Economic

O nouă reușită pentru Gălbinași

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Buzău  a finalizat lucrările de cadastru general în comuna Gălbinași. Proprietarii celor peste 8.200 de imobile vor primi, în perioada următoare, noile cărți funciare, anunță OCPI. Gălbinași este cea de-a patra unitate administrativ-teritorială  (UAT) din județul Buzău cadastrată integral din fonduri europene. Noile cărți funciare ale celor 8.211 imobile vor fi înmânate autorităților locale, care le vor distribui proprietarilor.

Înregistrarea sistematică a proprietăților în evidențele de cadastru și carte funciară a început în anul 2020 și a vizat o suprafață de 6.225,2277 hectare. Lucrările de cadastru general au fost finanțate din bani europeni, prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) este beneficiarul Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și de incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, inclus în Axa prioritară 11 din POR 2014-2020. Proiectul completează obiectivul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF), prin  realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică pentru 5.758.314 ha din 660 de unități administrativ-teritoriale situate în zone rurale ale României. Valoarea totală a proiectului este de 312.891.155 euro din care 265.957.482 reprezintă fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și 46.933.673 – cofinanțare de la bugetul de stat.

 

Articole similare