duminică, 17 ianuarie 2021

Peste 400 de fermieri buzoieni, așteptați la APIA cu cererile pentru ajutorul pentru motorină

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) Buzău așteaptă până în data de 1 februarie  cererile fermierilor buzoieni pentru rambursarea ajutorului de stat pentru cantitățile de motorină utilizate în agricultură, pentru trimestrul IV al anului 2020. Potrivit reprezentanților APIA Buzău, ar putea beneficia de această facilitate un număr de 430 de fermieri.

Până la data menționată sunt așteptate la APIA cererile de plată pentru rambursarea ajutorului de stat pentru cantitățile de motorină achiziționate și utilizate în agricultură aferente perioadei 1 octombrie – 31 decembrie 2020 (trim. IV al anului 2020).

Cererile se depun la Centrul Județean al APIA, de către administrator/reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia, caz în care împuternicirea este emisă de către administratorul /reprezentantul legal și este însoțită de copia actului de identitate al persoanei împu­ternicite.

Ajutorul de stat se acordă sub formă de rambursare a diferenței dintre rata accizei standard și rata accizei reduse (stabilită la 21,00 euro/1000 litri) pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor ­meca­nizate în agricultură a cărui valoare unitară este de 1,5258 lei/litru.

Pentru sectorul vegetal, cererile de plată pentru rambursare se depun însoțite de următoarele documente: a) do­cumente care dove­desc cantitatea de ciuperci produsă, după caz; b) situația centralizatoare a cantităților de motorină utilizate la lucrări mecanizate, aferente perioadei pentru care solicită acordarea ajutorului de stat prin rambursare; c) copie a facturilor /bonu­rilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanților; d) copie a documentelor de identitate și/sau a documentelor de înregistrare, în cazul în care au intervenit ­modi­ficări față de cererea de acord pentru finanțare; e) adeverință în original de la ­Re­gistrul agricol, cu suprafețele aflate în exploatare, în cazul în care au intervenit modificări față de cererea de acord pentru finanțare; f) adeverință în ori­ginal de la Direcția pentru Agricultură Județeană, pentru suprafețele plantate cu vie nobilă, în cazul în care au intervenit modificări față de cererea de acord pentru finanțare, transmit reprezentanții APIA.

În ceea ce privește sectorul zootehnic, cererile de plată se depun însoțite de următoarele documente: a) situația centralizatoare a cantităților de motorină utilizate pentru sectorul zootehnic, afe­rentă perioadei pentru care solicită acordarea ajutorul de stat prin rambursare; b) copie a facturilor /bonu­rilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanților; c) situația privind calculul efectivului rulat/efectivului mediu realizat, întocmită de beneficiar și vizată de ­me­dicul împuternicit de liberă practică, după caz; d) copie de pe cererea depusă de către apicultori la consiliul local în vederea asigurării acestora de vetre de stupină temporare sau permanente; e) copie a do­cumentelor de identitate și/sau a documentelor de înregistrare, în cazul în care au intervenit modificări față de cererea de acord pentru finanțare.

Pentru sectorul îmbună­tățiri funciare, cererile se depun însoțite de următoarele documente: a) situația centralizatoare a cantităților de motorină utilizate pentru irigații, aferentă perioadei pentru care solicită acordarea ajutorului de stat prin rambursare; b) copie a facturilor/bonurilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanților; c) situația centralizatoare a cantităților de apă pentru irigații; d) copie a facturilor de apă din care să reiasă volumul de apă consumat de către beneficiar/procesul-verbal de confirmare a volumului de apă livrat pentru irigații, întocmit de către orice furnizor de apă de irigații; e) situația supra­fețelor irigate, pe structuri de culturi, aferentă perioadei pentru care se solicită ajutorul de stat; f) copie a documentelor de identitate și/sau a documentelor de înregistrare, în cazul în care au intervenit modificări față de cererea de acord pentru finanțare; g) dovadă cont trezorerie dacă au intervenit modificări ale coordonatelor bancare față de cererea inițială. Toate documentele depuse în copie vor fi certificate pentru conformitate cu originalul  de  către solicitantul sprijinului, însușite prin semnătură și vor purta sintagma „conform cu ori­ginalul”.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

loading...
error: Content is protected !!