sâmbătă, 16 ianuarie 2021

42 de elevi ai Liceului Agricol vor beneficia de stagii de practică în Spania și Portugalia

Peste 40 de elevi ai Li­ceului Agricol „Dr. C. Angelescu” din Buzău vor avea parte de pregătire în cadrul unor stagii organizate în Spania și Portugalia. Este vorba despre un proiect de pregătire profesională și culturală la nivel european, intitulat „Competențe și abilități noi pentru reușita profesională”, desfă­șurat în cadrul programului Erasmus+, Acțiunea-cheie l-VET și finanțat cu 137.238 de euro.

Beneficiarii direcți ai acestui proiect vor fi 42 de elevi de clasa a X-a și a XI-a din cadrul liceului, de la profilurile Servicii, respectiv Resurse naturale și protecția mediului, care vor desfășura, pe o perioadă de trei săptămâni, activități de învățare aferente stagiilor de pregătire practică în companii private, atât din Spania, cât și din Portugalia. Proiectul a intrat în implementare la 1 decembrie 2020 și se desfășoară pe o perioada de 12 luni.

Mai exact, vorbim despre 14 elevi de clasa a X-a de la profilul Tehnician în activități de comerț, 14 elevi de clasa a XI-a de la profilul Tehnician în gastronomie și 14 elevi de clasa a X-a de la profilul Tehnician în agroturism.

Potrivit reprezentanților Liceului Agricol, proiectul identificat cu numărul 2020-1-RO01-KA102-078305 s-a impus ca urmare a unei analize riguroase a nevoilor instituției și are ca obiectiv general creșterea calității formării profesionale în rân­dul elevilor din învăță­mântul profesional și tehnic.

„Proiectul acesta reprezintă o experiență fără precedent”

Beneficiile oferite în cadrul proiectului sunt multiple: pe lângă dezvoltarea și consolidarea competențelor profesionale, elevii vor beneficia și de o pregătire pedagogică, lingvistică și culturală, atât înaintea deplasărilor, prin efectuarea unor cursuri de formare pe o platformă europeană, cât și în timpul desfășurării stagiilor de practică. Pe lângă șansa de a se dezvolta personal, acest proiect oferă posibilitatea de a cunoaște cultura, viața socială și mediul de muncă dintr-o țară a Uniunii Europene, participanții devenind mai în­crezători în forțele proprii.

„Impactul proiectului va avea o influență pozitivă asupra școlii noastre ca organizație, în ceea ce privește creșterea capacității insti­tuționale, creș­terea prestigiului în comunitate în raport cu celelalte unități școlare din oraș prin diseminarea bunelor practici identificate în cadrul proiectului.Pentru Liceul Agricol <Dr. C. Angelescu> proiectul reprezintă o experiență fără precedent și, tot­odată, o oportunitate de îmbună­tățire a abilităților profesionale ale elevilor liceului nostru, care vor constitui un exemplu pentru ceilalți elevi din cadrul învățământului profesional și tehnic, din comunitatea școlară buzoiană și din societatea civilă, motivând alți elevi să aleagă învățământul profesional și tehnic”, afirmă profesorul coordonator Alina Ștefănescu.

Proiectul va contribui la creșterea numărului de absolvenți pregătiți pentru integrarea pe piața muncii, ceea ce va spori substanțial șansele de a-și dezvolta o carieră profesională în domeniu, prin noile cunoștinte și abilități dobândite.

1 COMENTARIU

Comments are closed.

loading...
error: Content is protected !!