Economic

Compania buzoiană Kinderpedia atrage o investiție de 1,8 milioane de euro

Start-up-ul local Kin­derpedia, care a dezvoltat o soluție digitală completă de comunicare și management pentru școli și grădinițe, a obținut până în prezent finanțări în va­loare totală de 3,6 milioane de euro, cea mai recentă investiție ridicându-se la 1,8 milioane de euro. Această ultimă finanțare, în valoare de 1,8 milioane de euro, este cea mai mare primită până în prezent și a venit din partea Early Game Ventures. Runda de finanțare a acestei investiții a fost condusă de Early Game Ventures, fond de investiții cu capital de risc (venture capital), la care  au mai participat și investitorii RocaX și Growceanu, precum și Business Angels.

Condusă de un absol­vent al Colegiului Național ,,B.P. Hasdeu” Buzău, Kinderpedia este o platformă inovatoare pentru educație, ce oferă întreaga infrastructură digitală necesară instituțiilor de învățământ pentru a lucra smart și a comunica eficient și transparent, atât la clasă, cât și online. În prezent, pe această platformă sunt înregistrate peste 2.000 de școli și grădinițe din 14 țări, de pe trei continente, ce însu­mează aproximativ 200.000 de utilizatori.

,,Runda curentă de finanțare ne ajută să ducem mai departe transformarea pe care am început-o în educație, prin simplificarea proceselor administrative în școli și grădinițe și plasarea parteneriatului profesor-elev-părinte chiar în centrul actului educațional. În același timp, ne oferă re­sursele necesare pentru a continua procesul de sca­lare, acum, când Kinderpedia beneficiază deja de validare pe mai multe piețe internaționale. Nu în ultimul rând, această tranzacție aduce în comunitatea noastră un partener pu­ternic, cu care împărtășim valori și o viziune comună despre viitorul educației – Early Game Ventures – și ne consolidează colaborarea cu investitorii actuali, că­rora le suntem recunos­cători pentru sprijin și încredere”, afirmă Daniel Rogoz, CEO și co-fondator Kinderpedia.

Kinderpedia ajută profesorii și educatorii să salveze între șase și nouă ore pe săptămână din timpul administrativ și să își concentreze eforturile către un act educațional superior și personalizat. Aplicația include funcționalități complete de management al clasei – catalog electronic, prezență, orar, predare video la distanță, modul de teme, librărie de documente. Totodată, îmbunătățește implicarea părinților în educația copiilor, printr-o interfață mobilă sigură și ușor de folosit. Kinderpedia oferă directorilor o perspectivă completă asupra tuturor activităților și comunicării din școală sau grădiniță. În plus, platforma oferă funcții de facturare automată, management financiar și plată online a taxelor școlare, prin integrarea cu sisteme de plată electronice.

,,Am crezut în misiunea Kinderpedia încă de la început și ne-am alăturat bucuroși în urmă cu un an pentru a-i susține în planurile de dezvoltare. Aceas­tă rundă confirmă creșterea accelerată și potențialul de scalare al acestui business de edtech gândit de la început pe nevoi universale ale părinților și educatorilor, cât și schimbarea de paradigmă în ceeea ce privește educația online. Și, tocmai pentru că educația stă la baza valorilor ROCA X și Impetum Group, dar și la baza antreprenoriatului, ne implicăm acolo unde simțim că putem aduce o schimbare în bine”, spune Bogdan Alexandru, CEO ROCA X.

,,Pandemia a demonstrat că în domeniul educației există o nevoie acută de soluții tehnologice”, afirmă Radu Stoicoviciu, partener al EGV. “Educația este unul dintre sistemele vitale ale oricărui stat, cu o importanță fundamentală pe termen lung și cu un impact enorm la toate nivelurile societății. Dezvoltarea infrastructurii digitale pentru educație are o miză uriașă și ar trebui să reprezinte o prioritate absolută. Acesta este modul în care fondul nostru de investiții a analizat această tranzacție și, din această perspectivă, investiția EGV în Kinderpedia se înscrie în teza noastră <Infrastructură pentru inovație>”, completează acesta.

Kinderpedia este găz­­duită în cloud, e disponibilă în 15 limbi și func­ționează ca aplicație mobilă nativă pentru Android și iOS, atât pentru profesori și ma­na­geri, cât și pentru elevi și părinți. Potrivit companiei, în ultimii ani, soluția a pri­mit o largă recunoaștere a caracterului său inovator și a impactului social, atât la nivel național, cât și european. Comisia Europeană a oferit Kinderpedia Seal of Excellence în cadrul programului SME Instrument, Phase II. Compania a fost desemnată Tech for Good în cadrul European Business Angels Summit, la Bruxelles, și s-a clasat, de asemenea, pe podiumul a numeroase competiții an­treprenoriale, cum ar fi Innovators for Children sau Startarium.

Early Game Ventures (EGV) este un fond de investiții cu capital de risc (venture capital) finanțat  cu prioritate prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 și cofinanțat  prin Fondul European de Dezvoltare Regională. Fondul European de Investiții (FEI) este parte a Grupului Bǎncii Europene de Investiții și este principalul finanțator de risc pentru IMM din Europa, prin instrumente de capital de risc, garanții și microfinanțare. În România, FEI implementează instrumente financiare cofinanțate prin fonduri structurale și de investiții, precum JEREMIE 2007-2013, Inițiativa pentru IMM, POR, POC, PNDR.

Articole similare