Economic

Importanța implementării unui plan de evacuare în caz de incendiu

Implementarea unui plan de evacuare în caz de incendiu este extrem de importantă deoarece poate salva vieți în cazul izbucnirii focului în interiorul sau exteriorul unei clădiri. O verigă esențială în activitatea de prevenire și stingere a incendiilor, acesta oferă un mod de acțiune pentru persoanele care se pot afla simultan în aceeași locație în momentul unui incident nefericit. Iată de ce trebuie conceput și implementat un plan de evacuare pentru toate clădirile civile și industriale:

Oferă oamenilor instrucțiuni clare

Răspunsul în cazul unei urgențe este mult mai simplu și rapid dacă toată lumea își cunoaște responsabilitățile. Stabilirea unui plan detaliat este o condiție obligatorie conform legislației în vigoare și cuprinde elemente diferențiale în funcție de tipul și destinația clădirii.

În unitățile de cazare turistică de pildă, planul de evacuare trebuie afișat la loc vizibil pentru ca oaspeții să poată identifica o cale de ieșire în caz de incendiu. Există uși rezistente la foc pentru hoteluri care se instalează obligatoriu în spațiile ample și fiecare persoană trebuie să știe unde se află și cum funcționează.

Prin definirea unui plan de evacuare se pot pune la punct amănuntele cu privire la oamenii care necesită o atenție specială sau au nevoi speciale, precum și detaliile ce țin de angajații responsabili de identificarea materialelor combustibile.

Contribuie la reducerea confuziei și a panicii

Este firesc să se creeze confuzie atunci când apare un incendiu pentru că toți cei prinși în mijlocul flăcărilor se tem pentru viața lor și încearcă să părăsească rapid zona afectată. Un plan de evacuare indică rute clare, bine semnalizate, accesibile și simplu de urmat, lucru ce poate ajuta la menținerea ordinii, reducerea panicii și asigurarea că toți oamenii părăsesc fără probleme clădirea.

O planificare atentă menționează traseele pe care se face evacuarea, urmărindu-se, pe cât posibil, ca persoanele să iasă pe alte căi decât cele destinate evacuării materialelor și să nu îngreuneze intervenția echipajelor de salvare.

Montarea unor elemente antifoc, precum o ușă rezistentă la foc timp de 60 min ori chiar 90 sau 120 de minute, oferă siguranță suplimentară potențialelor victime, dar și salvatorilor. Acestea țin flăcările, fumul, căldura și gazele toxice la distanță o perioadă determinată, iar oamenii pot fi evacuați sau incendiul poate fi lichidat în intervalul respectiv.

Indică locul mijloacelor tehnice de apărare

În situația declanșării unui proces de ardere autoîntreținută este important să poată fi găsite cu ușurință stingătoarele, hidranții, sistemele de alarmare și alertare. Planul de evacuare cuprinde toate informațiile referitoare la locul mijloacelor de apărare, precum și al încăperilor speciale, teraselor și posibilităților de refugiu.

Definește punctele de adunare

Fiecare clădire trebuie să aibă locuri de reuniune unde oamenii să se strângă după ce ajung în exterior. Spațiul va fi unul sigur, accesibil și, de preferat, diferit de locul de evacuare a bunurilor în caz de incendiu.

 Planul de evacuare a persoanelor, alături de planul de intervenție și cel de depozitare și evacuare a materialelor periculoase constituie strategia de apărarea împotriva incendiilor. Acesta este vital pentru clădirile civile și industriale, dar și obligatoriu pentru instituțiile publice sau unele companii și se întocmește pe nivel, pe încăpere ori pentru fiecare dintre camerele destinate cazării.

Articole similare