marți, 24 noiembrie 2020

Pas important în proiectul de modernizare a DJ 203K pe tronsonul Vintilă-Vodă – Plaiul Nucului

Proiectul de moder­nizare a DJ 203K pe tronsonul Vintilă-Vodă – Plaiul Nucului a intrat în linie dreaptă. Contractul de întocmire a proiectului tehnic, a expertizei tehnice și DALI a fost semnat de Consiliul Județean, iar proiectul a fost deja depus la Agenția de Dezvoltare Regională Sud-Est pentru a obține finanțare din fonduri europene.

Aceasta după ce consilierii județeni au aprobat, vineri, într-o ședință extraordinară de îndată, acordurile de parteneriat cu Agenția pentru două proiecte care urmează a fi derulate cu finanțare europeană, ca o condiție esențială pentru accesarea fondurilor.

Este vorba despre rea­bilitarea Drumului Jude­țean 203K între Vintilă Vodă și Plaiul Nucului și despre un alt proiect de valorificare a potențialului turistic natural al județului Buzău.

„Avem 2 proiecte europene depuse la Agenția de Dezvoltare Regională Sud-Est. Suntem în stadiu avansat ca să semnăm aceste proiecte și se cer tot felul de clarificări astfel încât am răspuns la soli­citările de clarificare ale agenției. Trebuia să avem un parteneriat cu Agenția la ambele proiecte și la proiectul pe dezvoltare turistică sunt anumite lucruri pe care trebuie să le facem, respectiv să luăm în administrare anumite monumente cum ar fi, de exemplu trovanții. Aceasta este cutuma, s-au schimbat anumite reguli și, dacă până acum nu aveau un proprietar bine definit, trebuie să le trecem în patrimoniul CJ și, probabil, la Muzeu”, a precizat președintele CJ Buzău, Petre Emanoil Neagu.

Când ar putea începe lucrările

Lucrările de moder­nizare a DJ203K între Vintilă Vodă și Plaiul Nucului ar putea fi demarate la începutul anului viitor. Proiectul este promovat spre finanțare nerambursabilă în cadrul Programului Operațional Regional 2021 – 2027, iar nota de justificare a impactului economic al proiectului a fost aprobată deja de consilierii județeni.

,,Știți că am modernizat DJ 203K până la Podu Muncii. Acum continuăm de la Podu Muncii până în comuna Lopătari, până la Plaiul Nucului tot pe fonduri europene. Să sperăm că procedurile nu vor dura atât de mult și în primăvara anului viitor să putem începe efectiv lucrările”, a precizat Neagu înainte de votul consilierilor.

Tronsonul de Drum județean 203K propus pentru modernizare între km 75+000 și 105+000, obiect al proiectului, reprezintă unica legătură a localităților de pe raza comunelor Lopă­tari, Mânzălești și Vintilă Vodă cu DN 2/ E 85/Coridorul de transport paneuropean 9, cu care se intersectează în comuna Mără­cineni, Județul Buzău.

Tronsonul de Drum Județean vizat de proiect se află în prelungirea tronsoanelor DJ 203K km 0+000 – 36+680 (Robeasca-Vadu Pașii-DN2B (E85) și DJ 203K km 38+000 – 75+000 (Mărăcineni-Podu Muncii), tronsoane aflate în curs de modernizare, finanțate în cadrul POR 2014-2020.

Totodată, prin proiectul propus, se va asigura ­mo­dernizarea singurului drum județean care tranzitează cele trei comune (Vintilă Vodă, Mânzălești și Lopătari). Prin amenajarea intersecțiilor drumurilor locale respective cu DJ 203K, se asigură conectarea indirectă a acestora la rețeaua europeană TEN-T, fiind stimulată mobilitatea la nivel regional a populației celor trei comune.

Modernizarea acestui drum va crea noi oportunități de dezvoltare pentru comunele Vintilă Vodă, Mânzălești, Lopătari, atât de ordin economic, cât și social, având în vedere că acest drum este singura cale de acces a comunelor menționate cu restul jude­țului, al regiunii și al țării.

Îmbunătățirea condiții­lor de circulație rutieră pentru populația din zonă și de tranzit va conduce la creșterea economică și prin dezvoltarea turismului în zonă, printr-un acces facil la obiectivele turistice din zonele străbătute de acest drum – Focul Viu de la Terca-Lopătari, Muntele de sare de la Lopătari, Piatra Albă ,,Grunjul” de la Mânzălești, Platoul Mele­dic, Lacul Mocearu, mănăs­tiri și peșteri. Aceste elemente de atracție turistică cu caracter de raritate reprezintă un punct forte pentru dezvoltarea zonei și a județului, implicit a regiunii.

Tronsonul de drum Vintilă Vodă – Plaiul Nucului asigură accesul și spre ariile naturale protejate, situri de importanță comunitară Natura 2000, Penteleu, Siriu și Bisoca.

Bugetul eligibil estimat al investiției ar fi de peste 24 milioane euro.

loading...
error: Content is protected !!