Educație

Șase candidați buzoieni au obținut punctaj maxim la Examenul Național de Definitivare

Doar 187 de profesori au reușit să ia nota 10 la Examenul Național de Definitivare de anul acesta, conform datelor făcute pu­blice de către Ministerul Educației. Peste 5.800 de profesori au obținut note între 8 și 10, care le asigură promovarea la acest examen. Astfel, procentul de promovare din această sesiune – ce reprezintă medii mai mari sau egale cu 8 – este de 72,90 la sută, în creștere cu 3,5 la sută față de anul trecut. Rezultatele examenului, care au fost afișate miercuri dimineață, indică faptul că au fost declarați promovați 5.782 de candidați.

Cele mai multe note de 10 au fost obținute de profesori din municipiul București (27), și județele Cluj (15), Iași (14), Constanța (11), Brașov (9).

În județul Buzău, cei mai mulți candidați au fost în­scriși pentru învăță­mântul preșcolar (44), urmat de învățământul primar (22) și psihopedagogie specială (11). În urma examenului, 25 de candidați nu au promovat, în timp ce 84 au fost declarați promovați, iar șase dintre acești au obținut nota 10.  Este vorba despre candidați care vizează posturi la Colegiul Național Pedagogic ,,Spriu Haret”, Gră­dinița cu Program Prelungit Râmnicu Sărat, Școala Gimnazială din Comuna Vernești, Grădinița cu Program Normal Glo­deanu Siliștea, Grădinița cu Program Normal Edustar și Școala Gimnazială Comuna Viperești.

În județ, rata de promovare la Examenul Națio­nal de Definitivare este de 77,01 la sută. Doar 17 candidați au avut media cu­prinsă între 9,5 și 9,99, iar cu media mai mare de 8 au obținut promovarea Examenului de Definitivare 25 de candidați.

Concursul de Definitivat reprezintă un examen de intrare și avansare în cariera didactică. Exame­nul poate fi susținut de cadrele didactice care au cel puțin un an vechime în învățământ și este obligatoriu pentru obținerea gradelor didactice. Procedura de acordare a definitivării și a titlului de profesor cu drept de practică în învățământul preuniversitar reprezintă recunoaș­terea competențelor necesare pentru exercitarea profesiei didactice. Pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să obțină minimum media 8, calculată ca medie ponderată a no­telor obținute la toate probele de examen, inclusiv proba scrisă. Nota la proba scrisă are o pondere de 70 la sută în calculul mediei finale, care trebuie să fie de cel puțin 8 pentru promo­varea examenului.

La proba scrisă din această sesiune au fost prezenți, la nivel național, 8.300 de candidați. Dintre aceștia 366 de candidați s-au retras, iar un candidat a fost eliminat pentru fraudă.

Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, și obiectul acestui examen național. Prin dobândirea definitivării în învățământ, un cadru didactic depășește stadiul de debutant și poate intra pe o rută ascendentă de profesionalizare.

Articole similare