrului I, an școlar 2020-2021, și au un venit lunar mediu net pe membru de familie, pe ultimele trei luni anterioare (decembrie 2020, ianuarie și februarie 2021) depunerii dosarului, de cel mult egal cu salariul minim net pe economie, respectiv 693 lei.

Bursele școlare de ajutor social se acordă în limita bugetului aprobat, la cerere, elevilor care se încadrează în una din următoarele categorii:

– Orfani sau bolnavi de TBC și care se află în evidența dispensarelor școlare ori bolnavi de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbție grave, insuficiențe renale cronice, astm bronșic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice sau infestați cu virusul HIV ori bolnavi de SIDA, sau care suferă de poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă ori reumatism articular, handicap locomotor, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.), surditate, fibroză chistică și cu orice alte boli cronice pe care consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar le pot lua în considerare; acordarea burselor sociale/pentru motive medicale se face doar pe baza certificatului eliberat de medicul specialist și avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul școlar, fără a fi condiționată de venitul net lunar al familiei.

– Elevi din mediul rural care sunt școlarizați într-o altă localitate, întrucât nu au posibilitatea să studieze într-o unitate de învățământ din localitatea de domiciliu;

– Elevi proveniți din familii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: nu realizează un venit net mediu lunar pe membru de familie, pe ultimele 12 luni anterioare depunerii dosarului, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie (693 lei); nu dețin terenuri agricole cu o suprafață mai mare de 20.000 mp în zonele colinare și de șes și de 40.000 mp în zonele montane.

Articole similare

error: Continut protejat!!