Educație

FOTO | Profesori buzoieni, în proiecte despre softuri educaţionale şi platforme de învăţare online

Organizaţiile bazate pe cunoaştere și pe formare continuă  sunt actorii colectivi inteligenţi ai comunității. În mediul organizaţional, cunoştinţele provin din informaţii transformate de cei care le deţin în capacitatea de a acţiona eficient și sunt urmate de operaţionalizare în proiecte. O astfel de organizație buzoiană care se preocupă să țină pasul cu informația la nivelul Uniunii Europene este „Integrare europeană în domeniul tineretului, sportului, voluntariatului și cetățeniei active europene”. Este o organizație care dezvoltă parteneriate prin proiecte europene, întrucât a înțeles faptul că managementul cunoştinţelor, ca parte componentă a managementului unei organizaţii, este un proces complex și trebuie actualizat.

Din 2014 până în prezent, organizația buzoiană „Integrare europeană în domeniul tineretului, sportului, voluntariatului și cetățeniei active europene”, care îl are ca președinte pe Alexandru Poșircă, a fost parteneră în multe proiecte Erasmus+ și a trimis peste 100 de tineri în dificultate și 45 de voluntari la diferite cursuri de formare în diferite domenii precum cetățenia europeană, consumul de droguri, drepturile minorităților, antreprenoriat etc.

Organizația are 37 de formatori și lucrători de tineret cu competențe dezvoltate în peste 12 cursuri de formare organizate de asociații și organizații neguvernamentale din Franța, Italia, Anglia, Germania, Turcia și România. Acești formatori și lucrători de tineret sunt capabili să pregătească participanții pentru mobilități, să implementeze activități bazate pe educație non-formală și, de asemenea, sunt capabili să participe la activități de management de proiect.

Cel mai recent proiect în care a fost implicată organizația este „Art-therapyand ICT Zone” (Art terapia și zona TIC), Proiect Erasmus+, acţiunea K 1 – mobilitate în domeniul educației adulților, care s-a derulat pe o perioadă de 12 luni și a constat în trei etape. O primă etapă a însemnat participarea la training internațional pentru patru cursanți, în lunile ianuarie și februarie 2022, la Barcelona. O a doua etapă a constat în implementarea de noi cunoștințe și tehnici de lucru în organizație, iar în ultima etapă a proiectului a avut loc procesul de formare internă a formatorilor și voluntarilor din cadrul organizației.

Profesorul Gina Cucu, participant în proiect, consemnează că „în luna august a avut loc în Turcia un curs intitulat «Predarea cu Moodle». Acesta a furnizat cursanților din România și Spania elementele de bază pentru o predare eficientă online. Din partea Asociației <Integrare europeană în domeniul tineretului, sportului, voluntariatului și cetățeniei active europene> au fost prezente două cadre didactice. Cursul a oferit participanților cunoștințe și abilități de bază necesare pentru a utiliza Moodle și pentru a-și crea și gestiona cursurile și lecțiile folosindu-se de noile tehnologii dar ținând cont de «abilitățile secolului 21» cu cele trei ramuri ale sale: abilități de învățare, abilități de viață, abilități de literație”.

Prin Platforma Moodle profesorul se poate racorda la cerinţele moderne ale societăţii, punând accentul pe educaţia asistată la calculator  integrând TIC în educaţie și pentru a fi „cu un pas înaintea elevilor”, mediul virtual fiind folosit ca o posibilitate de a implica elevii într-un mediu de învăţare plăcut şi accesibil lor, dar și pentru că oferă oportunităţi de formare a competenţelor pentru toate disciplinele într-un mediu de învăţare dinamic, orientat spre formarea de competenţe, stimulând în același timp colaborarea şi comunicarea în grup, parteneriatul, sprijinul reciproc şi autoevaluarea. De aceea, spune cadrul didactic buzoian,  la întoarcerea în țară, prin activități de diseminare și scurte work-shopuri, un număr de 40 de cadre didactice din județul Buzău, au beneficiat de formare și informare despre „Predarea cu Moodle”. „Scopul derulării acestor proiecte este de a aduce comunității noastre buzoiene plus  valoare prin a oferi semenilor acele instrumente ce le poate îmbunătăți activitățile la lucru, acasă sau în orice alte împrejurări”, a declarat profesoara Gina Cucu.

Articole similare