marți, 24 noiembrie 2020

Procedură specială de susținere a Evaluării Naționale pentru elevii aflați în izolare sau bolnavi de COVID-19

Elevii aflați în izolare sau confirmați pozitiv pentru COVID-19 vor susține probele de Evaluare Na­țională conform unei proceduri speciale elaborate de Ministerul Educației, informează  portalinvatamant.ro, fă când referire la un ordin al ­mi­nistrului Monica Anisie publicat vineri în Monitorul Oficial.

„Pentru elevii care solicită  și primesc în cazuri justificate aprobarea Co­misiei Naționale de sus­ținere a probelor scrise cu subiectul de rezervă  se organizează  proba scrisă  / probele scrise după finalizarea ultimei probe prevăzute în calendarul de desfășurare a Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIIII-a în anul școlar 2019 – 2020”, se precizează  în respectivul ordin.

Când au loc probele

Conform calendarului aprobat de Ministerul Educație, în intervalul 2 – 5 iunie are lor înscrierea la Evaluarea Națională, pe 15 iunie este programată proba scrisă la Limba și lite­ratura ro­mână, iar pe 17 iunie, la matematică .

Elevii din partea minorităților naționale vor susține pe 18 iunie proba la limba maternă .

Pe 22 iunie se vor afișa rezultatelor până la ora 14.00. În aceeași zi, în intervalul orar 16.00 – 19.00, și pe 23 iunie, între orele 8.00 și 12.00, se vor depune contestațiile.

Pe 27 iunie se vor afișa rezultatele finale după  soluționarea contestațiilor.

La solicitarea comisiilor județene de organizare a Evaluării Naționale sau din proprie inițiativă, Comisia Națională de Organizare a Evaluării Na­ționale poate aproba, în situații exce­p­ționale, prelungirea perioadelor de evaluare a lucrărilor scrise ori de afișare a rezultatelor, precum și reducerea perioadei de afișare a rezultatelor.

Potrivit ordinului, su­pra­vegherea probelor scrise este asigurată, pentru fiecare sală, , de minimum un asistent, cadru didactic de altă  specialitate decât cea cores­punzătoare disciplinei la care se susține proba.

loading...
error: Content is protected !!