Administrație

Primarul Snae din Rușețu, în conflict de interese administrativ după ce și-a numit soția într-un birou electoral

Primarul comunei Ru­șețu, Florin Snae, a ajuns pe lista neagră a Agenției Naționale de Integritate, după ce a semnat o dispoziție prin care și-a desemnat soția într-un birou electoral de circumscripție la alegerile locale din toamna anului trecut.

Conform Agenției Na­ționale de Integritate, Snae s-a aflat în conflict de interese administrativ în momentul în care „în perioada exercitării mandatului 2016-2020 a emis, la data de 20 august 2020, Dispoziția privind suplimen­tarea personalului tehnic auxiliar pe lângă Biroul Electoral de Circumscripție Electorală nr. 64 – Rușețu, prin care soția sa a fost desemnată personal tehnic auxiliar al Biroului Electoral de Circumscripție Comunală Rușețu”.

Conform aceleiași surse, primarul din Rușețu a încălcat prevederile art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003 – care precizează că „primarii și viceprimarii, primarul general și viceprimarii municipiului București sunt obligați să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic ori să nu emită o dispoziție, în exercitarea funcției, care produce un folos material pentru sine, pentru soțul sau ori rudele sale de gradul I” –  coroborate cu prevederile art. 228, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, în care se specifică faptul că „alesul local aflat în conflict de interese în condițiile prevă­zute de cartea I, titlul IV, din Legea nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare, are obligația să se abțină de la emiterea sau participarea la emi­terea ori adoptarea actului administrativ, de la înche­ierea sau participarea la încheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru soț, soție sau rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv”.

De partea cealaltă, primarul  Snae că nu și-a dat seama că gestul său a fost unul contrar legii. El a precizat, într-o declarație pentru Focus FM, că va contesta decizia ANI: ,,Știți că alegerile s-au desfășurat în perioada stării de alertă și atunci personalul auxiliar a trebuit adus din aparatul de specialitate al primarului. Nemaiaducând de afară, din extern, am limitat accesul în Primărie și am adăugat oameni din apara­tul propriu, fără să îmi dau seama că pot intra în incompatibilitate numind-o pe soția mea care este ins­pector la Registrul Agricol, în Biroul Electoral de Circumscripție, ca personal au­xiliar. Suma de bani, aceea de 1.260 de lei, am returnat-o. Am comunicat către ANI și am făcut dovada plății”, a spus primarul Florin Snae la Focus FM.

Un comentariu

Articole similare