miercuri, 15 iulie 2020

Câți bani a primit județul Buzău de la Guvern în contul cheltuielilor făcute în timpul stării de urgență

Consilierii județeani sunt solicitați să își dea votul pentru a treia rectificare din acest an a bugetului județului Buzău. Acest lucru vine după ce Consiliul Județean a recuperat sumele cheltuite în luna martie cu carantina persoanelor revenite din străinătate și după alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănă­tății, confom căreia Județului Buzău i s-a repartizat 484.000 lei reprezentând ,,Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea buge­telor locale”.

,,În baza solicitărilor formulate de reprezentanții centrelor publice și private de îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice precum și a centrelor rezidențiale pentru copii și adulți suma de 484.000 lei va majora la partea de cheltuieli ­preve­derile Capitolului 68.02 <Asigurări și asistență socială>, astfel: – 154.950 lei se va prevede la subcapitolul 68.02.06 <Asistență socială pentru familie și copii> la Titlul 51.01.76 <Transferuri curente(transferuri aferente cheltuielilor cu alocația de hrană și cu indemnizația de cazare pentru personalul din serviciile sociale publice aflat în izolare preventivă la locul de muncă)> pentru decontarea sumei de 154.944,40 lei la Direcția Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău; 329.050 lei se va prevede la subcapitolul 68.02.50.50 <Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale>, din care: suma de 129.050 lei se va opera la Titlul 51.01.76 <Transferuri curente (transferuri aferente cheltuielilor cu alocația de hrană și cu indemnizația de cazare pentru personalul din serviciile sociale publice aflat în izolare preventivă la locul de munca)> pentru decontarea sumei de 59.854 lei astfel:  54.144 lei UAT Municipiul Buzău; 5.710 lei UAT Comuna Costești; suma de 200.000 lei se va opera la ­Tit­lul 55.01.73 <Transferuri interne (Transferuri afe­rente cheltuielilor cu alocația de hrană pentru personalul din serviciile sociale private aflat în izolare preventivă la locul de muncă)> pentru decontarea sumei de 99.830,93 lei astfel: 13.242,80 lei Asociației Ortodoxe Filantropia din Sătuc (Berca), Județul Buzău; 2.722,40 lei Asociației de Ajutor Amurtel România din Pănătău, Județul Buzău; 20.727,33 lei Asociației Încredere-Speranță-Înțele­gere din Haleș, Județul Buzău; 16.320 lei Asociației Istrița din Bădeni, Județul Buzău; 46.818,40 lei Fundației <Alexandru Ioan Cuza> din Cernătești, Județul Buzău”, se precizează în referatul la proiectul de hotărâre.

Ca urmare direcționării sumelor respective, este necesară operarea unor modificări în structura bugetului județului pe 2020.

 

loading...
error: Content is protected !!