Educație

Proiecte transnaționale la Școala Gimnazială nr. 11 din Buzău

În contextul schim­bărilor generate de pandemie, profesorii „de la fi­rul ierbii” înțeleg, mai bine ca oricine, necesitatea ca educația să fie continuă, mai ales pentru elevi, angajându-se alături de ei în anvergura școlii online și a educației digitale, cu toate deosebirile pe care le comportă aceste două aspecte, spun cadrele didactice ale Școlii nr. 11 Buzău. De aceea, în spatele unor ore cu caracter pedagogic, on-line sau on-site, stau alte ore de adaptare a conținuturilor, de formare continuă și de inovare didactică, prin eforturi voluntare dedicate comunității școlare centrate pe elev.

Proiecte de tip Erasmus Plus și eTwinning

Proiecte precum Erasmus + și eTwinning se realizează cu succes la Școala Gimnazială nr. 11 din Buzău de mai mulți ani. La această reușită a contribuit din plin și faptul că, de trei ani de zile, aici funcționează clase cu predarea Limbii engleze în regim intensiv.

„În urmă cu trei ani, Școala Gimnazială nr. 11 înființa prima clasă cu predare a Limbii engleze în regim intensiv. Astfel, elevii primei clase, înființată în Buzău în urmă cu trei ani, cu predarea Limbii engleze în regim intensiv, s-au angajat, alături de elevii claselor a VII-a A și a VIII-a A,  precum și alături de alți elevi din zece țări europene, în proiectul eTwinning <Our Precious Tales> pentru a configura, în comun, un univers de poveste”, spune Mădălina Dima, profesor de Limba engleză la Școala Gimnazială nr. 11 din munici­piul Buzău. Proiectul acesta a adus cadrelor didactice și, implicit, școlii, un certificat de calitate. „Modul în care a fost manageriat și derulat acest proiect a fost recompensat prin acordarea <Certificatului de Calitate eTwinning> atât la nivel național, cât și la nivel european. Nivelul competențelor lingvistice în Limba engleză a constituit un atu incontestabil, toți elevii fiind certificați cu rezultate foarte bune la testele Cambridge”, explică Mădă­lina Dima, coordonator de programe și proiecte educaționale europene în Școala nr. 11.

Rezultatele frumoase obținute aici în proiectele europene implementate se reflectă în scrisorile ­pri­mite de la Biroul central eTwinning, unde se face analiza produselor realizate de unitățile de învățământ implicate în proiecte. Într-o astfel de scrisoare se transmite următorul mesaj: „Felicitări! Școala dumneavoastră a obținut Certificatul european de calitate pentru rezultatele deosebite obținute în proiectul eTwinning <Our Precious Tales>. Eforturile dumneavoastră, ale școlii în care activați, au fost recunoscute la cel mai înalt nivel european. Ca urmare, veți primi un certificat pe care îl puteți afișa pe site-ul dumneavoastră și, de asemenea, etala la loc de cinste în școală. În plus, proiectul dumneavoastră va fi expus într-o secțiune specială a portalului european eTwinning.net. Felicitări pentru reușita dumneavoastră și sperăm să ne putem întâlni la una din manifestările din eTwinning din acest an”.

Recunoaștere europeană a activității

Astfel, la această unitate de învățământ, adap­tarea profesorilor la imperativele educației digitale și apetența elevilor pentru studiul și platforme de e-learning au dus la rea­lizarea unor proiecte transnaționale de tip Erasmus + și eTwinning, recunoscute pe plan național și european. Spre exemplu, profesorul Mădălina Dima ne vorbește de ­partene­riatul școlar „Be Bold As The Digital World”, finanțat de Comisia Europeană prin Programul „Erasmus +”, care se află în al treilea an de desfășurare și care le oferă elevilor posibilitatea de a comunica și crea în mediul virtual alături de alți colegi din școli similare, din Turcia, Lituania și Polonia.

Mădălina Dima mai poves­tește despre mobilitatea din vară, care a avut loc  în perioada 7-9 iunie, ca fiind  o experiență unică: „A fost o mobilitate virtuală, online, dar nu ne-am simțit întocmai ca la lecțiile noastre obișnuite online, deoa­rece au reușit chiar să ne introducă în lumea lor, în Lituania. Ne-au prezentat mesajul domnului primar și mesajul doamnei director”. Anul acesta va fi rândul școlii buzoiene să  organizeze un curs de perfecționare pentru cadre didactice, ocazie cu care vor veni câte trei profesori din fiecare țară parteneră la Școala nr. 11 și, apoi, va fi o mobilitate pe schimb de experiență cu elevi.

„De un succes ase­mănător s-a bucurat și proiec­tul eTwinning <Paștele – Sărbătoarea Învierii care ne unește – Bucuria Învierii>, coordonat de colega noastră, doamna profesor Oana Olteanu”, spune Mădălina Dima. Elevii au elaborat în acest proiect  materiale și au făcut schimb de experiență prin activitățile și produsele comune din proiect pentru a conștientiza importanța identității ­națio­nale, culturale și religioase în contextul diversității etnice europene, aducându-le alte certificate, naționale și europene, de calitate eTwinning.

„Toate acestea ne îndrep­tățesc să credem că acti­vitățile școlare și extrașcolare propuse elevilor noștri consolidează dimensiunea europeană a învăță­mântului oferit de Școala Gimnazială nr. 11 din Buzău, justificând implicarea profesorilor și a elevilor în sarcinile suplimentare, asumate de coordonatori, și entuziasmul echipelor care au lucrat cu sârguință pentru atingerea obiectivelor propuse”, concluzionează profesorul Mădălina Dima, în calitate de coordonator programe și proiecte educaționale europene în Școa­la Gimnazială nr.11 Buzău.

Predarea Limbii engleze în regim intensiv, model și pentru alte școli din municipiu

„Noi am înființat prima clasă de predare a Limbii engleze în regim intensiv în 2019. Suntem doi profesori care predăm. Clasa este împărțită în două și lucrăm fiecare cu câte o grupă simultan. Sunt patru ore pe săptămână. În fiecare an de atunci am reușit să înființăm încă o clasă, astfel că acum sunt în Școala nr. 11  câte o clasă de a V-a, a VI-a, și a VII-a cu predare limba engleză în regim intensiv”, explică profesorul Mădălina Dima.

Urmând exemplul Șco­lii nr. 11, de anul acesta există o astfel de clasă a V-a, pe același format de intensiv engleză, și la Colegiul Național „B.P.  Hasdeu”. S-a mai constituit o clasă de a V-a cu predarea Limbii engleze intensiv și  la Colegiul Național „Mihai Eminescu”, precum și la Școala nr. 1, de anul acesta.  Reamintim faptul că, de zece ani, Școala nr. 11 este acreditată „Centru de platină în organizare și ­examinare teste Cambridge”. Este rodul muncii în echipă a cadrelor didactice ce compun catedra de Limba engleză a școlii, din care fac parte șase profesori titulari. De anul trecut, la Școala nr. 11 se pot da și examenele pentru nivelul „Pet”, care echivalează competențele lingvistice la nivel de la Bacalaureat. Anul acesta întreaga clasă de intensiv va fi de nivel P1 – P2, susțin responsabilii școlii.

Articole similare