Educație

Începe şcoala! Schimbările majore din acest an

Elevii şi preşcolarii încep luni cursurile noului an şcolar 2022-2023, și, după doi ani de restricţii în contextul pandemiei de COVID-19, părinţii vor avea acces la festivităţile de deschidere a școlii.

Anul şcolar 2022-2023 are o durată de 36 de săptămâni de cursuri şi se va încheia pe 16 iunie 2023. Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă, anul şcolar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 2 iunie 2023. Pentru clasa a VIII-a, anul şcolar are o durată de 35 de săptămâni şi se încheie la data de 9 iunie 2023.

Nou regulament de funcţionare a învăţământului preuniversitar

Conform Ministerului Educaţiei, comparativ cu precedentul regulament (abrogat), elementele de noutate constau în:

 • compatibilizarea prevederilor Regulamentului de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățîmânt Preuniversitar (ROFUIP) cu structura anului şcolar
 • reglementarea utilizării catalogului electronic, pentru început, în unităţi-pilot
 • numărul de calificative/note acordate anual fiecărui elev, la fiecare disciplină de studiu, este stabilit de cadrul didactic, în funcţie de numărul unităţilor de învăţare şi de numărul săptămânal de ore prevăzut în planul-cadru. La fiecare disciplină, numărul de calificative/note acordate anual este cu cel puţin trei mai mare decât numărul de ore alocat săptămânal disciplinei în planul-cadru de învăţământ
 • modul de încheiere a situaţiilor şcolare: la fiecare disciplină se încheie anual o singură medie, calculată ca medie aritmetică din numărul de note acordate pe parcursul anului şcolar
 • includerea unor reglementări privind nivelul antepreşcolar (creşe)
 • creşterea relevanţei formării continue a personalului didactic prin definirea comisiei pentru mentorat didactic şi formare în cariera didactică la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică, precizându-se atribuţiile specifice
 • eliminarea dispoziţiilor referitoare la exmatricularea elevilor, având în vedere faptul că dreptul la educaţie este de ordin constituţional. Prin urmare, măsura exmatriculării va fi posibilă numai pentru învăţământul postliceal, care nu are caracter obligatoriu
 • eliminarea oricărei dispoziţii/trimiteri care dă posibilitatea colectării de fonduri băneşti de la părinţii elevilor.

Structura noului an şcolar va include cinci module de învăţare şi cinci vacanţe:

 • Modulul 1: cursuri – de luni, 5 septembrie 2022, până vineri, 21 octombrie 2022; vacanţă – de sâmbătă, 22 octombrie 2022, până duminică, 30 octombrie 2022;
 • Modulul 2: cursuri – de luni, 31 octombrie 2022, până joi, 22 decembrie 2022; vacanţă – de vineri, 23 decembrie 2022, până duminică, 8 ianuarie 2023;
 • Modulul 3: cursuri – de luni, 9 ianuarie 2023, până vineri, 3 februarie 2023, respectiv vineri, 10 februarie 2023, sau vineri, 17 februarie 2023, la decizia inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, după caz; vacanţă – o săptămână, la decizia inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, în perioada 6 – 26 februarie 2023;
 • Modulul 4: cursuri – de luni, 13 februarie 2023, respectiv luni, 20 februarie 2023, sau luni, 27 februarie 2023, la decizia inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, după caz, până joi, 6 aprilie 2023; vacanţă – de vineri, 7 aprilie 2023, până marţi, 18 aprilie 2023;
 • Modulul 5: cursuri – de miercuri, 19 aprilie 2023, până vineri, 16 iunie 2023; vacanţă – de sâmbătă, 17 iunie 2023, până duminică, 3 septembrie 2023.

În ziua de 5 octombrie, Ziua internaţională a educaţiei, şi în zilele nelucrătoare/de sărbătoare legală prevăzute de lege şi de contractul colectiv de muncă nu se organizează cursuri.

Cum se vor desfășura Programul naţional „Şcoala altfel” şi Programul „Săptămâna verde”

Programul naţional „Şcoala altfel” şi Programul „Săptămâna verde” se desfăşoară în perioada 27 februarie – 16 iunie 2023, în intervale de câte cinci zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unităţii de învăţământ. Derularea celor două programe nu se planifică în acelaşi interval de cursuri.

Prin excepţie, la clasele din învăţământul liceal – filiera tehnologică, din învăţământul profesional şi din învăţământul postliceal, în perioadele dedicate programelor „Şcoala altfel” şi „Săptămâna verde” se organizează activităţi de instruire practică.

Modificarea structurii anului şcolar se face după consultarea părinţilor

În situaţia suspendării cursurilor, conform Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, măsurile privind parcurgerea integrală a programei şcolare prin modalităţi alternative stabilite de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ nu se dispun în perioada vacanţelor şcolare.

Totodată, în situaţii deosebite, bine fundamentate, în funcţie de condiţiile climaterice locale speciale şi de specificul şcolii, inspectoratele şcolare pot aproba, cu avizul Ministerului Educaţiei, la cererea conducerii unităţilor de învăţământ, modificări ale structurii anului şcolar stabilite prin prezentul ordin.

Solicitarea de modificare a structurii anului şcolar se face după consultarea consiliului reprezentativ al părinţilor.

Se elimină media claselor V – VIII din calculul mediei de admitere la liceu

Pe 29 august, ministrul Sorin Cîmpeanu a anunţat că Ministerul Educaţiei şi partenerii de dialog social au agreat eliminarea mediei claselor V-VIII din calculul mediei de admitere la liceu începând cu anul şcolar 2022-2023, ierarhizarea urmând a se realiza doar pe baza mediei obţinute la Evaluarea naţională.

În premieră, elevilor de clasa a V-a li se vor acorda atât burse sociale, cât şi burse de studiu încă de la începutul anului şcolar 2022-2023. „Bursele sociale şi de studiu se vor acorda în condiţiile îndeplinirii criteriilor pentru ambele categorii de burse (inclusiv criteriul privind numărul maxim de 20 absenţe, iar în cazul burselor de studiu – pe baza calificativelor anuale şi obţinerii calificativului anual Foarte Bine în clasa a IV-a)”, a precizat ministrul Educaţiei.

Articole similare