Educație

FOTO | Cum a fost omagiat Mihai Eminescu la liceul care-i poartă numele

Camelia Voicu
Camelia Voicu

Activități culturale de o sensibilitate aparte dedicate marelui poet național Mihai Eminescu s-au derulat, pe 15 ianuarie, în liceul din municipiul Buzău ce-i poartă numele. Sesiunea omagială a fost deschisă de directorul școlii, Camelia Voicu, care a spus: „Ziua Culturii Națio­­nale coincide în mod fericit cu Ziua Colegiului Național <Mihai Eminescu>; celebrăm cunoaș­terea poetului Mihai Eminescu, patron spiritual al școlii. Deși condițiile sunt atipice, fiind marcate în continuare de pandemia de Covid, am ales să ne întâlnim față în față pentru o mai bună comunicare, pentru un transfer de energie pozitivă, de care avem toți nevoie.

Vă invităm să intrăm în atmosfera de poves­te a sărbătorii noastre, a Colegiului Național <Mihai Eminescu> Buzău. Elevi, cadre didactice și personalul administrativ au colaborat pentru a vă oferi momente inedite”.

Rădița Palela

În aceeași ordine de idei, directorul Rădița Palela a împărtășit cu cei prezenți dorința de a duce mai departe tradiția școlii.

„Suntem o școală de prestigiu, o școală a elitelor și ce poate fi mai înălțător decât să fim împreună și să-l omagiem pe cel care, de-a lungul timpului, a făcut cinste României, pe marele nostru poet Mihai Eminescu, la el acasă, la Colegiul <Mihai Eminescu> din Buzău”, a fost gândul pe care directorul Rădița Palela l-a împăr­tășit cu cei prezenți la festivitate, cărora le-a urat un călduros „La mulți ani!”

 

Montaj literar de excepție bazat pe corespondența inedită dintre Mihai Eminescu și Veronica Micle

„Dacă Luceafărul ne-a lăsat atâtea poezii minunate, noi de ce să nu-l cinstim, rememorându-le, din când în când, printr-o artă care atinge cel mai ușor sufletul, muzica? Suntem mândri că printre noi avem colegi ta­lentați, care vin astăzi să ne încânte cu melodii nemuritoare ce se contopesc sublim cu versurile eminesciene”, este mesajul transmis de elevii Maria Grosaru și Tudor Blidaru, care au prezentat activitățile literar artistice ale colegilor lor pregătite în numeroase sesiuni de repetiții  împreună cu ca­drele didactice. Astfel că au urmat momente artistice de muzică și poezie sub coordonarea profesorului de Limba și literatura română Nina Marcu, cu sprijinul profesorului de muzică Ciprian Răduță. Astfel, elevele Daria Ghiță, clasa a VI-a, Laura Melu, clasa a XII-a B, res­pectiv Georgiana Enică, de la clasa a XII-a E, au interpretat cu sensibilitate aparte melodiile „Când amintirile”, „Pe lângă plopii fără soț” și „Sara pe deal”, pe versurile poetului Mihai Eminescu., în timp ce perechile de elevi de la clasa a X-a E, Ana Vasile și Andrei Manea, Daria Mandache și Sebastian Șerban, Elena Mirică și Andrei Cristea, Andreea Vighirea­nu și Denis Neagu, Rebeca Zăinescu și Alexandru Cră­ciun, de la clasa a X-a F, și-au serbat patronul spiritual printr-un alt moment de grație ce a rememorat „O suferință dureros de dulce”, care i-a purtat în eternitate pe cei ce completează, întru nefericire, toate cuplurile celebre ale lumii, Eminescu și Veronica Micle. Coordonați de profesorul de Limba și literatura română Nina Marcu, elevi ai clasei a X-a E au prezentat un colaj poetic alcătuit din versuri și din fragmente ale corespondenței inedite dintre Mihai Eminescu și Veronica Micle. Cadrul didactic a mărturisit că a conceput acest montaj literar „cu scopul de a sensibiliza elevii în receptarea operei eminesciene, prin intermediul dramatizării, ca metodă complementară mult mai potrivită în contextul actual, iar rezultatul acestui experiment a fost unul deosebit, așa că au hotărât să îl prezinte și ca omagiu adus poetului ­națio­nal”.

Profesoara Nina Marcu se ocupă de activitatea cultural-artistică a colegiului încă din anul 2008, când a înființat trupa de teatru „Underground”, care are la activ un palmares bogat. De asemenea, ea sus­ține, în cadrul Centrului de Excelență, cursul „Dramă-pedagogie”, prin care își manifestă pasiunea de-o viață pentru arta dramatică, ajutând elevii să-și probeze abilitățile interpretative și să-și îmbogă­țească orizontul prin cunoș­tințele asimilate. Aceste stra­tegii didactice sunt bine primite de adolescenți, care „absorb” mai ușor o programă școlară perimată și îi ajută să-și dezvolte armonios perso­nalitatea.

Costumul popular, la rang de artă în rândul eminescienilor

Momentul literar a fost precedat de o prezentare a unor modele de cusături pe ie și simboluri ancestrale, care a constituit o incursiune în  tradiția populară româneas­că. Prezentarea a fost făcută de profesoara Mariana Țicleanu, o profesionistă în rândul artiștilor populari, care celebrează arta cusutului de mână și o ridică la rang de artă. Cei prezenți au putut admira câteva costume populare din colecția  acesteia, creații proprii în mare parte, pe care le poartă cu mândrie, de fiecare dată când își încântă publicul pe scenă cu vocea ei minunată. Mariana Țicleanu a făcut și o prezentare a acestor nestemate unice ale portului popular, oferind elevilor și cadrelor didactice informații prețioase despre modalitatea de realizare și semnificația fiecărei piese în parte.

Lector univ. dr. Daniel Duță, despre psihologia stării de bine în pandemie

S-a alăturat evenimentului și s-a bucurat să fie împreună cu „familia Eminescu” psihologul lector univ. dr. Daniel Duță, invitat special al conducerii liceului buzoian. Acesta a oferit cu profesionalism recomandări atât elevilor, cât și cadrelor didactice pentru o viață armonioasă și în  siguranță în perioada de pandemie.

Daniel Duță

„Am găsit aici, la Buzău, oameni deosebiți. Am avut bucuria să particip la acti­vitățile desfășurate de un liceu care-l omagiază pe ­Emi­nescu. Mă bucur să fac parte din <familia Mihai Eminescu>. Istoria ne face pe noi puternici. Liceul din Buzău poartă un nume de mare rezonanță. Mihai Eminescu este o emblemă. Sunt profesor, sunt părinte, sunt manager la o firmă în București, sunt realizator de programe TV, situație care mă face să abordez întâlnirea aceasta din mai multe puncte de vedere. Am reușit să tratăm la această întâlnire problema anxietății, o problemă actuală, reală, pe care am căpătat-o cu toții din cauza pandemiei. Este o problemă care a venit peste noi și trebuie să ne reformatăm ca să putem să ne ajutăm pe noi, să controlăm situațiile de frică. Situațiile de frici le vedem și în relațiile părinți-copii, și în relația profesor-elev. Procesul de învățământ trebuie să continue. Nu îl oprește pandemia! Fiecare etapă a vieții este o lecție din care trebuie să învățăm. Pandemia este o lecție pentru toată lumea. Ar trebui să ținem foarte mult la relația noastră față către față. Bucuria este o lecție, cearta este o lecție… Trebuie să învățăm și lecțiile rele să nu le repetăm, iar lecțiilor bune să le creăm repetiție”, a spus psihologul Daniel Duță.

Simpozion științific: matematică, geografie și istorie

Evenimentele culturale au continuat a doua zi, dis-de-dimineață cu un simpozion științific, la care au luat parte invitați de marcă, adevărate modele pentru tânăra ­ge­nerație. În cele două zile de activități, deopotrivă cadre didactice și elevi au adus un omagiu celui mai mare poet al românilor, reușind împreună să îmbrace instituția de învățământ buzoiană în straie de sărbătoare.

Este vorba despre Simpozionul județean „Universul cunoașterii”, organizat de Colegiul Național „Mihai Eminescu” la împlinirea a 103 ani de existență și face parte din Calendarul activităților educative ale Inspectoratului Școlar Ju­dețean Buzău. Este destinat elevilor din învăță­mântul preuniversitar și își pro­pune educarea capacităților de comunicare și cooperare la ni­vel județean, dezvoltarea gândirii științifice, stimularea creativității, cultivarea și dezvoltarea spiritului de competiție.

Simpozionul a fost rea­lizat de Colegiul „Mihai Eminescu”, împreună cu par­teneri valoroși: Inspectora­tul Școlar Județean Buzău, Fa­cultatea de Geografie a Universității din București, Centrul Jude­țean de Excelență Buzău. În acest demers ­edu­cațional, un sprijin important a fost acordat de Asociația Părinților și Profesorilor pentru Colegiul Național ,,M. Eminescu” Bu­zău. Un invitat special al simpozionului, un model de urmat pentru elevii participanți, a fost profesor universitar doctor Laura Comănescu, prorector al Universității din București, profesor la Facultatea de Geografie. Cadrele didactice organizatoare ale simpozionului au fost Carmen Delcea, la sec­țiunea Matematică, Daniela Albu, la secțiunea geografie, inspector de specialitate Ana Tudor la secțiunea Istorie și Laura Tănase la secțiunea proiecte educative.

„Echipa de proiect din Colegiul Național <Mihai Eminescu> Buzău consideră că, prin activitățile desfășu­rate, simpozionul <Universul cunoașterii> contribuie la dezvoltarea conexiunilor între unitățile școlare din județ în scopul manifestărilor creative comune, la dezvoltarea comunicării interculturale, lărgirea orizonturilor pentru elevii aflați în diferite stadii ale formării vocaționale sau profesio­nale, și la dezvoltarea spiritului de echipă și creșterea calității comunicării în baza surselor de informare și creșterea capacității de analiză și decizie”, spune profesoara de geografie Daniela Albu. Juriul a fost format din  profesori recunoscuți pentru meritele profesionale: directorul Școlii „N. Jilinschi” Vernești, Grațiela Petcu, și Raluca Voinea, profesor la liceele Tehnologic Meserii și Servicii și „B.P. Hasdeu”. Au participat la simpozion elevi de la majoritatea liceelor din județ și partenerii educaționali ai colegiului, precum cei de la Liceul Teoretic „Ion Creangă” din Soroca, Republica Moldova.

Beneficiarii direcți ai simpozionului sunt cei 45 de elevi  participanți la secțiunea de geografie, 50 de elevi la secțiunea matematică, 30 de elevi la secțiunea de istorie și 25 la proiecte educative. Proiectul a fost gândit să contribuie la creșterea susținerii publice a tinerilor și aplicarea practicilor educației pentru dezvoltare în sistemul de educație formală din județul nostru.

Organizatorii și-au propus ca, prin acest proiect, să se realizeze o creșterea calității educației și dezvoltarea relațiilor de comunicare și cooperare la nivel județean prin implicarea elevilor și cadrelor didactice în realizarea de materiale/proiecte științifice care contribuie la stimularea creativității, dezvoltarea gândirii științifice, cultivarea și dezvoltarea spiritului de competiție

Printre obiectivele proiectului, care au fost atinse în acest simpozion, amintim facilitarea accesului pentru toți elevii și cadrele didactice din învățământul preuniversitar la promovarea și prezentarea de materiale cu caracter științific, punând în valoare potențialul lor creator, implicarea elevilor în organizarea și realizarea de materiale necesare desfășurării activităților din cadrul simpozionului, încurajarea elevilor și cadrelor didactice să își pună în aplicație ideile creative și inovatoare.

Articole similare