vineri, 15 ianuarie 2021

Izoleta pentru Spitalul Județean a ajuns la Buzău cu o săptămână mai devreme

Izoleta comandată luna trecută de Consiliul Ju­dețean a ajuns miercuri, 6 mai, la Spitalul Județean de Urgență Buzău, cu mai bine de o săptămână înainte de data la care se preconiza livrarea. Termenul de livrare stabilit inițial pentru perioada 10-15 mai a fost devansat la solicitarea autorității ju­dețene, având în vedere situația actuală în care în Buzău a crescut de la o zi la alta numărul ­per­so­a­nelor infectate, în munici­piul Buzău existând focar de coronavirus.  ”Izo­leta ce va deservi Spitalul Județean de Urgență Bu­zău pentru transportul pacienților suspecți sau infectați cu COVID-19 a ajuns la Buzău. Din pă­cate, focarul identificat în Municipiul Buzău ne determină, poa­te mai mult ca niciodată, să fim în conti­nuare foarte precauți și să respectăm toate măsurile de prevenție”, transmite pre­ședintele Consiliului Ju­dețean Buzău, Petre Ema­noil Neagu.

Mai sunt așteptate să sosească la Spitalul Ju­dețean de Urgență Buzău, tot prin implicarea Consi­liului Ju­dețean, patru mo­nitoare pentru funcții vi­tale și două electrocardio­grafe.

Izoleta care va deservi Spitalul Județean de Ur­gență Buzău pentru transportul pacienților suspecți sau infectați cu COVID-19 este necesară pentru protejarea ca­drelor medicale și a pacienților, aceasta fiind absolut necesară pentru că Secția de dializă a fost desemnată ca secție COVID pentru pacienții dializați care ajung în stare gravă. Cu privire la această achiziție în valoa­re de 29.500 lei pe care Consiliul Județean Buzău a făcut-o la soli­ci­tarea venită din partea celei mai mari unități me­di­cale buzoiene, președintele Pe­tre Ema­noil Neagu a declarat că. ,,Această izoletă era absolut necesară pentru ca Spitalul Ju­dețean Buzău să își poată des­fășura activitatea protejând ca­drele medicale, dar și pacienții. Ca de fiecare dată, vom răs­punde tuturor soli­citărilor Spitalului Jude­țean de Urgență Buzău pentru că suntem împreună în toată această luptă”.

Echipamentul asi­gură izolarea temporară și tra­n­sportul în siguranță al persoanelor sus­pecte sau con­firmate de conta­mi­narecu agenți biologici, inclusiv cu noul coronavirus.

loading...
error: Content is protected !!