Educație

Proiect pentru pasionații de șah, finalizat de Fundația Comunitară la Școala „George Emil Palade”

Povestea proiectului „Împreună pentru viitor” al Asociației Părinților „Sprijiniți Școala”, lansat la Școala Gimnazială „George Emil Palade” Buzău (nr. 15) în primăvară, continuă odată cu începerea noului an școlar cu poveștie elevilor care se vor bucura de zona dedicată șahului, apărută peste vară, în curtea școlii.

„Imaginată ca un labirint al cunoașterii și al devenirii sau ca o <uzină vie> în care mocnesc flăcările pasiunii și profesionalismului, Școala Gimnazială <George Emil Palade> din Buzău își aș­teaptă elevii cu nerăbdare, invitându-i la o aventură a educației, atât în cadrul formal, cât și în cel nonformal. Cadrul formal este binecunoscut de toți actorii educaționali și partenerii activi ai instituției, materializat în condiții moderne și igie­nizate de învățare, ce respectă normele și reglementările sanitare și educaționale în vigoare. Surpriza la înce­putul acestui an școlar este reprezentată de amenajarea spațiului verde din curtea școlii sub forma unui loc destinat învățării active, creative și relaxării, surpriză pregătită gradat și motivat de oameni dedicați unei educații de calitate și durabile. Asigurarea transferului educației formale într-un cadru nonformal a fost asi­gurată prin inițiativa Asociației Părinților <Sprijinim Școala> de la Școala Gimnazială <George Emil Pa­lade>, de a amenaja un spațiu eficient pentru învățare, recreere și dezvoltare armonioasă a elevilor, prin promovarea gândirii strategice prin intermediul șahului. Spațiul amenajat creativ, inovativ, atractiv este rezultatul vizibil al muncii în echipă în cadrul proiectului <Împreună pentru viitor> propus de Asociația Pă­rinților <Sprijinim Școala>, proiectul fiind finanțat prin Cercul de Donatori organizat de Fundația Comunitară Buzău”, transmite conducerea școlii.

Reamintim că proiectul prevedea amenajarea unei zone din curtea școlii „G. E. Palade” prin achiziția unor mese de șah, amenajarea unor alei și montarea unor băncuțe, pentru a veni în întâmpinarea elevilor școlii practicanți ai acestui sport complex, dat fiind că această unitate de învă­țământ este renumită pentru rezultatele foarte bune ale elevilor săi în competițiile de șah. Spațiul respectiv va putea fi folosit atât de elevii școlii practicanți ai șahului, cât și în cadrul orelor de științele naturii, educație tehnologică, muzică etc. În felul acesta, elevii au posibilitatea să îmbine activitățile școlare din interiorul școlii cu șahul, știința și mișcarea, sti­mulându-le creativitatea, aptitudinile fizice și psihice într-un spațiu dedicat.

Proiectul s-a numărat printre cele selectate la Cercul de Donatori Buzău, ediția a III-a, care a avut loc online, organizat de Fundația Comunitară Bu­zău; acesta a fost prezentat în fața  comunității și s-a bucurat de interes, dovadă că s-a putut finaliza până la începerea noului an școlar. „Întrebările care ne-au frământat înainte de finalizarea proiectului – de tipul <Cum va fi mâine?>, <Cum va arăta școala de mâine?>, <Cum va arăta școala din parc?> – au pri­mit răspunsuri pe măsură. Nicio întrebare nu a rămas fără răspuns. De la imaginea de ansamblu a spațiului amenajat strategic, asemenea unui labirint critic și creativ totodată, până la cele mai fine detalii, reprezentate de panourile ce conțin imagini și citate motivaționale, părcu­lețul din curtea școlii cu­cerește pe oricine. Culoare, veselie, încredere, strategie, algoritm, activitate, echipă, interferențe educaționale, toate aceste cuvinte – cheie pot fi repere ale demersului educațional nonformal ce invită elevii în acest spațiu inovativ”, este po­vestea pe scurt a demersului educațional realizat într-un timp scurt de conducerea școlii în colaborare permanentă cu asociația părinților care a pus în mișcare comunitatea buzoiană.

Echipa asigură calitatea și succesul: „Împreună pentru viitor”!

Privirea tuturor celor care trec prin fața școlii, dar și a celor care-i trec pragul, spun cadrele didactice, este atrasă instantaneu de vitalitatea acestui spațiu, trimițând cu gândul fie la „masa tăcerii”, fie la clepsidra timpului, fie la galeria valorilor. „Așadar, părcu­lețul a rodit frumos în cadrul proiectului <Împreună pentru viitor>, interferând știința, arta, istoria, spațiul, limba română, sportul, limbile moderne, în acord cu vi­ziunea școlii și cu scopul și obiectivele propuse de Asociația Părin­ților, în cadrul proiectului: dezvoltarea culturii organizaționale a școlii, prin reabilitarea și amenajarea unei zone stimulative atât pentru activitățile nonformale în aer liber, cât și pentru practicarea șahului; promovarea unui mediu educațional atractiv și motivant, prin amenajarea cu mese de șah a zonei insuficient fo­losite din curtea școlii; formarea și dezvoltarea cooperării în ca­drul activităților deschise nonformalului, prin stimularea interesului pentru șahul practicat în aer liber, într-un mediu sigur, interactiv și relaxant în spațiul zonei menționate; creșterea ca­lității educației și a randamentului școlar, prin inferențele dintre spațiul școlar închis și spațiul verde, în vederea dezvoltării profilului elevului gimnazist”, este mesajul cadrelor didactice ale acestei școli buzoiene.

Succesul proiectului este pus pe seama parteneriatului reușit cu părinții și cu comunitatea buzoiană din care face parte școala. „Munca în echipă a dat rod bun în această toamnă, astfel că nădăjduim ca puterea exemplului să fie amplificată de ecoul armoniei, al încrederii  în reușită, al motivației pentru o educație de calitate a tuturor actorilor educațio­­nali. Tocmai această armonizare dintre școală – părinți – comunitate stă la baza succesului.  Iar la Școala Gimna­zială <George Emil Palade> succesul este ga­rantat. Mulțumim întregii echipe, sponsorilor și Cercului de donatori organizat de Fundația Comunitară Buzău!”, mai transmite conducerea școlii.

Articole similare