luni, 01 iunie 2020

Clădirea Centrului Școlar de Educație Incluzivă, reabilitată termic cu fonduri europene

• Consiliul Județean a semnat până acum contracte de finanțare de 70 milioane euro

Consiliul Județean Buzău a semnat, luni, 4 februarie, contractul de finanțare pentru proiectul privind „Eficientizarea Energetică a Centrului Școlar de Educație Incluzivă”, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, prioritatea de investiții 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor.

Contractul parafat, la începutul acestei săptămâni, de președintele Petre Emanoil Neagu, cu directorul Agenției de Dezvoltare Regională Sud-Est, Luminița Mihailov, înseamnă noi fonduri europene accesate de administrația județeană , suma depășind 70 de milioane de euro. Această sumă ar urma să crească în perioada următoare, întrucât contractul semnat luni nu este ultimul, cel puțin așa a dat asi­gurări președintele Consiliul Județean, care spune că la nivelul administrației se lucrează bine și că Buzăul va mai beneficia și de alte fonduri alocate prin Programul Operațional Regional, „cu efortul celor din Consiliul Județean, și nu pot să nu-i amintesc și să nu le mulțumesc – mă refer aici la oamenii care se ocupă de aceste proiecte -, și nu în ultimul rând prin colaborarea foarte bună pe care o avem din punct de vedere instituțional, și prin competența  celor care se ocupă de ADR, zona noastră de competență, ADR Brăila”.

De altfel, și directorul directorul Agenției de Dezvoltare Regională Sud-Est, Luminița Mihailov a subliniat faptul că a existat o concurență serioasă, că au existat mai multe proiecte și faptul că  Buzău la obținut finanțare înseamnă că a avut un proiect foarte bun. „Este un proiect care a fost evaluat într-o licitație de proiecte și numărul de proiecte depuse a depășit cu mult suma alocată.(…) Proiectele europene se câștigă în urma unor proceduri foarte stricte de evaluare tehnică și financiară”, a precizat directorul Luminița Mihailov.

Contribuția neeligibilă este mare, ceea ce înseamnă că suma cu care contribuie CJ Buzău la realizarea proiectului este considerabilă.

„Nu finanțează decât strict recomandările din auditul ­ener­gie. În momentul în care s-a făcut documentația tehnico economică pentru mo­der­nizarea clădirii au fost prinse și alte elemente, de exemplu de consolidare. În momentul în care ghidul restricționează finanțarea nerambursabilă doar la elementele care țin de auditul eligibil și clădirea are nevoie de intervenții mai serioase, atunci aceste cheltuieli sunt preluate de bugetul proiectului ca fiind neeligibile, însă necesare pentru realizarea obiectivului proiectului”, a explicat directorul ADR, Luminița Mihailov.

De ce a dorit CJ Buzău să realizeze acest proiect dacă sunt costuri neeligibile atât de mari, ne explică tot directorul ADR. Luminița Mihailov a spus că proiectul este necesar pentru că așteptările în urma implementării lui sunt: „scăderea la o treime a ener­giei primare care se consumă în acest moment; avem o scădere mai mult de o treime a nivelului de poluare (…) Și, de asemenea, avem o creștere a energiei din surse regene­rabile”.  și nu în ultimul rând, valoarea proiectului este dată de perspectiva accesării unor alte proiecte având în vedere că 2020, spune directorul ADR, lucrurile la nivel european se vor îndrepta în sensul acesta, adică al încurajării derulării unor proiecte în vederea economisirii de energie și al protecției mediului. Toți acești indicatori era obligatoriu să fie prinși în proiect, pentru că Comisia Europeană îi urmărește la nivelul acestor tipuri de proiecte. „În ceea ce înseamnă eficiența energetică, este o axă pe care Comisia Europeană o va finanța și începând cu următorul program de finanțare, programul multianual 2021-20127, care se va negocia cu statele membre începând cu anul 2020, adică anul viitor, așa că din acest punct de vedere, orice experiență în acest gen de proiecte este foarte bună”, a mai declarat directorul ADR Brăila, Luminița Mihailov.

Pe de altă  parte, preșe­­dintele Consiliului Județean Buzău a atins un punct sensibil al proiectului, și anume componentă umană, aici fiind vorba de condițiile în care își desfășoară activitatea 70 de cadre didactice și peste 200 de copii. „Evident că ne interesează câți copii vor beneficia de aceste proiecte pentru că vorbim de copii în domeniul școlilor speciale, învățământ special. Sigur ne interesează și acest aspect. Dar fiind într-o schemă de finanțare de energie regenerabilă, de eficiență energetică, aș vrea să evidențiez acest aspect și anume că ne interesează foarte mult cum contribuie proiectul la economisirea de energie, tocmai pentru a folosi resursele disponibile pentru alte finanțări, pentru alte investiții”, a declarat Neagu.

,,Valoarea totală a proiectului este de 3.181.081,69 lei. Este o valoare eligibilă și o valoare neeligibilă. Valoarea eligibilă este 1.892.821,36 lei, iar ­va­loarea neeligibilă, din fonduri proprii ale Consiliului Județean, 1.288,260,33 lei. Durata de implementare a contractului este de 56 de luni”, a precizat preșe­dintele Consi­liului Județean.  Acesta a mai precizat: ,,Suntem printre puținele consilii județene din aria de acoperire a ADR SE care a semnat, cu contractul de azi, contracte de peste 70 de ­mi­lioane de euro, din anul 2016 până astăzi. Asta nu înseamnă că odată contractul semnat astăzi de mâine demarăm lucrările. Sunt o serie de proceduri ce trebuie îndeplinite care mai necesită ceva timp”.

loading...
error: Content is protected !!