Educație

Evaluarea Națională 2021, proba la Română:  ,,Un copil bine pregătit putea să treacă cu brio peste subiecte”

Ieri a avut loc prima probă a Evaluării Naționale, cea la Limba și Literatura Română. La Buzău, 2.918 de elevi – dintr-un total de 3.294 care au absolvit cursurile gimnaziale – s-au inscris și 2.670 s-au prezentat la examenul din cele 91 de centre organizate în județ. După un an în care cea mai mare parte din materie le-a fost predată elevilor on-line, aceștia au susținut primul examen important din viața lor.

Puțin peste ora 11.00 absolvenții au început să iasă de la examen, majoritatea mărturisind că subiectele au fost ușoare și nu ar trebui să le pună probleme la admitere, încre­zători că vor lua note mari. Dacă elevii au scăpat de emoții imediat ce au văzut subiectele, nu se poate spune același lucru și despre părinți. Aceștia au avut de trecut clipe grele până când au aflat din gura copiilor lor ce au scris pe foile de exemen, un examen care are loc după ce elevii din municipiu au petrecut cea mai mare parte din anul școlar în on-line.

La primul subiect de la Evaluarea Națională 2021, elevii au primit două texte la prima vedere, respectiv ,,Pantera Neagră” de Sorin Titel și un articol din Dilema Veche, ,,Falsa generozitate”, semnat de Stela Giurgeanu. Printre cerințe s-au numărat notarea unor cuvinte care indică timpul în care se desfă­șoară acțiunea, stabilirea unei legături între cele două texte și identificarea difton­gului sau a cuvintelor derivate. La punctul opt al primului subiect, elevii au avut de scris un text argumentativ, în 50-90 de cuvinte, pe tema ,,Crezi că ar trebui să îți urmezi visul în orice condiții?”. Pe lângă textul argumentativ, absolvenților li s-a cerut să asocieze fragmentul din ,,Pantera neagră” de Sorin Titel cu un alt text literar studiat la clasă sau citit ca lectură suplimentară. La cel de-al doilea subiect, elevii au avut de redactat un text narativ în care să prezinte o situație neprevăzută din timpului unui joc din curtea școlii, în cel puțin 150 de cuvinte.

,,Subiectele au fost pe placul nostru”

,,A fost foarte bine. La început am avut emoții dar am avut timp să ne revenim, iar când a în­ceput examenul am luat-o ușor. Subiectele au fost pe placul nostru, am avut și puțină capcană, dar un copil bine pregătit putea să treacă cu brio peste ele. Mă aștept să iau peste 9. Vreau să merg la  Colegiul Național <B.P. Hasdeu> sau la Liceul Teoretic <Alexandru Mar­ghiloman> pe Mate­matică-Informatică”, a declarat, Robert.

,,Mai bine de atât nu se putea”

,,A fost OK. Cred că mai bine de atât nu se putea. Mă aștept să iau peste 9. Îmi doresc să dau la Hasdeu sau la Pedagogic”, a spus Daria Rogoz.

 

 

,,Am avut emoții, dar a fost bine”

,,A fost OK. Am avut emoții, dar după a fost bine. Mă aștept să iau între 9 și 9,50”, susține Iustina Burlacu.

 

 

 

,,Au fost subiecte ușoare în general”

,,La ultimul subiect a fost compunere liberă, a fost destul de OK, chiar a fost simplu. Au fost subiecte ușoare în general. Mă aștept să iau între 9 și 9,50. Este cel mai important examen de până acum și a fost destul de bine. Vreau să dau mai departe la Colegiul Național <Mihai Eminescu>”, a spus Ștefan Alexandru Dumitru.

 

 

Profesor Alina Dinu, Colegiul Național ,,B.P. Hasdeu”: ,,Subiectele de Limba Română de la examenul de Evaluarea Națio­nală respectă prevederile programei de examen, care, la rândul ei, este în acord cu noile programe de gimna- ziu pe baza cărora s-a construit demersul didactic pentru această generație de elevi.

Varianta nr. 4 – care a constituit subiectul de astăzi – urmărește structura testelor de antrenament publicate de Ministerul Educației, atât prin distribuirea tipurilor de  itemi, cât și prin <filozofia> întregului subiect.

În primul rând, a fost valorificată competența de comprehensiune, de înțele­gere  propriu-zisă a textului. Pornind de la cele două fragmente de text (cel literar și cel nonliterar), un copil care a exersat constant, care are deja deprinse abilități precum interogarea textului, identificarea unor informații precise din text, realizarea unor inferențe – putea să ofere răspunsurile corecte.

În al doilea rând, trebuie remarcat caracterul nonrepetitiv al itemilor privind scrierea unui text. Prefe­rința pentru două cerințe  – precum redac­tarea unui text de opinie și a unui text creativ – arată interesul pentru stabilirea unei legături între cunoștințele elevilor și modul în care le aplică în situații concrete. În plus, astfel de cerințe evidențiază gândirea elevilor, universul lor cultural, experiențele de viață, eli- minând posibilitatea răs­punsurilor <învățate> în prealabil.

Apoi, evaluarea competenței lingvistice s-a făcut în spiritul noii viziuni, care presupune o gramatică funcțională, bazată pe sens. Și aici, ca și în cazul celorlalți itemi, esențială era lectura atentă a cerințelor. Astfel, la subiectul 1B, punctul 6, se cerea construcția unei propoziții afirmative/negative, ceea ce însemna că se folosea un singur predicat; tot aici, precizarea pronumelui  demonstrativ era cheia pentru rezolvarea corectă a cerinței, existând pericolul confuziei dintre pronume și adjectiv pronominal.

Astfel, subiectul ales este o parte firească din schimbarea de viziune pe care au realizat-o noile programe la gimnaziu. Ar fi greșit să afirmăm că su­biectele au fost <grele> sau <ușoare>. Validitatea lor se face doar prin raportare la programa de examen.

Rămâne ca efortul ele­vilor să fie continuat, la fel de firesc, printr-o corectare strict adaptată la prevederile baremului, fără acordarea unor punctaje intermediare nepre­văzute de acesta”, a declarat, pentru OPINIA, Alina Dinu, profesor de Română la Colegiul Național ,,B.P. Hasdeu” Buzău.

Pentru absolvenți ur­mează proba la Matematică, pe care o vor susține joi, 24 iunie. Primele rezultate se vor afișa marți, 29 iunie, până la ora 14.00, iar contestațiile se vor depune pe 29 iunie, în intervalul 16.00-19.00, și pe 30 iunie în intervalul 8.00-12.00. Rezultatele finale vor fi afișate pe 4 iulie.

Comunicarea rezulta­telor obținute se va face anonimizat, atât în centrele de examen, cât și pe site-ul evaluare.edu.ro, respec­tându-se Regulamentul ge­neral privind protecția datelor personale. Mai exact, vor fi utilizate coduri individuale care înlocuiesc numele și prenumele candidaților și care au fost distribuite candidaților pe bază de semnătură de primire, la prima probă susținută.

Articole similare