Economic

Recoltă bogată anul acesta

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a transmis datele cu privire la recolta agricolă din 2020-2021, iar rezultatele sunt îmbucurătoare, înregistrându-se producții bune și foarte bune.

„Anul agricol 2020-2021 evidențiază în sectorul ­ve­getal rezultate foarte bune și bune în ceea ce privește producțiile medii și totale, atât la culturile de toamnă, cât și la culturile de primăvară. La principalele culturi de toamnă atât producția totală obținută la această dată, cât și producția medie realizată, au valorile cele mai ridicate din ultimii 10 ani”, susțin reprezentanții Ministerului Agriculturii.

Veștile sunt mai mult decât bune, dat fiind că, în anul 2020, țara noastră s-a confruntat cu una dintre cele mai grave secete din ultimii 50 de ani, care a redus producția vegetală la jumă­tate. Astfel, dacă în 2019 s-au înregistrat 30.41 milioane de tone de cereale boabe, anul 2020 a totalizat puțin peste 17 ­mi­lioane de tone. „Potrivit datelor MADR, recolta de porumb boabe a înregistrat un recul de circa 45 la sută în 2020, totalizând 9,63 de ­mi­lioane de tone, comparativ cu cele 17,43 ­mi­lioane de tone obținute în 2019. România a obținut doar 6,4 milioane de tone de grâu anul trecut, în timp ce în 2019 a recoltat 10,29 ­mi­lioane de tone, iar la floarea soarelui recolta a fost de 2,07 milioane de tone, față de 3,57 milioane de tone în 2019”, mai spun aceleași surse.

Anul acesta s-au depășit 8,4 milioane de tone de porumb boabe recoltate de pe 1.529 milioane hectare, re­prezentând aproape 60 la sută din suprafața însămân­țată în primăvară. Și recolta de floarea-soarelui înre­gistrează valori mari, cumulând 2,97 ­mi­lioane de tone recoltate de pe o suprafață de 1.21 ­mi­lioane hectare. La grâu, producția totală este de peste 11.445 milioane tone și un randament de 5.316 kg/ha, iar la orz, peste 1.885 milioane tone și o medie de 5.599 kg/ha. Printre județele care au înregistrat cele mai mari valori la aceste recolte se află și Buzăul, alături de Satu Mare, Bihor, Arad, Timiș, Olt, Ialomița, Călărași, Brăila sau Galați. Și la orzoaică și rapiță, producția medie realizată este cea mai ridicată din ultimii 10 ani, ­res­pectiv 5.220 kg/ha și 3.022 kg/ha.

Nu numai cerealele au înregistrat rezultate bune, ci și soia, sfecla de zahăr sau cartoful de toamnă. „La soia s-au recoltat 93.776 hectare până la data men­ționată (62,92% din supra­fața însă­mân­țată), cu o producție totală de peste 219.200 tone, iar la sfeclă de zahăr s-au recoltat 8.340 hectare (38,51% din supra­fața însă­mânțată), producția fiind de peste 367.730 tone. În ceea ce privește cartoful de toamnă, campania de recol­tare este aproape de final, respectiv 123.850 hectare (96,44% din suprafața însămânțată) și o producție de peste 1,984 ­mi­lioane tone”, conform agerpres.ro.

Producția mare de anul acesta este un motiv de bucurie, deoarece acest lucru înseamnă că se asigură necesarul de consum intern, iar stocurile create vor fi în be­neficiul operațiunilor comerciale. „Având în vedere evoluțiile favorabile ale prețurilor pe burse, produsele românești beneficiază de indicatori pozitivi pe piețele mondiale, iar aceste evoluții sunt favorabile atât producătorilor agricoli autohtoni, precum și operatorilor economici din sectoarele de procesare – depozitare – comercializare”, conform oficialilor MADR.

Cu toate acestea, uni­tățile de depozitare și de procesare, atât din sectorul vegetal, cât și din cel zootehnic, au nevoie de investiții pentru a putea exploata la maximum resur­sele existente, dar și pentru a proteja mediul înconjurător. Astfel, digitalizarea este soluția cea mai bună pentru a eficientiza producțiile din aceste sectoare. „Este necesar ca sectorul agricol din Româ­nia să intre în era ­di­gi­tală, într-un efort de a răspunde nevoi­lor de nutriție în creștere la nivel mondial și pentru a răspunde provo­cărilor climatice. Importanța acestor tehnologii rezidă în faptul că îi ajută pe fermieri să producă mai mult cu mai puține resurse, însă pot contribui, de asemenea, și la combaterea schim­bărilor climatice prin furni­zarea de produse de calitate cu impact minim asupra mediului”, mai spun repre­zentanții Ministerului Agriculturii.

Articole similare