duminică, 11 aprilie 2021

Două colegii buzoiene, „școli-pilot media”

Ministerul Educației și Cercetării  a transmis recent lista unităților de învățământ preuniversitar selectate pentru a funcționa ca școli-pilot media, începând cu semestrul al doilea al ­anului școlar 2020-2021, în cadrul Programului de ­Educație Media, dezvoltat împreună cu Centrul pentru Jurnalism Indepen­dent. Pe lista viitoarelor școli-pilot media se află două prestigioase unități de învăță­mânt buzoian: Colegiul Național „B.P. Hasdeu” și Colegiul Pedagogic „Spiru Haret”.

Acest statut le va permite unităților de învăță­mânt selectate să desfă­șoare un număr mai mare de activități sistematic legate de informarea media, cu mai mare amploare, ceea ce înseamnă un mai mare impact asupra elevilor și din punctul de vedere al cuprinderii unui număr mai mare de cursanți, dar și ca nivel de învățare, siste­matizare și reluarea unor noțiuni care să devină o practică integrată în acti­vitatea lor cotidiană.

Dacă până acum informațiile media au fost transmise elevilor de cadrele didactice în cadrul unor activități  punctuale și mai mult din perspectiva a ceea ce înseamnă un „fake news”, prin dezvoltarea acestui proiect, informarea media este privită din perspectiva unui factor educativ, fiind ghidată de cadrele didactice și ca instrument de lucru, ținându-se cont de faptul că adolescenții dedică foarte mult timp consumului de mesaje mediatice, în special audio-vizuale, care au numeroase influențe imediate sau latente, directe sau indirecte, previ­zibile sau imprevizibile asupra dezvoltării perso­nalității lor în plin proces de formare.

Sunt cooptate în acest demers educațional ce constituie o premieră la nivel național cadrele didactice ale catedrei de Limba Română, urmând ca în perspectivă numărul lor să crească prin implicarea și a profesorilor  de științe socio-umane. Selecția pentru acest proiect național s-a făcut din rândul unităților de învățământ de nivel liceal și a constituit un avantaj  la selecție participarea anterioară a unităților de învățământ respective sau a cadrelor didactice din aceste unități la programe de educație media, precum și funcționarea unității de învățământ liceal ca unitate de învățământ pedagogic.

Durata intervenției ­edu­caționale este de trei ani, în perioada 2021-2023, grupul-țintă fiind compus din 600 de cadre didactice care predau disciplina Limba și Literatura Română și discipline conexe la diferite niveluri din 100 de unități de învățământ selectate la nivel național.

La nivelul Colegiului „B.P. Hasdeu” sunt implicate în acest proiect cadrele didactice nepensionabile din cadrul Catedrei de Limba și Literatura Română: Gabriela Matiu, Gabriela Șerbu, Alina Dinu, Camelia Mâncu, Daniela Enache și Luminița Cazacu. Profesorii implicați în proiect vor beneficia de formare pentru realizarea în procesul de predare-evaluare a educației media prin formarea și dezvoltarea la elevi a unor abilități de viață din domeniul media.

loading...
error: Content is protected !!