Cultură

17 secole de creştinism autohton, 21 de ani de Filială de Carte Religioasă la Buzău

Prima menţiune documentară a ţinuturilor noastre are legătură cu sărbătoarea creștin-ortodoxă de astăzi. Este vorba despre praznicul Sfântului Sava Gotul, ocrotitorul spiritual al Buzăului, pe care Biserica Ortodoxă Română îl prăznuieşte la 12 aprilie. El a fost înecat în apele râului Mousaios, Buzăul de azi, de goţii care stăpâneau ţinuturile dintre Dunăre şi Carpaţi. Astăzi, 12 aprilie, Sfântul Mucenic Sava, a fost cinstit și la Catedrala Copiilor din municipiul Buzău, biserica buzoiană care-l are pe acest sfânt  drept ocrotitor spiritual.

Filiala de Carte Religioasă a Bibliotecii Județene, cu sediul  în cadrul Fundaţiei „Sfântul Sava”, strada Bistriţei nr. 19, ( care oferă împrumut la domiciliu, mică sală de lectură, internet gratuit) ne reamintește că într-o zi de 12 aprilie, acum 1649 de ani, Sfântul Sava „Gotul” suferea moarte martirică, fiind persecutat de goţii păgâni care l-au prigonit şi l-au supus morţii prin înec în apa Buzăului. Actul martiric care descrie viaţa şi moartea Sfântului buzoian este un document autentic, el dând mărturie despre răspândirea creştinismului în secolul al IV-lea în Dacia Carpatică.

„Menţionarea râului Buzău (Mousaios) în acest document este o referinţă preţioasă ce denotă vechimea teritoriilor buzoiene. La acea vreme, aici existau persecutorii goţi, dar şi misionari creştini şi, mai ales, o Biserică bine închegată, având episcopi, preoţi, credincioşi.

Actul martiric al Sfântului Sava a fost scris probabil de episcopul Bretanion de Tomis, la îndemnul guvernatorului Scythiei Minor, Iunius Soranus, care a dispus trimiterea moaştelor Sfântului în Capadocia, unde le aştepta Sfântul Vasile cel Mare. Se pare că Sfântul Vasile cel Mare era unchiul Sfântului Sava de la Buzău.

La primirea acestor relicve preţioase, Sfântul Vasile cel Mare mulţumeşte prin două scrisori, 164 şi 165. Cele două epistole sunt de o frumuseţe literară deosebită. Iată un exemplu în acest sens: „Din clipa în care am luat în mână scrisoarea (actul martiric –n.n.) şi am citit-o de mai multe ori, înţelegând bogăţia harului pe care Duhul Sfânt ni l-a dat, am avut impresia că ne-am afla în vremurile vechi, când înfloreau Bisericile lui Dumnezeu, fiindcă erau înrădăcinate în credinţă, în unire şi în dragoste…”.

La Filiala Religioasă găsiţi atât actul martiric, integrat în volumul „Actele martirice”, cu studiul introductiv, traducerea şi notele de rigoare ale Pr. Prof. Dr. Ioan Rămureanu, cât şi epistolele vasiliene, în colecţia „Părinţi şi Scriitori Bisericeşti”, 12 (Sfântul Vasile cel Mare, „Scrieri”, partea a treia).

17 secole de creştinism autohton, 21 de ani de Filială Religioasă la Buzău”, scrie bibliotecar Lidia Dinu- Filiala de carte religioasă a Bibliotecii Județene „Vasile Voiculescu”.

Articole similare

error: Continut protejat!!