Economic

Credite Student Invest şi Family Start prin Banca Cooperatistă ISTRIȚA

Banca Cooperatistă ISTRIȚA Buzău primește cereri pentru credite în cadrul programelor guvernamentale Student Invest şi Family Start. Prin cele două programe se pot obţine finanţări de până la 50.000 lei (Student Invest), respectiv 75.000 lei (Family Start) cu garanţii de stat şi dobânzi şi comisioane subvenţionate, de la toate unitățile Băncii Cooperatiste ISTRIȚA din județul Buzău.

După aprobarea creditului, sumele pot fi utilizate pe baza documentelor justificative prezentate de client în toată perioada de grație. Durata maximă a creditelor Family Start şi Student Invest este până la 10 ani, cu perioadă de graţie până la 5 ani.

Mai multe relații puteți obține la telefon 0238..717.877 sau la e-mail [email protected]

Ce este Programul Student Invest

Prin Programul Student Invest, tinerii, cu vârste cuprinse între 18 şi 31 de ani neîmpliniţi, care sunt cuprinşi în instituţiile de învăţământ superior acreditate, pot obţine credite de nevoi personale pentru plata taxelor de şcolarizare, plata căminului sau a chiriei sau chiar un avans pentru locuinţă. Dobânda şi comisioanele de analiză, precum şi comisioanele de gestiune a garanţiilor sunt subvenţionate integral de către stat. Pentru un credit de 50.000 lei, pe 10 ani, rata lunară se ridică la 417 lei, în condiţiile utilizării integrale a sumei de la început. Clientul va rambursa doar suma împrumutată, fără costuri suplimentare.

Criteriile pentru a putea beneficia de acest tip de credit sunt următoarele: sunt persoane fizice cu domiciliul în România; sunt tineri cu vârsta cuprinsă între 18 ani împliniți la data solicitării creditului și până la 31 de ani neîmpliniți la data solicitării creditului și care sunt cuprinși în instituțiile de învățământ superior autorizate să funcționeze provizoriu ori acreditate; dacă beneficiarul nu este angajat, prezintă cel puțin un codebitor, conform normelor proprii de creditare ale finanțatorilor; completează o declarație pe propria răspundere prin care declară că nu au accesat și nu vor accesa un alt credit în cadrul programului de la un alt finanțator; au calitatea de împrumutat în raport cu finanțatorul; se încadrează în normele interne de creditare ale finanțatorului.

Banii obținuți vor putea fi folosiți pentru: plata taxelor de studii, inclusiv pentru licență, master, doctorat; plata cărților, rechizitelor; acoperirea costului publicării cărților sau al studiilor de specialitate; plata taxei de participare la manifestări științifice și concursuri, precum și cheltuielile de transport pentru deplasări; achiziționarea de calculatoare, laptopuri, imprimante, aplicații informatice de specialitate; plata chiriei, în limita a maximum 300 euro/ lună, la cursul Băncii Naționale a României din ziua plății; plata locurilor de cazare în căminele studențești; plata unei părți/ avansului pentru achiziția unei locuințe; cheltuieli cu transportul pentru bursele Erasmus, în baza documentelor justificative: convenție, adeverința sau alt document care atestă înscrierea în program; decontarea, pentru studenții care sunt părinți, a cheltuielilor cu creșa, grădinița, școala, programele „Școala după școală”, precum și a taxelor pentru cursuri extrașcolare: cursuri de limbi străine, cursuri sportive, robotică și programare, artă și alte cursuri de dezvoltare personală; costul serviciilor dentare și al intervențiilor chirurgicale; investigații medicale complexe recomandate de medici în cazul studenților care se confruntă cu probleme de sănătate, prin stabilirea unui plafon de plată/ decontare până la 10.000 de lei.

Ce este programul Family Start

Prin Programul Family Start, tinerii cu vârste cuprinse între 18 şi 45 de ani neîmpliniţi care au deja sau îşi intemeiază o familie pot obţine credite de nevoi personale pentru evenimentele importante din viaţa familiei, cum ar fi nunta sau botezul, educaţia şi creşterea copiilor, achitarea avansului pentru o maşină de familie, achiziția de tehnică de calcul. În cazul unui credit de 75.000 lei pe 10 ani, utilizat integral la semnarea contractului, rata lunară se ridică la 691 lei, iar costul total al creditului ajunge la 82.892 lei.

Condițiile pe care vor trebui să le îndeplinească cei ce vor să obțină un asemenea credit: sunt persoane fizice cu domiciliul în România; sunt persoane fizice cu vârsta cuprinsă între 18 ani împliniți și până la 45 de ani neîmpliniți care își întemeiază o familie și/ sau care formează deja o familie și care au împreună salarii nete lunare de până la maximum 7.500 de lei; completează o declarație pe propria răspundere prin care declară că nu au accesat și nu vor accesa un alt credit în cadrul programului de la un alt finanțator; au calitatea de împrumutat în raport cu finanțatorul; se încadrează în normele interne de creditare ale finanțatorului.

Banii vor putea fi folosiți pentru: acoperirea costurilor ce decurg din evenimente care conduc la obținerea statutului de soț și soție, precum cununia religioasă, cununia civilă sau ceremonia cu prilejul căsătoriei, dar nu mai mult de 20.000 lei; solicitarea plății se face în termen de maximum 90 de zile de la data la care a avut loc evenimentul; plata cheltuielilor cu spitalizarea în cazul nașterilor; plata cheltuielilor cu creșa, grădinița, școala, programele „Școala după școală”, precum și a taxelor pentru cursuri extrașcolare: cursuri de limbi străine, cursuri sportive, robotică și programare, artă – pentru tinerii părinți căsătoriți; plata avansului pentru achiziția de către tinerii căsătoriți a unor autoturisme familiale noi, numai pentru cele de șapte persoane/ locuri, precum și achiziția de autoturisme adaptate pentru persoanele cu dizabilități; plata cheltuielilor aferente taxelor de studii, inclusiv licență, master, doctorat, precum și a celor aferente cărților de specialitate și rechizitelor – pentru tinerii căsătoriți; plata cheltuielilor aferente publicării cărților sau a studiilor de specialitate, inclusiv a celor editate în formate accesibile persoanelor cu dizabilități – pentru tinerii căsătoriți; plata taxelor de participare la manifestări științifice și concursuri, precum și a cheltuielilor de transport pentru deplasări; achiziționarea de calculatoare, laptopuri, imprimante, aplicații informatice de specialitate, inclusiv a celor având încorporate tehnologii de acces pentru persoanele cu dizabilități; plata chiriei, în limita a maximum 300 euro/ lună, la cursul Băncii Naționale a României din ziua plății; plata unei părți/ avansului pentru achiziția unei locuințe; acoperirea costului serviciilor dentare și al intervențiilor chirurgicale; investigații medicale complexe recomandate de medici în cazul studenților care se confruntă cu probleme de sănătate, prin stabilirea unui plafon de plată/ decontare până la 10.000 de lei.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Articole similare