Cultură

Restitutio in integrum în cultura buzoiană: Mihai Sălcuțan lansează „Nigrimiada”

Joi, 23 septembrie 2021, orele 17.00, la Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman”  va avea loc lansarea volumului „Nigrimiada”, un omagiu adus lui Nicolae Grigore Mihăescu-Nigrim, personalitate buzoiană polivalentă, la împlinirea a 150 de ani de la naștere (19 martie 1871, satul Gura Sărăţii, comuna Merei) și 70 de ani de la trecerea sa din viaţă (11 noiembrie 1951, Bucureşti).

Autorul lucrării este cunoscutul avocat și scriitor Mihai Sălcuțan, deţinător al Premiilor pentru „Cartea de proză” decernate de Liga Scriitorilor Români în anii 2016 şi 2018, președinte fondator al Cenaclului umoriștilor „Nicolae Grigore Mihăescu – Nigrim” al Centrului cultural „Alexandru Marghiloman” al municipiului Buzău din anul 2000, singurul cenaclu literar din județ cu activitate neîntreruptă.

Intenția declarată a autorului este aceea de a readuce în atenţia contemporanilor complexitatea celui omagiat: „Cei care cunosc şi recunosc personalitatea lui Nigrim şi calitatea operei sale au datoria de a preda generaţiei actuale, îndeosebi tinerilor, potirul cel plin cu harul marelui înaintaş din care să se împărtăşească, fiecare după educaţia şi chemarea lui, pentru a trăi bucuria comuniunii sufleteşti care conferă sentimentul fortificării propriei identităţi. Astfel, va fi  deschisă o fereastră către ființa interioară, prin care va pătrunde acea stare de spirit fluidă, imponderabilă, plină de mister, care pune în lumină diversitatea infinită a culturii neamului, care nu poate fi încorsetată de nimeni şi de nimic. În secolul televiziunilor şi al publicațiilor aservite intereselor comerciale conjuncturale care, în goana neostenită după rating şi după cititori, promovează cu obstinaţie pseudocultura, falsele modele umane şi creaţiile lipsite de esenţă, al Internetului ce propovăduieşte globalizarea şi relativizarea valorilor culturii naţionale, Nigrim poate fi o paradigmă călăuzitoare. Calităţile intelectuale şi scriitoriceşti cu care a fost înzestrat, opera variată, consistentă şi măiestrit construită în 80 de ani de viaţă i-au creat o binemeritată popularitate în epoca sa iar posteritatea, cu firească recunoştinţă, l-a aşezat în panteonul culturii naţionale”, a declarat scriitorul.

Nicolae Grigore Mihăescu-Nigrim a fost licenţiat al Facultăţii de litere şi filosofie din Bucureşti, doctor în filosofie şi litere al Universităţii de litere şi filosofie din Bruxelles, doctor în ştiinţe sociale şi politice al Facultăţii de sociologie şi filosofie din Paris, profesor, sociolog, eseist, nuvelist, poet, epigramist, romancier, dramaturg, memorialist, editor, publicist, traducător din franceză şi engleză, compozitor. „O carte de vizită impresionantă, a unui om ce a  reuşit să ridice harul cu care a fost înzestrat la demnitatea unicităţii. Iar măiestria de a fi unic este una dintre cele mai rare şi delicate esenţe umane ce ascunde un mister greu de pătruns, izvorul reuşitelor sale fiind originalitatea, care nu înseamnă neapărat noutate, ci inteligenţa de a transforma comunul în deosebit, ştiinţa de a şlefui talentul şi a-l metamorfoza într-o plăsmuire inedită”, spune Mihai Sălcuțan, care îl descrie astfel: Nigrim, e reprezentarea ontologică a unui mediu curat, robust, frumos, romantic. Discret, a preferat să vieţuiască retras într-un cuib de lume ascuns printre dealuri mirifice, înconjurat de păduri fermecate, de vii mustind de viaţă, de livezi înmiresmate, altfel spus în liniştea şi pacea pe care ţi-o dă mediul genuin, acolo unde gândurile sunt mai limpezi şi mai adânci decât însăşi izvoarele iar vraja arderii timpului se pierde în adâncul universului”.

Cronicarii cărții sunt profesorii Paul Androne, Maria Anton, Roxana Mihaela Constantinescu, Mirela Grigore și Oana Paraipan, iar omagiile literare sunt aduse de membrii Cenaclului Nigrim: Victor Bivolu, Mihail Cuțulencu, George Eftimie, Dumitru Hangu, Florin Rotaru, Constantin Voicilaș; momentele muzicale vor fi susținute de elevii Liceului de Artă „Margareta Sterian”.

 

 

Articole similare