marți, 11 august 2020

Greaua moştenire pecuniară a prefectului Dimian

Moştenire grea pentru prefectul Leonard Dimian. 134.000 de euro penalităţi pentru fiecare zi de întârzire şi amendă de 400.000 euro o dată la trei luni ar putea fi obligată, cât de curând, să plătească Instituţia Prefectului, alături de Ministerul Mediului, Consiliul Judeţean şi Primăria Rm. Sărat pentru întârzierea închiderii a două depozite de deşeuri neconforme aflate pe o listă de 68 de asemenea obiective pentru care Comisia Europeană a declanşat procedura de infringement împotriva statului român, iar Tribunalul Curţii de Justiţie a emis deja hotărârea de sancţionare a statului român.

Penalităţile şi amenda vor fi plătite pentru fiecare depozit în parte. Deocamdată nu s-au tăiat facturi, iar Statul român, , prin ministerul Mediului încearcă să scoată din listă 14 depozite care au fost închise între timp, două fiind chiar în judeţul Buzău.

Sancţionarea României este o consecinţă a bâlbelor şi tergiversărilor autorităţilor, motivate prin lipsa fondurilor necesare. Judeţul Buzău va suporta, însă, consecinţele neînchiderii a două depozite neconforme din Rm. Sărat, iar sumele de plată nu sunt de neglijat.

Dacă în cazul Oilreg se va menţine procedura de infringement, ca urmare a faptului că actualul proprietar nu a întreprins demersurile necesare închiderii, depozitul de deşeuri menajere al ADP Rm. Sărat a intrat, de asemenea, pe această procedură. Depozitul neconform de deşeuri municipale Râmnicu Sărat, este pe lista celor 101 depozite neconforme clasa ,,b’’ din zona urbană, care a avut termenul de sistare a depozitării 16 iulie 2017. Termenul pentru finalizarea lucrărilor de închidere aflate în derulare este iulie 2021. Pentru neconformare, Garda de Mediu a sancţionat cu amendă de 100.000 lei ADP Rm. Sărat.

Între timp, a fost constituit fondul pentru închiderea şi urmărirea postînchidere a depozitului, de circa trei milioane lei. Pentru obţinerea sumei de 8 milioane lei care ar mai fi necesară, Primăria munici­piul Rm. Sărat a făcut mai multe demersuri, solicitând sprijin la Ministerul Finanţelor Pu­blice, Ministerul Mediului, Administraţiei Fondului de Mediu şi a încercat chiar accesarea de fonduri europene.

Din cele 68 de depozite de deşeuri neconforme pentru care România a fost obligată să plătească bani grei pentru că nu şi-a respectat angajamentele de mediu luate în faţa Comisiei Europene, trei sunt în judeţul Buzău, două fiind în municipiul Rm. Sărat.

Este vorba despre depo­zitul de deşeuri menajere Nehoiu, depozitul de deşeuri pe­riculoase al SC Rafinăria Venus Oilreg SA Râmnicu Sărat şi depozitul de deşeuri pe­riculoase SC Fermit SA Râmnicu Sărat. Aceste trei depozite au făcut obiectul scrisorii de punere în întârziere suplimentară privind aplicarea necorespunzătoare a Directivei 1999/31/CE, cu termen de conformare luna iulie 2009, cu menţionarea riscului declanşării procedurii de infringement pentru încălcarea obligaţiilor comunitare. Aceas­tă scrisoare reprezintă, de fapt, deschiderea formală a procedurii de infringement, Comisia Europeană având rolul de autoritate de investigare. Depozitul Fermit a fost închis la sfârşitul lui 2018 în urma eforturilor susţinute ale autorităţilor râmnicene şi ale reprezentanţilor Prefecturii, la fel şi cel de la Nehoiu.

La fosta rafinărie Venus Oilreg de la Rm. Sărat lucrurile sunt mult mai complicate. Noul proprietar nu deţine vreo autorizaţie necesară pentru închiderea depozitului şi nici nu a respectat termenele impuse de Agenţia de Protecţie a Mediului. De asemenea, reprezentantul legal al firmei care deţine fosta rafinărie, Remat Metal Master SRL, a fost invitat periodic la sediul Comisariatului Judeţean al Gărzii Naţionale de Mediu  pentru întocmirea actului de control săptămânal dar nu s-a prezentat. Abia recent ar fi achiesat la pro­pu­nerea autorităţilor de a preda terenul către Primăria Rm. Sărat, însă prea târziu pentru ca administraţia oraşului să poată solicita fonduri europene pentru închidere. Primăria oraşului nu mai poate suporta însă un asemenea efort financiar pentru închiderea depozitului şi ecologizarea terenului fostei rafinării.

Numai în perioada 2016- 2019, Remat Metal Master a fost sancţionat cu şapte amenzi în valoare de 465.000 lei de către Garda de Mediu, iar la începutul acestei luni, a fost făcută plângere penală pentru neluarea de măsuri asigurătorii şi pentru nedepunerea documentelor în vederea închiderii.

Depozit neconform pentru deşeuri industriale periculoase este cel al fostei rafinării VENUS OILREG de la Râmnicu Sărat, amplasat pe malul stâng al râului Râmnicu Sărat şi care deţine reziduuri de la regenerarea uleiului uzat.

Pentru nerealizarea obli­gaţiilor legale privind închi­derea depozitului au fost aplicate în total nouă sancţiuni. În 2011 şi în 2012, SC Rafinăria Venus Oil Reg SA a fost sancţionată cu două amenzi contravenţionale, iar în perioada 2016-2019, cu şapte amenzi contravenţionale.

Sancţiunile sunt însă aplicate degeaba. Societatea deţinătoare este şi ea în insolvenţă, iar în curând va intra în faliment.

loading...
error: Content is protected !!