sâmbătă, 04 iulie 2020

Măsuri reparatorii pentru utilizatorii de apă pentru agricultură

Plenul Camerei Deputaților a aprobat în ședința de miercuri, cu 265 de voturi și cu o singură abținere, Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, al cărei proiect a fost transmis cu rapoarte favorabile, adoptate în unanimitate, atât de Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, cât și de Comisia  juridică, de disciplină și imunități.

„Acest act normativ era necesar pentru a facilita procesul de transformare a ­so­cietăților agricole în formele societare prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990 și, cu ajutorul său, s-au stabilit ­re­gulile specifice care privesc realizarea practică a acțiunilor necesare pentru aceste transformări. Astfel, proprietarii de terenuri agricole care ­be­neficiază de prevederile Legii fondului funciar, dar și alți proprietari de terenuri agricole, constituiți în societăți agricole, vor putea să se dezvolte sau să acceseze mai multe tipuri de finanțare a activității”, precizează deputatul social-democrat buzoian Dănuț Păle, vicepreședinte al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice din camera inferioară a Parlamentului.

În aceeași ședință a fost adoptată și Legea privind exonerarea de la plată a unor obligații, proiect al cărui inițiator este și deputatul Dănuț Păle. Actul normativ prevede anularea penalităților rezultate din diferențele de subvenții acordate la plata energiei electrice, datorate de către organizațiile utilizatorilor de apă pentru irigații, pentru obliga­țiile de plată a căror exigibilitate este anterioară datei de 31 decembrie 2017. Anularea penalităților se efectuează din oficiu, de către Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, iar persoanele care au efectuat plata penalităților pentru care se prevede anularea au dreptul la restituirea sumelor achitate.

„55 de organizații ale utilizatorilor de apă nu au pri­mit subvențiile pentru energia electrică consumată în anul 2009, subvenții care li se cuveneau conform H.G. 269/2009. Din acest motiv nu au putut achita Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare datoriile și au fost acționați în instanță, iar ca urmare a deciziilor definitive și irevocabile sunt în executare silită. Deoarece datoriile organizațiilor au apărut ca urmare a neexecutării de către stat a obligațiilor asumate prin Hotărâre de Guvern și pentru că executarea silită ar avea ca efect încetarea activităților de irigații în zonele în care activează, a fost necesară promovarea acestei inițiative le­gislative și apreciez faptul că ceilalți colegi parlamentari au înțeles acest fapt”, mai spune deputatul social-democrat de Buzău Dănuț Păle.

 

loading...
error: Content is protected !!