vineri, 10 iulie 2020

Vot în Consiliul Județean pentru prelungirea funcționării cabinetului stomatologic până la începerea anului școlar

Colaborarea între Pri­mărie, Consiliul Județean și Spitalul Județean Buzău pentru asigurarea funcți­onării în continuare a cabinetului sto­matologic în regim de urgență până la începerea școlilor este pusă sub forma unui proiect care va fi suspus aprobării în ședința Consiliului Județean Buzău din această săptă­mână. „Spitalul Județean de Urgență Buzău va asigura, în continuare, echipamentele de protecție, sterilizare și dezinfecția cabinetului. Financiar o să ne ajute Consiliul Județean pen­tru asigurarea activității, res­pectiv, conform înțe­legerii inițiale, pentru materiale de protecție și unele consumabile”, precizează managerul unității medicale, Claudiu Damian.

Proiectul, care va fi supus aprobării în ședința Consiliului Județean Buzău, vizează prelungirea acordului în­cheiat în urmă cu mai bine de două luni între Consiliul Ju­dețean Buzău cu Primăria Mu­nicipiului, Colegiul Me­dicilor Stomatologi și Spitalul Județean Buzău, prin care părțile asigură fun­cționarea cabinetului stomatologic de urgență din cadrul SJU Buzău, până la înce­tarea stării de urgență. Președintele Consiliului Ju­dețean, Petre Emanoil Nea­gu,

consideră că acest cabinet ar trebui să fun­cționeze în con­tinuare, până la începerea noului an școlar, ținând cont că activitatea medicală este asigurată de medici școlari, care după reluarea cursurilor probabil își vor relua și ei activitatea în școli. Prin urmare, în continuare se vor asigura echipamentele de către Spitalul Județean de Urgență Buzău și Consiliul Județean, iar personalul –  cadre ­me­dicale de la unități școlare la care activitatea este suspenda­tă -, angajați ai Primăriei, vor fi plătiți în continuare de municipalitate. Consilierii municipali și-au dat deja votul pentru prelungirea acestui contract.

loading...
error: Content is protected !!