vineri, 22 ianuarie 2021

Neagu, printre reprezentanții României în două structuri asociative europene

Președintele Consiliului Județean, Petre Emanoil Neagu, a fost votat de omologii săi din țară pentru a reprezenta România în două structuri asociative europene, a anunțat acesta pe pagina sa oficială de Facebook. ,,Dragi buzoieni, sunt onorat să vă anunț că am primit votul celorlalți preșe­dinți ai consiliilor județene de a reprezenta România ca: membru cu drepturi depline în cadrul Biroului politic al Adunării Regiunilor Europene (ARE); membru ­ti­tular în cadrul Comitetului European al Regiunilor (COR). Voi depune toate eforturile pentru a promova mai bine interesele județelor din România, pentru a consolida participarea instituțională a regiunilor la procesul decizional și pentru a spori cooperarea cu celelalte regiuni europene”, a scris Neagu pe Facebook.

Adunarea Regiunilor Europei (ARE) a fost creată în 1985, prin 47 regiuni și nouă organizații interregionale, având ca principal obiectiv să poziționeze regiunile ca parteneri indispensabili în participarea la procesul de decizie și de a facilita cooperarea interregional. Fiind cea mai mare organizațe a regiunilor din Europa, ARE însumează mai mult de 270 autorități regionale din 33 țări și 16 asociații interregionale și numeroși parteneri care activează în diferite domenii de competență regională. O treime din membrii ARE provin din țări non-membre ale UE, lucru care permite păstrarea relațiilor de bună vecinătate dintre UE și vecinii săi. Mai mult de 95% din finanțarea ARE provine din cotizațiile membrilor, garan­tându-i astfel independența, flexibilitatea și receptivitatea vis-a-vis de nevoile membrilor săi. ARE este condusă de organe decizionale compuse din: aleși regionali care provin din rândul regiunilor membre, după cum urmează: Preșe­dinția (preșe­­dinte și vicepreședinți), Biroul (repre­zentând regiuni din fiecare țară) și Adunarea Generală (toți membrii).

Comitetul Regiunilor este format din 329 de membri – dintre care 15 din România – care reprezintă autoritățile regionale și locale din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene. Acesta emite avize în cazurile de consultare obli­gatorie (prevăzute de tratate), în cazurile de consultare vo­luntară și din proprie inițiativă, dacă acest lucru este consi­derat oportun. Mandatul membrilor săi nu este imperativ. Aceștia își exercită funcțiile în deplină independență, în interesul general al Uniunii Europene. Creat în 1994, după intrarea în vigoare a Tratatului de la Maastricht, Comitetul Regiunilor (CoR) este un organ consultativ care repre­zintă interesele autorităților regionale și locale din Uniunea Europeană; el adresează avize în numele acestora Consiliului și Comisiei. Membrii CoR pot fi, de pildă, ­res­ponsabili din cadrul autorităților regionale, primari sau reprezentanți aleși sau nu ai regiunilor și orașelor din cele 27 de state membre ale UE. Potrivit propriei sale declarații de misiune, CoR este o adunare politică alcătuită din aleși regionali sau locali în ­sluj­ba integrării europene. CoR asigură reprezentarea instituțională a tuturor teritoriilor, regiunilor, orașelor și localităților din Uniunea Europeană.

Consiliul European sau Comisia Europeană trebuie să solicite obligatoriu avizul Comitetului Regiunilor înainte de a lua o decizie în domeniile ­educației, formării profesionale și tineretului, culturii, sănătății publice, rețelelor transeuropene de transporturi, telecomunicații și energie, coeziunii economice și sociale. În plus, Comitetul poate fi consultat în orice domeniu de către Comisie, Consiliu și Parlament, dacă instituțiile în cauză consideră acest lucru oportun. Atunci când Comitetul Economic și Social European este consultat, Comitetul Regiunilor este informat cu privire la acest lucru și, dacă acesta consideră că sunt vizate interesele regionale, poate să emită și el un aviz privind subiectul tratat. Mai mult, CoR poate, în general, să emită un aviz de fiecare dată când consideră acest lucru oportun.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

loading...
error: Content is protected !!