Actualitate

Peste 20 de profesori buzoieni cu doctorat dau în judecată Ministerul Educației după ce au rămas fără spor la salariu

Mai mulți profesori buzoieni care dețin titlul de doctor și gradul didactic I au fost lăsați fără sporul de doctorat, care reprezintă o parte importantă din venitul lunar. Profesorii din învă­țământul preuniversitar nu mai pot beneficia de ambele sporuri, și asta din cauza unui ordin al ministrului Educației, Sorin Cîmpeanu.

În 16 iunie 2021, Ministerul Educației și Cercetării a emis Ordinul 3.993 care extinde prevederile Articolului 14 (3) din Legea 153/2017 și asupra profesorilor din învățământul preuniversitar care au obținut gradul I în baza doctoratului, în anii anteriori lui 2017. În consecință, în luna iulie, profesorii gradul I aflați în această situație s-au trezit cu tăierea indemnizației pentru doctorat pe care o primeau de ani de zile, pe bază legală. Mai exact, prevederile Ordinului MEC 3993/2021 acționează retroactiv.

Situația aparent este aceeași, fiind vorba de profesori doctori care și-au dobândit gradul I pe baza – și nu pe echivalarea! – doctora­tului, numai că profesorii care au obținut titlul de doctor anterior nu au avut posibilitatea de a opta între obținerea gradului sau sporul de doctorat. Fiind deja în posesia gradului I, ei pierd indemnizația de doctorat și li se diminuează venitul cu cel puțin 20%, în funcție de vechime. Ordinul pare a viza, în primul rând, economiile la buget, iar pentru a beneficia de prevederile Legii 153/2017 profesorii ar trebui să renunțe la gradul I și să se înscrie din nou, fiind deja doctori sau să renunțe la titlul de doctor și să se înscrie la doctorat, fiind deja profesori gradul I.

Modificări legislative aplicate retroactiv

În trecut, legea le-a permis profesorilor din preuniversitar să-și obțină gradul I prin echivalare, dacă aveau doctoratul, fără a-și pierde vreun drept. În 2017, s-a ope­rat o modificare potrivit căreia „personalul didactic de pre­dare care solicită și obține gradul didactic I prin echivalare (…) nu primește indemnizația pentru titlul ști­ințific de doctor. Cadrele didactice optează pentru indemnizația pentru titlul științific de doctor sau pentru echivalarea cu gradul didactic l”.

Atunci nu a comentat nimeni, câtă vreme legea nu a fost aplicată retroactiv. Acum, la patru ani distanță, legea este aplicată astfel, ceea ce a stârnit reacția celor vizați de prevederile ordinului ministrului Educației.

Prof. Mihaela Burlacu
Prof. Mihaela Burlacu

„Ordinul aduce prejudicii financiare și de imagine cadrelor didactice care au obținut doctoratul. Iată despre ce este vorba: există două ordine de ministru date pentru aceeași. Lege-cadru 153/2017. Este vorba de ordinul de ministru 3.276/04.09.2017 și ordinul de ministru din 3.993/16.06.2021. În baza Legii Cadru nr. 153 din 2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, articolul 39, se acordă anumite drepturi salariale atât pentru obți­nerea gradului didactic I pe baza titlului științific de doctor, cât și pentru deți­nerea titlului științific de doctor începând cu 1 iulie 2017, data de intrare în vigoare a prezentei Legi 153 / 2017. Or, prevede­rile articolului 14, alineatul (3) nu se aplică decât personalului didactic CARE SOLICIT~ și OBȚINE gradul didactic I pe baza titlului științific de doctor, nu și celor CARE AU SOLICITAT și AU OBȚINUT aceste drepturi înainte de intrarea în vigoare a Legii, potrivit prevederilor Ordinului ministrului Educației Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 5.561/2011 pentru aprobarea Metodologiei pri­vind formarea continuă a personalului din învăță­mântul preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare, și în baza precizărilor și completărilor din actul administrativ cu caracter colectiv, deci normativ, cu nr. 3276/ L.O.V/04.09.2017 a Ministerului Muncii și Justiției Sociale, înregistrat la Ministerul Educației Națio­­na­le cu nr. 9.834/07.09.2017, în care se precizează foarte clar că articolul 14, alineatul 3, nu se aplică pentru cadrele didactice care și-au echivalat gradul didactic I prin dobândirea titlului științific de doctor înainte de intrarea în vigoare a Legii – Cadru nr. 153/2017. Aceste completări ale Legii-Cadru au fost înaintate de către Ministerul Educației Națio­nale prin adresa cu nr. 9.834/07.09.2017 către Inspectoratele Școlare Jude­țene”, spune profesorul buzoian Mihaela Burlacu.

Cadrul didactic susține că legea este foarte clară „fiindcă aceasta, conform articolului 15, alineatele (1) și (2) din Constituția României, publicată în Monitorul Oficial nr. 767 din 31 octombrie 2003, se aplică numai pentru viitor, nu și pentru trecut, deci NU ARE PUTERE RETROACTIV~. În consecință, respectând principiul constituțional al nere­troactivității Legii 153/2017 și articolul 6, alineatele (1), (2) și (3) din Codul civil, toți cei care au obținut gradul didactic I pe baza titlului științific de doctor înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi, conform articolului 14, alineatul (1) din Legea 153/2017, ar trebui să beneficieze de toate drepturile salariale specifice gradului didactic I și indemnizației de doctorat”.

SÎP Buzău, ultimatum ministrului Educației

Profesorul Mihaela Bur­lacu spune că sunt mai mulți profesori din Buzău în această situație, dar că „sindicatele din învățământ iau măsuri lente”.

Însă, președintele Sindicatului Învățământului Preuniversitar „Prof. Ion Neacșu” Buzău, Ion Dobre, a precizat, pentru OPINIA, că deja parte din ordinul ministrului a fost contestat la Ministerul Educației printr-o plângere prealabilă depu­nerii unei acțiuni în instanță, transmisă în data de 7 iulie, iar la sediul sindicatului sunt înregistrate documentele persoanelor care ar putea fi afectate de prevederile ordinului ministrului Educației, în jur de 22 de profesori până acum.

„Prin încălcarea princi­piului neretroactivității legii, practic, Ministerul Educației vatămă în drepturile lor legale membrii de sindicat, personal didactic de predare care, anterior intrării în vigoare a Legii–cadru nr. 153/2017, în baza legislației aplicabile la momentul obținerii titlului științific de doctor – avem în vedere dispozițiile art. 242 alin. (7) din Legea nr. 1/2011, art. 36 alin. (3) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, art. 87 teza a II-a din Legea nr. 6/1969 privind Statutul personalului didactic din Republica Socialistă România – și-au echivalat titlul științific de doctor cu gradul I, în condițiile expres prevăzute de legislația apli­cabilă la momentul obținerii titlului științific de doctor. Mai mult, nici art. 39 alin. (5) din Legea–cadru nr. 153/2017 – invocat în preambulul O.M.E. nr. 3993/2021 – nu statuează pentru trecut, ci pentru viitor, întrucât se precizează expres că de la data aplicării prevederilor prezentei legi nu se mai acordă sporul pentru titlul științific de doctor, acordat ca sumă compensatorie sau ca spor la salariul de bază, solda de funcție/salariul de funcție, indemnizația de încadrare, după caz, personalul care deține titlul științific de doctor, indiferent de data obținerii acestuia, beneficiind de prevederile art. 14”, se precizează în plângerea prealabilă transmisă de SÎP Buzău către Ministerul Educației.

Ca urmare, SÎP solicită emiterea unui ordin de modificare a ordinului de mi­nistru 3993/2021 în sensul abrogării alin. 2 al articolului 1, referitor la aplicarea prevedilor ordinului și cadrelor didactice care au abținut gradul didactic I prin echivalare anterior datei de 1 iulie 2017, și modificării corespunzătoare a alin. 3 al aceluiași articol al ordinului.

Pe de altă parte, Federația Sindicatelor din Educație ,,Spiru Haret” a început demersurile pentru a ataca acest ordin și au trimis o sesizare către Avocatul Po­porului, pentru ca această instituție să facă demersurile pentru anularea lui.

Profesorii spun că nu în acest ordin stă bugetul statului, sporul de doctorat fiind plătit doar pe perioada activi­tății didactice a profesorului, nu și pe timpul vacanțelor. „Textul citat prevede expres că au obligația de a opta între indemnizația pentru titlul științific de doctor și echivalarea cu gradul didactic I exclusiv acele cadre didactice care, de la data intrării în vigoare a legii, obțin gradul didactic I prin echivalare. Personalul didactic care, până la data de 30 iunie 2017 inclusiv, a obținut echivalarea titlului științific de doctor cu gradul didactic l, beneficiind atât de salariul aferent gradului l, cât și de plata drepturilor pentru titlul științific de doctor, beneficiază în continuare de ambele drepturi, nefiind obligați să opteze. Această obligație o au doar acei salariați care nu aveau încă titlul de doctor echivalat cu gradul didactic I la data de 01.07.2017”, susține, într-o adresă, Federația Sindicatelor Libere din Învă­țământ „Spiru Haret”.

În acest sens s-a pronunțat expres inclusiv Ministerul Muncii, ca inițiator al legii, care menționa într-o adresă că „nu se aplică pentru cadrele didactice care și-au echivalat gradul didactic I prin dobândirea titlului științific de doctor înainte de intrarea în vigoare a Legii-cadru nr. 153/2017”. Și totuși, la aproape patru ani de la intrarea în vigoare a Legii-cadru nr. 153/2017, ministrul Educației a emis ordinul nr. 3.993/16.06.2021, care stipulează că prevede­rile legii „se aplică și cadrelor didactice care au obținut gradul didactic I prin echivalare, anterior datei de 1 iulie 2017”.

Ministrul Educației ar fi dispus să-și retragă ordinul, dar numai în condițiile în care Ministerul Muncii și Protecției Sociale emite o adresă prin care să reconfirme ceea ce s-a comunicat oficial în urmă cu patru ani. Până atunci, profesorii cu grad doctoral sunt puși să se descurce cum pot pentru a-și apăra drepturile. „Am fost sfătuiți să ne facem dreptate singuri, individual! <Româ­nia Educată> lovește pe nedrept în specialiști, Constituția României este încălcată de un ministru, iar legile se aplică retroactiv!”, spune profesorul Mihaela Burlacu.

Sporul de doctorat reprezintă 50% din salariul minim brut pe economie, care este de 2.300 de lei. În realitate, sporul se calculează raportat la nivelul venitului minim brut din 2017, adică 950 lei. Dacă vor avea câștig de cauză, profesorii nedreptățiți își vor putea recupera banii tăiați, probabil, tot cu țârâita – ca și în cazul altor tăieri ilegale -, pe parcursul mai multor ani. Aceasta ar putea fi și socoteala ministerului care mizează pe economiile făcute în intervalul de timp cât se vor derula procesele.

Un comentariu

  1. Să plece in cercetare, dacă nu le convine! Oricum au salarii uriașe care nu justifică munca.

Articole similare