duminică, 20 septembrie 2020

Veste pentru locuitorii unei zone văduvite de investiții în infrastructura rutieră! Asfaltul va ajunge și la Plaiul Nucului

Veste bună pentru locui­torii unei zone din județ unde până acum circulația pe un drum asfaltat a fost o himeră. Administrația județului a demarat procedurile pentru modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul Vintilă Vodă – Plaiul Nucului, proiect ce urmează a fi promovat spre finanțare nerambursabilă în cadrul POR 2021 – 2027.

Nota de justificare a impactului economic al proiectului va fi supus aprobării consilierilor jude­țeni în ședința extraordinară de miercuri. Tronsonul de drum județean 203K propus pentru modernizare între km 75+000 – 105+000, obiect al proiectului, reprezintă unica legătură a localităților de pe raza comunelor Lopătari, Mînzălești și Vintilă Vodă cu DN 2/ E 85/Coridorul de transport paneuropean 9, cu care se intersectează în comuna Mărăcineni, Județul Buzău.

Tronsonul de drum județean vizat de proiect se află în prelungirea tronsoanelor DJ 203K km 0+000 – 36+680 (Robeasca-Vadu Pașii-DN2B (E85)) și DJ 203K km 38+000 – 75+000 (Mărăcineni-Podu Muncii), tronsoane aflate în curs de modernizare, finanțate în cadrul POR 2014-2020.

Totodată, prin proiectul propus se va asigura mo­der­ni­zarea singurului drum județean care tranzitează cele trei comune (Vintilă Vodă, Mînzălești și Lopătari). Prin amenajarea intersecțiilor drumurilor locale respective cu DJ 203K, se asigură conectarea indirectă a acestora la rețeaua europeană TEN-T, fiind stimulată mobilitatea la nivel regional a populației celor trei comune.

Modernizarea acestui drum va crea noi oportunități de dezvoltare pentru comunele Vintilă Vodă, Mânzălești, Lopătari, atât de ordin economic cât și social, având în vedere că acest drum este singura cale de acces a comunelor menționate cu restul județului, al regiunii și al țării.

Îmbunătățirea condiții­lor de circulație rutieră pentru populația din zonă și de tranzit va conduce la creș­terea economică și prin dezvoltarea turismului în zonă, printr-un acces facil la obiectivele turistice din zonele străbătute de acest drum – Focul Viu de la Terca-Lopătari, Muntele de sare de la Lopătari, Piatra Albă ,,Grunjul” de la Mânzălești, Platoul Meledic, Lacul Mocearu, mănăstiri și peșteri. Aceste elemente de atracție turistică cu caracter de raritate reprezintă un punct forte pentru dezvoltarea zonei și a județului, implicit a regiunii.

Tronsonul de drum Vintilă Vodă – Plaiul Nucului asigură accesul și spre ariile naturale protejate, situri de importanță comunitară Natura 2000, Penteleu, Siriu și Bisoca.

Promisiuni pentru ­mo­dernizarea acestui tronson de drum au fost făcute încă de acum nouă ani, când Ministerul Dezvoltării era condus de Elena Udrea. Lucrările, ­eva­luate atunci la 132 ­mi­lioane de lei, ar fi urmat să fie finanțate prin PNDI. Deși se vorbea că soțul de atunci al Elenei Udrea, Dorin Cocoș, va construi în zonă o pensiune, iată că drumul nu a mai fost asfaltat nici până astăzi.

O expertiză tehnică și documentația aferentă lucră­rilor a fost întocmită în 2016, iar în 2018 a fost actualizată. În prezent se află în derulare procedura de achiziție a contractului de servicii pentru expertiză tehnică și actualizare DALI (adaptare la situația din teren) și Proiect tehnic. Bugetul eligibil estimat al investiției ar fi de peste 24 milioane euro.

loading...
error: Content is protected !!