marți, 24 noiembrie 2020

Câte școli din Buzău funcționează fără autorizație la incendiu

Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Buzău au organizat în anul școlar abia încheiat, o serie de întâlniri cu persoane desemnate de la nivelul Inspectoratului Școlar pentru a analiza măsurile care pot fi  luate pentru reducerea nu­mărului de clădiri cu destinația de învățământ care funcți­onează fără autorizație de securitate la incendiu.

Concomitent, repre­zentanții ISU au realizat și o informare a unităților administrativ-teritoriale cu privire la documentele necesare emiterii  autorizației și la necesitățile de echipare/dotare cu instalații și materiale destinate apărării împotriva incendiilor. Au fost realizate și controale tematice și au fost adoptate, spun aceștia, o „manieră de lucru deschisă în relația cu solicitanții” și a fost analizată situația, în ședință de comandă,  când au fost discutate măsurile întreprinse și a progresului înregistrat. Cu toate aceste demersuri, la finele anului școlar 2019-2020, după ce a tras linie în privința demersurilor care au fost făcute pentru autorizarea la incendii a spațiilor școlare, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Buzău a constatat că „la nivelul județului Buzău există 120 clădiri aparținând unui număr de 66 unități școlare pentru care este obligatorie solicitarea și ob­ținerea autorizației de securitate la incendiu”, după cum se arată într-un raport înaintat Prefecturii.

Jumătate avizate, jumătate respinse

În perioada menționată,  pe masa specialiștilor de la ISU Buzău au ajuns 118 solicitări de emitere avize/autorizații de securitate la incendiu și protecție civilă, res­pectiv de acordare a asistenței tehnice de specialitate în domeniul reglementat, dar nu toate au primit aviz favorabil. În raportul menționat se explică faptul că „au fost emise un număr de 16 avize de securitate la incendiu, un număr de 14 solicitări fiind respinse, au fost emise un număr de 13 autorizații de securitate la incendiu, un număr de 24 solicitări fiind respinse, și au fost emise un număr de 6 puncte de vedere cu privire la neîncadrarea în prevederile legale ce stabilesc obligativitatea obținerii avizului sau autorizației de securitate la incendiu/protecție civilă, după caz, fiind acordată asistență tehnică de specialitate , pentru un număr de 45 solicitări.”

22 de clădiri din cele 120 care au mai rămas de avizat ar putea scăpa de aceste evaluări întrucât spun responsabilii ISU „În perspectiva pro­iectelor de modificare a legislației în vigoare aflate în curs de aprobare (HGR571 /2016-pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu), estimăm că ulterior aprobării modificărilor legislative, pentru un număr de 22 clădiri (din cele 120) nu va mai fi obligatorie obținerea autorizației de securitate la incendiu”.

29 de controale și de două ori mai multe deficiențe

Lucrătorii ISU au executat și controale  la obiective de învățământ cuprinse în lista unităților comunicată de Inspectoratul {colar Județean Buzău care au organizat

examene de Evaluare Națio­nală și Bacalaureat, precum și la unitățile de învățământ aparținând uni­tăților administrativ teritoriale la care a fost executat control de fond.  În cadrul celor 29 de controale efectuate, specialiștii ISU au descoperit 65 deficiențe pentru care au fost aplicate sancțiuni contravenționale, din care 62 avertismente și trei amenzi în cuantum de 30.000 lei.

La unitățile de învă­țământ buzoiene pompierii au executat pe parcursul anului școlar abia încheiat trei exerciții de evacuare și trei instruiri în domeniul situațiilor de urgență la care au participat 33 de persoane. Au  mai fost executate un număr 6 exerciții ce vizează activități de pregătire privind intervenția forțelor din cadrul serviciilor profesioniste în vederea limitării efectelor produse de situații de urgență la unități de învățământ. Nu au lipsit nici activitățile de informare. Responsabilii ISU transmit că au fost desfășurate un număr de 22 activități de informare preventivă la care au luat parte un număr de 2.174 persoane (elevi și cadre didactice). ISU Buzău a încheiat și partene­ri­ate cu unități de învățământ. Este vorba despre 23 parteneriate de colaborare cu unități de învățământ privitoare la desfășurarea în comun de activități ce privesc pregătirea în domeniul situațiilor de urgență.

loading...
error: Content is protected !!