Educație

Două materii noi pentru elevii de liceu

Începând cu anul școlar 2023-2024, elevii de clasa a XI-a de la filiera teoretică, profilul real (cu specializările matematică-informatică, științe ale naturii), profil umanist (specializările filologie, științe sociale), vor studia „Istoria evreilor. Holocaustul” o oră pe săptămână. Este valabil și pentru cei de la filiera vocațională, cursuri de zi, cu specializările: Muzică; Coregrafie; Arta actorului; Arhitectură, Arte ambientale și Design; Arte plastice, Arte decorative, dar și pentru elevii de la profil sportiv, toate specializările. Tot o oră pe săptămână vor studia noua disciplină și elevii de la profilul pedagogic (clasa XI-a). Dacă ceilalți liceeni vor studia noua disciplină în clasa a XI-a, elevii din învățământul profesional special vor avea „Istoria evreilor” în clasa a XII-a.

În afară de aceasta, elevii de liceu vor avea inclusă în trunchiul comun și „Istoria comunismului din România”, potrivit proiectului de lege a învățământului preuniversitar. În document apare că programa școală și manualele vor fi elaborate de Ministerul Educației, în colaborare cu Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc. Va fi folosită și expertiza altor instituții: Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, institutele Academiei Române care derulează programe de cercetare a comunismului în România și Centrul Internațional de Studii asupra Comunismului (Academia Civică). Profesorii care vor preda noua disciplină pot beneficia de pregătire profesională și cursuri de perfecționare de specialitate, sub coordonarea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc.

Articole similare