sâmbătă, 11 iulie 2020

Cum va funcționa medicina de familie în vreme de criză

O serie de modificări și completări ale unor acte normative în domeniul Sănătății vizând prelungirea și prorogarea unor termene, dar și reglementarea unor măsuri pe perioada instituirii stării de urgență au fost anunțate de Casa Județeană de Sănătate. Este vorba,  în mare, despre  consultații la distanță oferite de medicii de familie, rețete pe e-mail și suspendarea cardului național de sănătate în perioada stării de urgență.

Toate aceste prevederi se regăsesc într-un proiect de  act normativ postat și pe site-ul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

Aceste măsuri sunt de natură să vină în sprijinul asiguraților, dar și al me­dicilor de familie care s-au trezit asaltați de pacienți fără să fie pregătiți  cu suficiente materiale de protecție. Pe de altă parte, eliminarea obligativității în utilizarea cardului de sănătate este benefică, având în vedere că s-au înregistrat nenumărate probleme cu platforma în această perioadă.

Astfel,  măsurile propuse ar însemna practic asigurarea accesului  la servicii medicale în condiții de siguranță pentru medici și pacienți, prin limitarea deplasărilor și interacțiunii cu alte persoane.

Conform acestui proiect, serviciile medicale și medicamentele necesare pentru identificarea, diagnosticul și tratarea cazurilor cu COVID 19 și a complicațiilor acestora se acordă tuturor persoanelor aflate pe teritoriul României, pe toată perioada stării de urgentă, și se suportă din bugetul Ministerului Sănătății și din Fondul National Unic al Asigurărilor Sociale de Sănătate, după caz.

„Pentru pacienții cu boli cronice cu schemă stabilă de tratament, medicii de familie pot elibera prescripție ­me­dicală în continuare, fără a mai fi necesară o nouă ­reeva­lu­are a medicului specialist, respectiv fără a mai fi necesară reînnoirea scrisorii me­dicale inițiale. Pentru medicamentele ce fac obiectul contractelor cost-volum și cost-volum-rezultat care se eliberează prin farmaciile cu circuit deschis, medicul de familie poate emite prescripție medicală în baza do­cumentelor medicale care au fost emise pacientului – scrisoare medicală și/sau a confirmării înregistrării formularului specific de prescriere. Sunt cuprinse în proiectul de act normativ reglementări privind modul de acordare a unor tratamente necesare în anumite patologii care necesită măsuri speciale”, anunță CJAS Buzău.

Medicii de familie pot oferi consultații la distanță

De asemenea,  pe perioada stării de urgentă, în asisteața medicală primară se instituie consultația la distanță pentru afecțiuni respiratorii acute, subacute sau alte manifestări clinice sugestive pentru infecția cu coronavirus, care poate fi realizată prin orice mijloace de comunicare. Medicul de familie va consemna consultațiile medicale la distanță în fișa pacientului și în registrul de consultatii, cu indicarea mijlocului de comunicare utilizat și a intervalului orar în care acestea au fost efectuate. Dacă în urma consultației la distanță, medicul ia decizia unui consult la cabinet/domiciliu, acesta este obligat să organizeze acordarea consultației în condiții de siguranță epidemiologică.

„Medicii de familie și medicii de specialitate din specialitățile clinice aflați în relație contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate, pot prescrie medicamente cu și fără contribuție personală și în situația în care pacientul cu o boală cronică stabilizată nu poate fi prezent la cabinet, prescrierea nefiind o consecință a actului medical propriu conform reglementărilor legale în vigoare. Prescripția electronică online emisă în aceste condiții este transmisă pacientului prin mijloace de comunicare electronică”, se mai arată în actul citat.

Se suspendă obligativitatea utilizării cardului de sănătate

Pe perioada stării de urgență se suspendă obligati­vitatea utilizării cardului național de sănătate, precum și obligativitatea transmiterii în Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate (PIAS) a serviciilor medicale si a serviciilor de îngrijiri la domiciliu înregistrate off-line, precum și a dispozitivelor medicale eliberate off-line, în maximum trei zile lucrătoare de la data acordării, respectiv eliberării acestora.

Formele farmaceutice cu administrare orală, precum și formele farmaceutice cu administrare subcutanată/intramusculară ale medicamentelor prescrise de me­dicul de specialitate, utilizate în cadrul programelor na­ționale de sănătate publică si curative – cu excepția Programului naţional de sănătate mintală – care se eliberează exclusiv prin farmaciile cu circuit închis ale unităților sanitare cu paturi, pot fi eliberate și unei persoane care ridică medicamentele în numele bolnavului, urmare a evaluării bolnavului de medicul de specialitate din spital prin orice mijloace de comunicare. De asemenea, materialele sanitare consumabile utilizate în cadrul Programului național de diabet zaharat și Programului național de tratament pentru boli rare, care se eliberează exclusiv prin farmaciile cu circuit închis ale unităților sanitare, pot fi eliberate și unei persoane care ridică materialele sanitare consumabile în numele bolnavului, sau pot fi transmise la domiciliul bolnavului în situația în care unitatea sanitară are această posibilitate.

Se prelungește valabilitatea biletelor de trimitere

„Se va prelungi cu 90 de zile termenul de valabilitate al biletelor de trimitere pentru specialități clinice și a biletelor de trimitere pentru specialități paraclinice, a prescripţiei medicale pentru dispozitive medicale, a deciziei de aprobare pentru efectuarea investigatiei PET-CT”, se arată în comunicatul CJAS Buzău.

Proiectul mai prevede și prelungirea termenelor de aplicare ale actelor normative referitoare la pachetele de servicii și Contractul-cadru, precum și la programele naționale de sănătate, până la data de 14 aprilie 2020.

De asemenea, sunt cu­prinse în acest proiect o serie de reglementări referitoare la modul de finanțare a furnizorilor de servicii medicale pe perioada instituirii stării de urgență.

loading...
error: Content is protected !!