luni, 06 iulie 2020

Proiect european anticorupție, implementat la Primăria Buzău

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Buzău, în calitate de beneficiar, anunță, în cadrul unei conferințe de presă care a avut loc vineri, finalizarea proiectului „Consolidarea integrității, reducerea vulnerabitităților și a riscurilor de corupție”, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Cererea de proiecte Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate, proiect al cărei autoritate de management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 a fost Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

Obiectivul general al proiectului a fost îmbunătă­țirea implementării măsurilor de prevenire a corupției în UAT Municipiul Buzău, parte a regiunii mai puțin dezvoltate Sud-Est, în paralel cu consolidarea cunoș­tințelor personalului privind prevenirea corupției și creșterea gradului de conștientizare a efectelor corupției în rândul acestora și al cetățenilor, conform măsu­rilor stabilite în Strategia Națională Anticorupție 2016-2020.

Obiectivele specifice ale proiectului au fost consolidarea integrității, reducerea vulnerabilităților și a ris­curilor de corupție în cadrul instituției prin elaborarea, revizuirea și simplificarea procedurilor administrative în materie de etică și integritate; creșterea eficienței măsurilor preventive anticorupție prin îmbună­tățirea/consolidarea capa­cității de autoevaluare ­perio­dică, identificarea riscurilor și vulnerabilităților la nivelul instituției publice locale; creșterea gradului de conștientizare a publicului și societății civile cu privire la impactul fenomenului corupției, prin derularea unei campanii de informare publică, organizarea de dezbateri în plan local și promovarea bunelor practici anticorupție; îmbună­tățirea cunoștintelor și competențelor unui număr de 25 de persoane din cadrul UAT Municipiul Buzău, personal de conducere și execuție din Primărie, privind măsurile de prevenire a corupției și a standardelor de integritate.

Rezultatele proiectului au fost aplicarea unitară a normelor, mecanismelor și procedurilor în materie de etică și integritate în autoritățile și instituțiile publice; gradul crescut de implementare a măsurilor referitoare la prevenirea corupției și a indicatorilor de evaluare în autoritățile și instituțiile publice; îmbunătățirea cu­noștintelor și a competențelor personalului din autoritățile și instituțiile publice în ceea ce privește prevenirea corupției.

Valoarea totală a proiectului a fost de 281.613,50 lei, din care 281.613,50 lei reprezintă valoarea totală eligibilă (239.371,48 lei din Fondul Social European, 36.609,75 lei fonduri de la bugetul național și 5.632,27 lei contribuția eligibilă a be­neficiarului), iar durata de implementare a proiectului a fost de 14 luni. Proiectul a fost cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capa­citate Administrativă 2014- 2020.

1 COMENTARIU

  1. L-aş întreba pe un tovarăş al celor 25 de, iată(!) incoruptibili, de-acum, pe numele său Mădălin Daniel (Sihastru) Tudorache, care se intitulează, cu legitimaţia pe chept, director executiv al Primăriei,şi care a venit, cu ceva timp în urmă, cu ideea execuţiei presei participante la şedinţele CLM Buzău, cum mama măsii au fost aleşi cei 25?!!! Ei erau contaminaţi cu „porcina” corupţiei, în ciuda faptului că sediul Primăriei şi personalul arondat organigramei în stare de imponderabilitate, fusese dezinfectat, ca să zic aşa, prin metoda Kaizen (în fapt, doar o metodă de reducere a riscului de obezitate şi rezistenţă la stres)?! Cum, tovarăşu Tudorache, cei 25 au mărturisit păcatul corupţiei şi au fost trimişi la deparazitare cu mesaje subliminale europene?!

Comments are closed.

loading...
error: Content is protected !!