Ca şi anul trecut, Casa de Sănătate a procedat la prelungirea contractelor cu medicii de familie până la finele lunii iulie.

Printr-un comunicat, Casa Judeţeană de Sănătate anunţă că “a fost eleborat Ordinul Ministrului Sănătăţii şi al Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 442/290/2019 pentru prelungire până la 30.06.2019 a termenului de aplicare a prevederilor Ordinului Ministrului Sănătăţii şi al Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului – care reglementează condiţiile acordării asisţentei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019 şi pentru prorogarea unor termene, acest act normativ aflându-se în curs de publicare în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.”

Astfel, până la finele acestei luni, Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate va încheia pentru lunile aprilie – iunie 2019, acte adiţionale la contractele  derulate în anul 2018, prin acestea prelungindu-se termenul de derulare a relaţiilor contractuale cu furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, în vederea asigurării continuităţii acordării asistenţei medicale, cu îndeplinirea de către furnizori a tuturor condiţiilor privind relaţiile contractuale dintre cele două părţi, adică  tot cee ace înseamnă documente, condiţii de eligibilitate.

În ceea ce priveşte contractarea şi decontarea serviciilor medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale contractate în lunile aprilie – iunie 2019, prin acte adiţionale la contractele derulate în anul 2018 de Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate se vor face din sumele alocate pe domenii de asistenţă medicală corespunzătoare prevăzute în bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate pe anul 2019, transmite aceeaşi sursă.

DISTRIBUIȚI
loading...