Cultură

Cum se transformă Muzeul Județean Buzău în Muzeu „Smart”

De la un an la altul, Muzeul Județean Buzău suferă transformări importante, pentru ca stu­dierea istoriei să fie o experiență interesantă și plină de distracție pentru vizitatori. În acest sens, s-a trecut, rând pe rând, de la expozițiile convenționale la unele care oferă o experiență unică și incitantă vizitatorului prin forma lor interactivă și prin modalitatea de a oferi informația folosind instrumente eficiente de marketing. „La muzeu nu doar vii și vizitezi și îți iei o doză de cultură, de educație, la muzeu vii și te distrezi, înveți prin des­coperire, la muzeu vei des­coperi mereu ceva nou, o activitate nouă și atractivă”, spune directorul muzeului, Daniel Costache.

În acest sens, un pas înainte pentru Muzeul Județean îl reprezintă introducerea din acest an a exponatelor cu coduri QR în mai multe secții ale sale. Astfel, orice vizitator care ajunge la muzeu și are la el un smartphone sau o table­tă va putea afla, după scanarea codului QR, mult mai multe informații des­pre obiectul respectiv. Introducerea codurilor QR se face, spune directorul Daniel Costache, prin programul Smart la care ins­tituția buzoiană de cultură a aplicat în anul 2018. „Programul SMART este început în anul 2018; se va realiza introducerea de coduri QR în expozițiile de bază ale Muzeului Județean Buzău. Secțiile de Artă, Istorie și Arheologie au lucrat, au predat materialele, și se află în etapa finală a implementării acestui program”, a spus directorul Muzeului Județean Buzău. Este vorba despre un program, „Muzeul inteligent”, care reprezintă o modalitate de prezentare a patrimoniului cultural, cunoscut drept „Smart Museum”. Muzeele SMART, așa cum Muzeul Județean se transformă pe zi ce trece, este viitorul moștenirii istorice și culturale și sunt absolut necesare pentru a atrage și păstra turistul sofisticat.

De altfel, Muzeul Jude­țean a mai făcut și alți pași în această direcție. Muzeul de la Colți, pe care l-a redeschis acum doi ani, a beneficiat de modificări importante și de investiții în această direcție. Tot din acest an, Muzeul de Etnografie „Vergu-Mănăi­lă”, secție exterioară a Muzeu­lui Județean, deschisă de ase­menea, în 2020, vine cu noutăți. Reamintim că este o secție redeschisă în straie noi, într-un concept nou, un muzeu care în 2021 a adunat în jurul lui mulți vizitatori în cadrul evenimentelor organizate, cu tematică etnografică, un muzeu care în 2021 s-a aflat la a doua ediție a Zilei Sa­tului Românesc și care se bucură de apreciere în lumea muzeografiei româ­nești.

Anul acesta, Muzeul de Etnografie „Vergu-Mănăi­lă” va putea fi vizitat și virtual. Pe parcursul unui tur virtual prin acest muzeu, vizitatorii vor fi informați cu privire la acti­vitățile acestuia printr-o aplicație la care se lucrează în prezent. „Vrem să rea­lizăm o aplicație care să fie dedicată Muzeului Jude­țean Buzău și să țină vi­zitatorul mult mai repede și mai eficient la curent cu activitățile instituției noastre”, spune directorul ins­tituției județene de cultură, Daniel Costache.

Tot în ideea de a spori interacțiunea cu publicul, în 2021, Muzeul Județean a realizat și altfel de activități decât cele cu care buzoienii erau obișnuiți. Este vorba, spre exemplu, despre găz­duirea unor festivaluri de poezie, la Colți și la Tabăra de la Măgura; a mai fost organizat, în acest sens, târgul ofertelor ­educațio­nale al universităților de stat din România, proiect ajuns la a doua ediție – care în 2020 nu s-a putut ține din cauza pandemiei -, „Jocu­rile științei”, un program aflat  la a III-a ediție, organizat  împreună cu Clubul Rotary Buzău, „Noaptea cercetătorilor europeni”,  „Back to life, back to culture, back to school”, un proiect de implicare socială,pe care, muzeul l-a dezvoltat cu Clubul Rotary și a constat într-o serie de  ateliere în care copii afectați de școala online au reușit să-și gestioneze emoțiile, ajutați de reprezentanții Muzeu­lui Județean și ai partene­rilor acestuia de proiect.

Un alt proiect derulat anul trecut a fost Museum Bus, care, deși și-a reluat activitatea abia în vara ­anu­lui 2021, a reușit să facă 21 de vizite în 20  de localități și să strângă 2.300 de vi­zitatori din rândul elevilor și cadrelor didactice din comunitățile rurale buzoiene. Este un proiect dezvoltat sub umbrela Consiliului Județean Buzău, un proiect care și-a propus să ducă muzeul în zone mai greu accesibile și în zone unde problemele financiare ale familiilor de buzoieni sunt prezente. De la momentul lansării sale a strâns peste 3.000 de vizitatori, unde condiția a fost ca accesul să fie gratuit. Copiii din comunele buzoiene au învățat de aici poveștile muzeului.

Articole similare