Sănătate

Ce se schimbă în noile contracte ale CJAS cu furnizorii de servicii medicale

De la 1 iulie a intrat în vigoare noul Contract-cadru din Sănătate

O serie de noi prevederi care vizează furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medi­cale au intrat în vigoare începând cu 1 iulie în baza HG nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022.  Noul Contract-cadru privind acordarea asistenței medicale urmărește să susțină inversarea piramidei serviciilor, conform celor declarate de ministrul Sănătății, Ioana Mihăilă.

Pacienții vor beneficia de noile reglementări în baza unor acte adiționale pentru luna iulie, încheiate de casele de asigurări de sănătate cu furnizorii, iar o nouă sesiune de contractare va demara în curând, noile contracte urmând să intre în vigoare de la 1 august.

Conform noilor preve- deri, numărul maxim de consultații acordate la nivelul furnizorilor de servicii medicale în asistența medicală primară și din ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice este de maximum cinci consulatații pe oră pentru fiecare medic, numărul acestora fiind reduse de la opt. De asemenea, medicul de familie are posibilitatea să acorde două consultații pe lună unui pacient cu boli cronice.

Contracte pentru  monitorizare COVID -19 și vaccinare

Casa Județeană  de Asigurări de Sănătate Buzău are 181 de contracte cu medicii de familie pentru servicii medicale. Dintre acestea, 123 contracte au fost încheiate cu medicii de familie pentru monitorizarea pacienților COVID-19, iar 76 de medici de fa- milie au contracte pentru vaccinare. Chiar dacă mulți cred că Ministerul Sănătății nu efectuează plățile pentru vaccin, medicii sunt plătiți, susține Simona Anghel, director Relații Contractuale al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Buzău.

Cu toate că există medici de familie care s-au înscris pentru vaccinare în propriile cabinete, interesul buzoienilor pentru imunizare a scăzut simțitor, iar acest lucru reiese din statistica zilnică. Doar 45 de persoane s-au prezentat miercurea trecută în cabinetele medicilor de familie pentru a fi vaccinate cu serul Johnson&Johnson. Reamintim buzoienilor că acest vaccin se administrează în doză unică. În total, 271 de persoane s-au vaccinat miercurea trecută în Buzău, iar dintre acestea doar 111 s-au prezentat pentru prima doză.

Noutăți pentru medici

Normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru în anul 2021, prevăzute de Ordinul comun al Ministerului Sănătății și al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627, apli-  cabile de la 1 iulie 2021, vizează și medicii de familie. Aceștia au primit o majorare a punctelor per capita și per servicii. Prin urmare, va- loarea garantată a punctului ,,per capita”, unică pe țară, este de 8,5 lei și este valabilă pentru anul 2021. Valoarea minimă garantată a unui punct pentru plata pe serviciu medical este unică pe țară și este de 3,5 lei, valabilă pentru anul 2021.

În cazul medicilor specialiști, valoarea minimă garantată pentru un punct pe serviciu medical este unică pe țară și este în valoare de 4,0 lei.

S-a introdus coplata în spitalele private

În privința spitalelor private, de la 1 iulie, noutatea care le vizează este legată de serviciile de spitalizare continuă: s-a introdus coplata pentru pacienții care aleg să se interneze în aceste unități medicale. Aceasta reprezintă contribuția personală și este, de fapt, diferența dintre tariful serviciilor primite și suma decontată de Casa de Asigurări de Sănătate către spitalul privat pentru respectivele servicii. Coplata exista și înainte în spitale, însă, fiind reglementată, se crea o piață concurențială deschisă și pacientul putea să decidă unde și ce servicii medicale va accesa din mediul privat. Prin introducerea acestei ,,coplăți” la spitalele private, pacientul va avea predicti­bilitate asupra costurilor de specialitate. Pe scurt, pacientul va vedea, prin intermediul unui consimțământ pe care îl va completa, pe ce dă banii, coplata percepută de spitalele private, aflate în contract cu casele de asigurări, devenind mult mai transparentă.

Ordinul nr 1111/2021 privește aprobarea deta- lierii pe județe a numărului total de paturi pentru anul 2021, din unitățile publice și private, pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte. La nivelul județului Buzău sunt asigurate 1.863 de paturi.

,,Decontarea lunară pentru unitățile sanitare cu paturi care furnizează servicii medicale spita- licești în regim de spitalizare continuă, aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, se face potrivit prevede- rilor alin.(1)-(3), fără a mai fi necesară o regularizare trimestrială”, se precizează în noul Contract-cadru.

Au apărut și furnizori noi, atât pe spitalizare continuă, cât și pe spitalizare de zi. La spitalizarea continuă este vorba despre noua cli- nică SC Angi San SRL, ce oferă servicii medicale în Chirurgie ORL, Chirurgie estetică, Chirurgie generală și Urologie. Noul furnizor pentru spitalizare de zi este SC NeuroLife SRL.

Prin Programul Național de Sănătate (PNS), CNAS are 43 de contracte încheiate pentru medicamente din acest capiol. Contractele PNS au fost prelungite de la 1 iulie până la 31 decembrie 2021.

O altă noutate vizează investigațiile paraclinice efectuate în regim ambulatoriu necesare monitorizării pacienților Covid-19, după externarea din spital sau după încetarea perioadei de izolare, precum și a pacienților diagnosticați cu boli oncologice, diabet, afecțiuni rare, boli cardiovasculare, boli cerebrovasculare, boli neurologice. Sumele contractate cu casele de asigurări de Sănătate se pot suplimenta prin acte adiționale după încheierea lunii în care au fost acordate investigațiile paraclinice.

2 Comentarii

  1. Deci scad drastic veniturile medicilor de familie. De la 8 consultații pe oră li se vor deconta doar 5, în condițiile în care nu au voie sa lucreze mai mult de 7ore pe zi. Interesant! Scădere de venit cu aprox 35%. Bravo guvernare liberală! Prost am fost că i-am votat!

    1. Deci inainte un medic de familie putea sa consulte 55 de pacienti intr-o zi de 7 ore!!!, Ce act medical era acela ?? Eu cred ca este de Guinessbook o astfel de practica! Numai dezbracatul si imbracatul dureaza 5 minute pentru un pacient, ce a mai ramas? Dar o anamneza serioasa? Dar completarea formularelor de receptura, si apoi printarea lor, parafarea etc etc? Dar cate servicii medicale poate face un medic de familie in acelasi interval de timp? dar cum este valoarea punctului de servicii si per capita, daca sau marit?? Reducerea la 5 este mai aproape de adevar, adica 12 minute per capita, mai seamana a normalitate. Dumneavoastra cat credeti ca ar trebui sa coste o consultatie medicala, ca sa fiti multumit? Cat de formal este actul medical ? Ce sa mai vorbim de preventia medicala! Asta daca si numai daca ne uitam in oglinda si vedem adevarul gol golut. Da, eu prefer un act medical corect, platit corect, care sa ma ajute sa ma fac bine si mai important, sa nu ajung sa ma imbolnavesc mai rau. Sustin medicina de familie ca cel mai eficace mod de a face medicina preventiva, dar asta presupune un act medical adevarat, tintit, cu recomandari si indrumari concrete, aplicate si urmarite in timp. Va asigur de respectul meu!

Articole similare