marți, 13 aprilie 2021

Cinci unități de învățământ din județul Buzău și Inspectoratul Școlar Județean, acreditate Erasmus+

Cinci unități de învăță­mânt din județul Buzău și Inspectoratul Școlar Jude­țean au primit acreditare Erasmus+. Agenția Națio­nală pentru Programe Comunitare în Domeniul ­Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP) a publicat recent rezultatele evaluării candidaturilor depuse pentru acreditare în cadrul programului Erasmus+, ce vizează domeniile educație școlară, formare profesională (VET) și educația adulților. La nivelul județului Buzău, au fost aprobate șase candidaturi.

Inspectoratul Școlar Județean Buzău, Școala Gimnazială Comuna Măgu­ra și Școala Gimnazială ,,George Emil Palade” Buzău au obținut ­acre­ditare Erasmus+ pentru domeniul Educație școlară, iar Liceul Tehnic Buzău, Liceul Tehnologic Meserii și Servicii Buzău și Liceul Tehnologic ,,Grigore C. Moisil” Buzău au obținut acreditare Erasmus+ pentru domeniul formare profesională (VET).

,,Acreditarea Erasmus este un instrument pentru organizațiile din sectoarele educația adulților, formarea profesională (VET) și educație școlară care doresc să se implice în proiecte și activități de schimb și cooperarea transfrontalierã. Organizațiile acreditate Erasmus vor avea acces simplificat la oportunitățile de finanțare în cadrul viitorului Program 2021-2027. Obținerea acreditării Erasmus confirmă faptul că solicitantul a realizat un plan de implementare a acti­vităților de mobilitate de înaltă calitate ca parte a efortului mai larg de dezvoltare și internaționalizare a organizației”, precizează reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Buzău într-un comunicat de presă.

Inspectoratul Școlar Jude­țean Buzău a obținut acreditare Erasmus+ în ­ca­litate de lider de consorțiu. În acord de viziunea și misiunea din Strategia de dezvoltare instituțională, ISJ Buzău, luând în considerare datele statistice cu privire la unitățile de învățământ preuniversitar din județul Buzău, reflectate în diagnoza mediului intern și extern, a avut în vedere criterii obiective, de selecție a școlilor pe care dorește să le coordoneze în cadrul consorțiului, criterii care se referă la procent ridicat de absenteism și rata crescută de abandon școlar, localizarea în mediul rural, în zone defavorizate din punct de vedere geografic, economic și social, număr de elevi de etnie romă școla­rizați, lipsa derulării unor proiecte educaționale cu finanțare europeană, capa­citate instituțională scăzută în acest sens, dar cu potențial de dezvoltare, infrastructură slab dezvoltată, digitalizarea limitată, îndeosebi din punctul de vedere al competențelor de utilizare a mijloacelor IT, de derulare a unor activități online.

,,Astfel, ISJ Buzău, în calitate de coordonator de consorțiu, și-a propus realizarea a 150 de mobilități în timp de cinci ani, în cadrul viitorului Program 2021-2027. Consorțiul include acele școli cu poten­țial și dorință de dezvoltare a capacității instituționale de implementare a unor proiecte cu finanțare europeană, de dezvoltare a unei educații de calitate, de creștere a motivației elevi­lor și cadrelor didactice”, se precizează în comunicatul de presă.

loading...