marți, 24 noiembrie 2020

Președintele Consiliului Județean Buzău despre obținerea statutului de Geoparc Internațional UNESCO pentru „Ținutul Buzăului”: „Abia acum intrăm pe o hartă importantă a turismului”

Undă verde luni de la consilierii județeni pentru ca specialiștii Consiliului Județean, în parteneriat cu Asociația „Ținutul Buzăului” și Universitatea București – Centrul Geomedia, să inițieze demersurile necesare pentru obținerea statutului de Geoparc Internațional UNESCO pentru ”Ținutul Buzăului”.

„Este un vis al Consiliu­lui Județean care va deveni realitate, este o Asociație de Dezvoltare Intercomunitară unde noi, Consiliul Județean, suntem principalul aplicant, este vorba despre Ținutul Bu­zăului, o zonă foarte importantă din județul Buzău, atât din punctul de vedere al numărului locuitorilor, turismului și dezvoltării. În sfârșit a venit vremea să aplicăm ca acest geoparc să devină Geoparc UNESCO. Am făcut tot ce depindea de noi, atât din punct de vedere material cât și logistic, am pus sumele de bani, vom depune documentația în această lună și, din informațiile care le am Geoparcul Ținutul Buză­ului, va fi acreditat UNESCO. Din acel moment se schimbă radical viața locuitorilor, a oamenilor, tot ce însemnă turism și dezvoltare pentru acest teritoriu. Eu mă bucur că vom intra pe această hartă a Geoparcurilor UNESCO și de abia acum intrăm pe o hartă importantă a turismului”, a declarat preșe­din­tele Consiliului Județean Buzău, Petre Emanoil Neagu.

În termen de cel mult 30 de zile de la adoptarea hotărârii respective, par­tenerii vor definitiva și semna acordul de parteneriat, care va cuprinde principiile și normele stabilite prin hotărâre, transpuse în conformitate cu prevederile legale aplicabile fiecărei entități, coroborate cu criteriile și standardele UNESCO pentru organizarea și funcționarea geoparcului.

Proiectul de hotărâre a fost inițiat în considerarea unui demers important, început în anul 2007, când teritoriul din Nordul ju­dețului Buzău, alcătuit din 18 unități administrativ – teritoriale: – Berca, Beceni, Scorțoasa, Pârscov, Pă­nătău, Colți, Cozieni, Bo­zioru, Cănești, Odăile, Chiliile, Brăești, Vintilă Vodă, Mânzălești, Lopătari, Să­rulești, Valea Salciei și Bisoca – a primit statutul de Destinație Europeană de Excelență (EDEN) pentru Categoria destinații emergente.

 „Această performanță a fost rezultatul colaborării Consiliului Ju­dețean Buzău cu Universitatea București – Centrul Geomedia și Asociația Națională de Turism Rural, Ecologic și Cultural (ANTREC) filiala Buzău. Prin hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 167 /2007 s-a aprobat și respectiv, constituit, ADI <Ținutul Buzăului>, având ca membri asociați unitățile administrativ – teritoriale mai sus menționate, prin reprezentanții legali și bineînțeles, județul Buzău dobândind personalitate juridică în 2008. În contextul evoluției economice și politice ulterioare, scopul demersurilor inițiate – recunoașterea statutului de Geoprac al acestui areal geografic corespunzător reglementărilor UNESCO și ale Cărții Rețelei Europene a Geoparcurilor a stagnat deși este un proiect important al Strategiei de dezvoltare și promovare a turismului. Asociația <Ți­nutul Buzăului> – persoană juridică de drept privat, constituită conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 26/2000 și-a asumat și propus realizarea unui parteneriat al cărui scop final este realizarea procedurilor aferente accesării obținerii, menținerii și pregătirea validării /revalidării statutului de Geoparc UNESCO pentru „Ținutul Buzăului”. Așa cum a făcut-o și în anii de început 2006 – 2007, Centrul Geomedia – Universitatea București va fi de asemenea partener, expertiza sa din acest punct de vedere fiind deja concretizată în cazul Geoparcului Dinozaurilor – Țara Hațegului. Există o estimare a contribuției financiare/anuale a Consiliului Județean Buzău la 70.000 Euro care poate fi asigurată din bugetul propriu al județului Buzău pe perioada de șapte ani de valabilitate a parteneriatului. Vă rog să luați în considerare beneficiile recunoașterii statutului de Geoparc

UNESCO pentru acest areal și beneficiile care pot fi generate pe toate segmentele de activitate ale județului Bu­zău”, se precizează în referatul ce însoțește proiectul de hotărâre.

Geoparcul reprezintă un concept lansat și susținut de UNESCO în parteneriat cu rețeaua Europeană a Geoparcurilor iar la nivel mondial a fost creată Rețeaua Globală (UNESCO) a Geoparcurilor. Geoparcul re­prezintă un brand internațional pentru arealul geografic care îl obține.

1 COMENTARIU

  1. Ma bucura acest nou pas inainte al proiectului. Geoparcul va scoate din anonimatul turistic judetul Buzau si – asa cum s-a intamplat peste tot in lume unde au fost infiintate asemenea structuri – viata locuitorilor din respectivul areal va cunoaste o imbunatatire vizibila. Este o sansa mare pentru antreprenoriat, protectia mediului si cultura. Nu o ratati!

Comments are closed.

loading...
error: Content is protected !!