miercuri, 28 octombrie 2020

Toate contractele de lucrări pe 3 ani, luate la puricat la Primăria Râmnicelu după un control al Curţii de Conturi

O plată de 16.000 lei făcută fără nejustificat a deschis cutia Pandorei la Primăria Râmnicelu în timpul auditului financiar asupra contului anual de execuţie bugetară efectuat de auditorii Curţii de Conturi Buzău. Potrivit sintezei acţiunii de audit făcută pu­blică la începutul acestui an, în luna aprilie 2017 entitatea a achitat nelegal contravaloarea unor echipamente nepuse în operă şi a unor lucrări neexecutate la obiectivul de investiţii “Sistem public centralizat de canalizare al apelor uzate menajere, în localitatea Râmnicelu”, în sumă totală de 16.000 lei.

În timpul misiunii de audit, Primăria Râmnicelu a înregistrat în contabilitate şi recuperat prejudiciul împreună cu majorările de întârziere.

,,În opinia auditorilor publici externi, cu excepţia efectelor aspectelor evidenţiate în paragraful de mai sus, situaţiile financiare luate în ansamblul lor au fost întocmite, din toate punctele de vedere semnificative, în conformitate cu cadrul general de raportare financiară aplicabil în România şi oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare, a performanţei financiare a UATC Râmnicelu la data de 31 decembrie 2018 şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată în perioada auditată. În consecinţă, auditorii publici externi au formulat opinie cu rezerve, cu paragraf de ­evi­denţiere a anumitor aspecte, pentru situaţiile financiare întocmite pentru anul 2018”, se precizează în sinteza acţiunii de audit.

Ca urmare, Auditorii Camerei de Conturi au dispus măsuri la Primăria Râmnicelu privind verificarea tuturor contractelor de execuţie lucrări care s-au derulat în perioada 2016- 2018, în vederea identi­ficării tuturor plăţilor nedatorate, înregistrarea în contabilitate, urmărirea şi recupe­rarea acestora împreună cu dobânzile de întârziere afe­rente.

loading...
error: Content is protected !!