Problemele locuitorilor cartierului nou al localității Spătaru legate de ieșirea/intrarea în DN2-E85 sunt departe de a fi rezolvate. Săptămâna trecută, reprezentanții Secției Drumuri Naționale au fost de acord cu unele măsuri care să faciliteze accesul către zona nouă, ce vizează întreruperea benzii duble și limitarea vitezei de deplasare pe un tronson la 70km/h, însă celelalte soli­citări ale Primăriei Costești nu vor obține prea curând avizul administratorului drumului. Reprezentanții din Buzău ai Companiei  Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere și-au motivat decizia într-o adresă transmisă în data de 10 februarie administrației locale și Poliției Rutiere.

„Ca urmare a solicitărilor Primăriei Costești nr. 33 /153809/05.02.2020, nr.33/I53832 și nr.33/ 153931 /07.02.2020, vă comunicăm că cerințele d-voastră nu sunt oportune și susținute tehnic din următoarele motive:

În anul 2001 ați obținut de la administratorul drumului, DRDP București, Acordul de Principiu pt. Faza PUZ – Introducere teren în intravilan și schimbare destinație DN2 km 97+730-99+080 stg”, cu condiția realizării unui drum colector paralel cu drumul național, cu aceeași îmbrăcăminte rutieră ca a lui DN2 și cu un singur acces din DN2 la m 99 +100 stg.

Până la data prezentei, nu ați pus în aplicare niciuna dintre condițiile impuse în PUG  din anul 2001, cu toate că zona de locuințe s-a dezvoltat și care ar fi trebuit să aibe acces direct din drumul colector (în prezent la stadiul de balast) care debusează în DN2, cu toate amenajările de rigoare și documentațiile tehnice necesare ce intră în sarcina UAT Costeşti.

Mai mult de atât au apărut 11 accese directe în DN2 E85, precum și două platforme balastate la marginea drumului național, construite ilegal pe terenul proprietate a UAT Costești. Acest lucru -a fost sesizat și în anul 2006 de către SDN Buzău, dar d-voastră nu ați întreprins nicio măsură, conform atribuțiilor care vă reveneau prin PUZ-ul de la aceea dată”, se precizează în adresă.

În anul 2015, Primăria Costești și-a reactualizat PUG-ul localității, conform Acordului de Principiu eliberat de DRDP București. Toate PUZ-urile aprobate până la acea dată, precum și propunerile de noi intravilanuri au fost înglobate în noul PUG. Printre acestea se numără și PUZ-ul din 2001, referitor la DN2-E85 km 97+730-99+080 stg, impunându-se următoarele condiții: amplasamentele de intrare în localitate, puteau fi modificate numai la solicitarea administrației locale, cu acordul administratorului drumului și al I.P.J. Buzău, în condițiile legale aplicabile.

„În SR EN nr. 1848/1,2,3/ 2011, amplasarea indicatoarelor de intrare în localitate se face înainte de prima clădire din grupul compact de clădiri. Poziția indicatorului nu coincide cu limita administrativă sau cu intravilanul localității, ci marchează limita de la care se aplică regulile de circulație din localități.

La amplasarea indicatorului cu denumirea localității nu trebuie făcută o legătură cu limita administrativă (sau a intravilanului), ci cu apariția efectivă în vecinătatea drumului a construcțiilor specific unei localități. Extinderea intravilanului, conform OG43 /1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu completările și modificările ulterioare, se poate face numai cu condiția realizării de drumuri colectoare paralele cu drumul național, care să preia traficul generat de obiectivele locale și care să debușeze în drumul național numai în două-trei intersecții amenajate conform normativelor tehnice în vi­goare. De asemenea, mo­der­nizarea intersecțiilor drumurilor laterale cu drumurile naționale se va realiza în urma unor studii de trafic și în baza unor proiecte avizate de administratorul drumului național, cu acordul IPJ Buzău. Drumurile laterale vor avea sistem rutier echivalent cu cel al drumului național pe o distanță de minim 25,00 m față de axul drumului național.

Accesele la drumul națio­nal se vor amenaja conform normativelor în vigoare și se vor realiza în corelare cu proiectele de modernizare a drumurilor naționale, obligația și răspunderea privind construcția, întreținerea și repararea căilor de acces în/din drumul public, a parcărilor, a refugiilor și a platformelor carosabile revenind beneficiarului înscris în acordul prealabil și autorizația de amplasare și/sau acces în zona drumului public.  (…) Referitor la amplasarea panourilor fonoabsorbante, noi am comunicat DRDP București prin adresa SDN Buzău nr. 1715 /18.03.2019 că este necesar a se solicita și acordul Primăriei Costești și să se țină seamă ca aceste panouri să nu genereze probleme generate de înză­pezirea drumului. Până în prezent nu am primit niciun răspuns. (…) Cât privește amenajarea intersecției dintre DN2-E85 cu accesul spre cartierul de locuințe, km 99+100 stg, cu orice variantă doriți d-voastră, dar susținută tehnic și financiar, respectiv bandă de stocaj, sens giratoriu, benzi de decelerare trebuie realizată de către d-voastră, ca urmare a obligațiilor ce vă revin prin PUG, în baza unui proiect tehnic și a unor Studii de Trafic aprobate de către administratorul drumului și cu avizul IPJ Buzău.

Întrucât nu dețineți autorizație de amplasare/acces în zona drumului public pentru cele 11 drumuri și platforme balastate, Primăria Costești va fi notificată să desființeze lucrările (drumurile și platformele balastate) în termen de 5 zile de la data primirii notificării și să restabilească continuitatea elementelor geometrice în zona DN2-E85. În cazul  nerespectării acestui termen, SDN Buzău poate desființa lucrările realizate ilegal (drumurile și platformele balastate) sau poate închide căile de acces pe cheltuiala sa, urmând să facem demersuri pentru recuperarea cheltuielilor în conformitate cu reglementările în vigoare”, se mai precizează în adresa Secției Drumuri naționale Buzău către Primăria Cos­tești.

În urma concluziilor des­prinse din ședințele de lucru de la Instituția Prefectului, marcajul continuu de la ieșirea din cartierul nou a fost întrerupt. Au fost trimise către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere un memoriu tehnic și o solicitare de emitere a certificatului de urbansim privind limitarea vitezei maxime de deplasare între localitățile Costești și Spătaru (pe tronsonul de drum cuprins între km 97 + 730m și km 99 + 080m), de la 100 km/h la 70 km/h. Reprezentanții Primăriei Costești au înțeles să prevadă în planul de achiziții publice sumele necesare construirii unor scuaruri de delimitare care să faciliteze accesul în/din cartier, precum și sumele necesare asfaltării căii de acces, numit drum de colectare.

Amintim că resistematizarea DN2-E85 în zona cartierului nou al satului Spătaru a fost cerută de locanici după ce o familie care se stabilise recent acolo a fost implicată într-un accident rutier în care urma căruia un copil de doi ani a murit iar părinții au fost răniți.

După tragedie, locuitorii din zonă au mers la primăria din localitate să ceară reamenajarea intersecției considerate extrem de periculoasă. Oamenii au arătat că ieșirea în Drumul European este foarte periculoasă, iar pe tronsonul respectiv, consi­derat în afara localității, se circulă cu viteză.

DISTRIBUIȚI
loading...