Educație

FOTO | Ziua Limbilor Europei, la Colegiul Naţional ,,Mihai Eminescu”

Din 2001, la iniţiativa Consiliului Europei, pe 26 septembrie este sărbătorită în fiecare an Ziua Limbilor Europei sau Ziua Limbilor Vorbite.

La Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” au fost realizate activităţi inter şi transdisciplinare pentru a marca Ziua Limbilor Europei sau Ziua Limbilor Vorbite, care, la iniţiativa Consiliului Europei din anul 2001, se sărbătoreşte, în fiecare an, în data de 26 septembrie. Scopul acestor activităţi a fost conştientizarea lingvistică, diversitatea contextelor de comunicare şi nevoia de lărgire a orizontului cultural. În acest context, timp de o săptămână, aproape la fiecare oră, profesorii care predau materii diferite au acordat un spaţiu anume exerciţiilor de comunicare, importante şi pentru ca şcoala să înceapă într-o atmosferă luminoasă, de dialog. Profesorul Mihaela Nicolae ne oferă câteva expemple de activităţi la care au luat parte elevii Colegiului „M. Eminescu”: „La biologie s-a vorbit în latină despre denumi­rea plantelor, iar la geografie au fost citite în spaniolă şti­rile despre erupţia vulcanului din La Palma, care a avut loc în data de 19 septembrie, 2021, un exerciţiu interesant şi în ceea ce priveşte raportarea la actualitate. La istorie, elevii au aflat despre importanţa limbilor moarte, precum latina şi greaca veche, şi despre semnificaţia lor culturală. La chimie şi la alte materii s-au tradus materiale cu un conţinut ştiinţific. Pentru limba română, am realizat traduceri din poezia franceză şi am corectat mesaje tri­mise de copii care nu sunt vorbitori nativi de limba româ­nă, am conştientizat importanţa dicţionarelor şi am căutat cuvinte cărora le-am stabilit originea şi evoluţia.

Într-un fel sau altul, am ajuns  cu toţii, elevii şi profesorii Colegiului, la istoria Turnului Babel şi la repre­zentarea făcută de pictorul flamand Pieter Bruegel – măsurători matematice şi ­elemente de arhitectură pentru educaţia plastică şi pentru fizică, într-un cuvânt, transdisciplinaritate, condiţie a învăţământului modern – formarea de metacompetenţe”.

Astfel, cu toate că, iniţial, proiectul a pornit de la ideea de promovare a plurilingvismului, ca punte esenţială de comunicare  la nivel european şi nu numai, dar şi  ca un instrument de interes turistic, prin  temele abordate  s-au atins mai multe obiective, printre care şi acela de conştientizare a elevilor asupra faptului că o bună cunoaştere a limbilor străine facilitează o mai bună înţele­gere interculturală, fundamentul patrimoniului cultural european, descoperirea unor culturi noi, posibilitatea de a căpăta o perspectivă diferită asupra lumii şi de a-i înţelege mai bine pe cei din jur.

„Pornind de la un proiect care părea iniţial că se adresează doar limbilor străine, am reuşit să rea­lizăm o echipă la nivel de colegiu, având şi colaborarea altor şcoli, şi să ne bucurăm împreună de un început de an şcolar deosebit prin creati­vitate şi modalităţi de abordare a învăţării.

În aceste zile minunate de septembrie, la Colegiul Naţional <Mihai Eminescu> Buzău se poate spune că am fost, preluând titlul cărţii lui Umberto Eco, <În căutarea limbii perfecte>”, a mai spus prof. Mihaela Nicolae.

Articole similare