Actualitate

O instituție de control confirmă nereguli la Brădeanu privind gestionarea situației însoțitorilor persoanelor cu handicap grav

Unele primării buzoiene nu respectă prevederile le­gislației privind acordarea unor drepturi sociale și mo­dul de implementare a dispozițiilor legale, motiv pentru care Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Buzău a primit, anul acesta, 24 de sesizări ce vizează nereguli, pornind de la acordarea ajutorului social, indemnizație pentru creșterea copilului, indemnizație COVID, indemnizație de însoțitor pentru persoanele cu handicap grav ori drepturile financiare ale asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav.

Una dintre primăriile supuse controlului de către inspectorii AJPIS este cea a comunei Brădeanu. ,,În cazul sesizării de la Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Brădeanu, echipa de inspecție a constatat ­nere­guli în ceea ce privește îndeplinirea obligațiilor legale ale primăriei cu privire la realizarea și consemnarea activităților de evaluare/reevaluare, din care să rezulte situația reală familială, socio-economică și a stării de sănătate, de mo­ni­torizare a situației și acordare de servicii, a persoanelor încadrate în gradul de handicap grav. De asemenea, primăria nu și-a îndeplinit obligațiile legal prevăzute în ceea ce privește asistenții personali, fapte pentru care a fost sancționată în conformitate cu prevederile art. 40, alin. (2) din Legea nr. 448/2006 republicată, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu han­dicap coroborat cu ­preve­derile art. 29 din  Hotărârea de Guvern nr. 268/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006, cu modificările și completările ulterioare”, a precizat directorul AJPIS, Meluța Niță, citat de sansanews.ro.

Mai exact, Serviciul pu­blic de asistență socială de la nivelul primăriei trebuie să prezinte semestrial Consi­liului local un raport care conține cel puțin urmă­toarele: dinamica angajării asistenților personali; informații privind modul în care se asigură înlocuirea asistentului personal pe perioada concediului de odihnă, în strânsă legătură cu lipsa sau posibilitatea de dezvoltare a centrelor de tip respiro; informații privind numărul de asistenți personali instruiți; numărul de controale efectuate și ­pro­blemele sesizate.

În termen de 30 de zile, raportul prezentat Consi­liu­lui local va fi transmis spre informare direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului județene și secretariatului comisiei județene pentru incluziune socială.

Din cauză că aceste prevederi legale au fost ignorate la Primăria Bră­deanu, unitatea administrativ-teritorială a fost sancțio­nată cu 500 lei amendă, pe care a achitat-o.

Cazul Anei Andrei

OPINIA semnala, luna trecută, disperarea unei mame cu trei copii, dintre care unul cu sindrom Down, care cerea ajutorul presei ca ultimă soluție pentru a-și recupera de la Primăria Brădeanu indemnizația ca asistent personal pentru fiul său. Rămasă singur între­ținător al familiei, singurul venit pentru traiul zilnic este indemnizația de însoțitor al fiului său diagnosticat cu sindrom Down. Venit pe care îl aștepta din luna septembrie, timp în care familia a trăit din mila vecinilor. Iar în această situație se aflau alți cel puțin 15 beneficiari.

În acest timp, autoritățile locale care ar fi trebuit să se îngrijească să prevadă bani în bugetul comunei pentru plata sumelor aferente acestor indemnizații, așa cum prevede le­gea, de altfel, ridicau din umeri și arătau cu degetul spre Guvern, așa cum fac de ani și ani de zile, învățate să stea la mila autorităților centrale și a celor județene care nu mai sunt dispuse însă să  scotocească în visteria proprie atunci când un primar sau altul se milogește că nu are din ce plăti salarii. Mai mult, primarul liberal reales a trimis însoțitorii persoanelor cu handicap să-și caute de lucru suplimentar că ,,în felul ăsta comunitatea noastră va putea să ajute pe cei care sunt într-adevăr în nevoi”.

Potrivit Legii nr. 448/2006 din 6 decembrie 2006 republicată, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, „autoritățile administrației pu­blice locale au obligația să prevadă în bugetul local sumele necesare din care se suportă salarizarea, precum și celelalte drepturi cuvenite asistentului personal, potrivit legii. Sumele se asigură în proporție de cel mult 90% de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, în baza numărului de beneficiari comunicat de unitățile administrativ-teritoriale”.

Însă una este să prevadă banii și alta să caute soluții să-i acorde. Din păcate, situația Anei Andrei nu este singulară la Brădeanu. Ion Ilie, asistent personal pentru tatăl său imobilizat la pat de ani buni, a depus petiții peste petiții, a sesizat mai multe instituții, inclusiv Inspectoratul Teriorial de Muncă Buzău și Prefectura, însă de niciunde nu a primit un răspuns care să-l liniștească. Din contră, a fost informat că singura soluție este să dea în judecată angajatorul, respectiv Primăria Brădeanu.

Nereguli privind transmiterea unor documente au fost constatate și la Primăria Săgeata, motiv pentru care și aici AJPIS a aplicat o amendă de 500 lei.
Cele mai multe dintre petițiile primite de AJPIS de la începutul anului vizau nereguli întâlnite și la primăriile din Bălăceanu, Buzău, C.A. Rosetti, Calvini, Cernătești, Cilibia, Costești, Ghergheasa, Puiești, Ulmeni și Vadu Pașii, dar și la Fundația ,,Alexandru Ioan Cuza” din Aldeni.

Articole similare